Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Saturday, October 29, 2016

Partikel "-kah, -lah dan -tah" dalam Bahasa Melayu


Partikel -kah, -lah dan -tah dalam Bahasa Melayu
oleh Chai Loon Guan

          Sebagai guru Bahasa Melayu, kita sering ditanya oleh murid-murid tentang hal ehwal tatabahasa Bahasa Melayu dari semasa ke semasa. Antara perkara yang biasa ditimbulkan oleh murid-murid sama ada murid di sekolah rendah atau murid di sekolah menengah ialah penggunaan akhiran atau partikel -kah, -lah, dan -tah.

          Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Sekolah Menengah, Jilid 2 (2016), kata penegas ialah kata tugas dan partikel yang memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata penegas bersifat kata prafrasa dan kata pascafrasa. Terdapat dua jenis kata penegas dalam Bahasa Melayu, iaitu:

          a.       Yang menegaskan hanya frasa predikat dan bahagian-bahagiannya, iaitu -kah, -lah, dan -tah.
         b.    Yang menegaskan kedua-dua bahagian ayat, iaitu frasa subjek atau bahagiannya, dan frasa-frasa predikat atau bahagian-bahagiannya, yakni juga, pun, memang, hanya, jua, sahaja, lagi dan cuma.

Contoh penggunaan kata penegas dalam ayat:
Bil.
Ayat
01.
Belum kering lagi baju sekolah adik untuk dipakai.
02.
Bilakah majlis perkahwinan Mutu akan diadakan?
03.
Apatah daya kami yang tidak mempunyai wang yang banyak!
04.
Itulah kedai yang menjual alat-alat tulis dengan harga yang murah.
05.
Ahmad juga menyokong cadangan ketua darjah kami.
06.
Murid itu sahaja dari Sabah.
07.
Memang tepat jawapan yang diberikan oleh peserta kedua.
08.
Ibunya pun ke pekan tadi.

          Menurut buku, Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (2007), bentuk-bentuk kecil seperti -kah, -lah, dan -tah dikenal sebagai partikel. Oleh sebab dalam tulisan dicantumkan pada akhir kata, maka -kah, -lah, dan -tah boleh dikatakan akhiran juga. Bentuk-bentuk -kah dan -tah merupakan partikel penegas untuk mementingkan predikat dalam ayat-ayat tanya.
Sebagai contohnya:
          9(a)    Apakah / itu?
          9(b)    Apatah / dayaku?  
          9(c)    Siapatah gerangan / gadis itu?
          9(d)    Harimaukah / itu?
          9(e)    Peguamkah / beliau?
          9(f)    Kayakah / peniaga itu?
          9(g)    Sedang memasak nasikah / ibu?
         
          Bentuk "-lah" pula merupakan partikel penegas untuk mementingkan predikat dalam:
          10(a) ayat penyata songsang
                             Contohnya:
                             i.        Beliaulah / pensyarah saya.
                             ii.       Itulah / yang saya maksudkan.

          10(b) ayat perintah aktif
                             Contohnya:
                             i.        Pergilah ke sana.
                             ii.       Bersiar-siarlah di sekeliling pekan itu.
                             iii.      Bersalamanlah dengan mereka.
                             iv.      Menarilah di atas pentas.
                             v.       Tersenyumlah kepadanya.

          10(c) ayat perintah pasif
                             Contohnya:
                             i.        Bacalah / novel itu.
                             ii.       Pungutlah / sampah itu.
                             iii.      Simpanlah / wangmu.

          Oleh sebab dipentingkan dengan partikel penegas -lah, maka predikat didahulukan seperti yang ternyata dalam ayat-ayat contoh 10(a), 10(b) dan 10(c) di atas. Dalam contoh 10(b), subjeknya dilenyapkan sama sekali kerana predikatnya lebih dipentingkan.

          Partikel -kah, -lah, dan -tah dapat menjadi penanda bahawa apa-apa sahaja yang disertainya adalah predikat dalam ayat. Bandingkanlah ayat-ayat songsang yang  predikatnya di depan (P + S) dengan ayat-ayat biasa yang predikatnya di belakang (S + P) di bawah ini:

          11(a) Itulah / basikal saya. (P + S)
          11(b) Dialah / Susila? (P + S)
          11(c) Itu / basikal saya. (S + P)
          11(d) Dia / Susila. (S + P)
          11(e) Basikal sayalah / itu. (P + S)

          Dalam ayat 11(a) dan 11(b), yang menjadi predikat ialah Itulah dan Dialah oleh sebab adanya partikal -lah sebagai penanda dan pementing predikat. Dalam ayat 11(c) dan 11(d), yang menjadi predikat ialah basikal saya dan Susila. Dalam ayat 11(a), Basikal saya menjadi subjek, tetapi dalam ayat 11(e) pula, Basikal sayalah menjadi predikat.

          Partikel -kah dan -tah sebenarnya tidak bermakna kecuali hanya bertugas untuk mementingkan predikat dalam ayat tanya. Partikel -lah pun tidak bermakna tetapi dapat bertugas untuk:
          a. mementingkan predikat dalam ayat penyata
          b. melembutkan perintah
          Contohnya:
          12(a)            Tidur di situ. (keras)
          12(b)            Tidurlah di situ. (lembut)
          13(a)            Baca buku itu. (keras)
          13(b)            Bacalah buku itu. (lembut)

          Yang jelas, apabila predikat dipentingkan dengan partikel -kah, -lah, dan -tah, maka predikat itu mestilah dikedepankan letaknya dalam ayat.
Contohnya:

          14(a)            Gurukah / dia? (baku)
          14(b)            Dia / gurukah? (tidak baku)

          15(a)            Siapatah / dia? (baku)
          15(b)            Dia / siapatah? (tidak baku)
         
          16(a)            Kamulah / yang harus bertanggungjawab. (baku)
          16(b)            Yang harus bertanggungjawab / kamulah. (tidak baku)

          Sebagai pengamal dan pengguna bahasa kebangsaan, partikel -kah, -lah, dan -tah haruslah kita kuasai, lebih-lebih lagi ketika kita dikehendaki menganalisis sintaksis atau membina ayat-ayat yang gramatis dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

Bibliografi:
i.        Petunjuk Tatabahasa BM, Asraf, Sasbadi Sdn. Bhd., 2007.
ii.       Tatabahasa Dewan Edisi SM (Jilid 2), Morfologi, DBP, 2016.
iii.      Tatabahasa Dewan Edisi SR (Buku 2), Golongan Kata, DBP, 2013.

No comments: