Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Wednesday, September 9, 2015

Notelun Sajak - Kunci BahasaNotelun Sajak "Kunci Bahasa" oleh Chai Loon Guan

Sajak -
Kunci Bahasa

bahasa bermaruah
tidak berbilur bahasa di lidah

bahasa berbuah
tidak kering bahasa diperah

bahasa bersejarah
tidak luput bahasa bertingkah

bahasa berwasilah
tidak putus jambatan ukhuwah

bahasa berbudi sudah
tidak lokek pada ummah

bahasa begitu indah
tidak habis berbahasa bermadah

        Sajak "Kunci Bahasa" oleh penyair Abdul Hadi Yusof (AHY) bertemakan bahasa dan peranannya dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat majmuk di negara kita.

        Yang jelas, bahasa hendaklah digunakan secara sopan dan persis (betul dan indah) lebih-lebih lagi peranan bahasa sebagai bahasa komunikasi utama masyarakat. Tidak dapat dinafikan bahawa isu bahasa sering dibangkitkan dan diperbahaskan oleh masyarakat (pengguna bahasa) dari semasa ke semasa.

        Seperti bahasa-bahasa yang lain di bumi Tuhan ini, bahasa kebangsaan turut menjadi alat komunikasi utama di negara kita selain berperanan sebagai bahasa wahana perpaduan, bahasa sarana silaturahim antara masyarakat yang berbilang ras, agama dan latar belakang. Menurut AHY, bahasa banyak memberikan sumbangan kepada masyarakat (penduduk), indah dan tidak boleh dipisahkan daripada bangsa persis slogan bahasa jiwa bangsa.

        Biarpun terbentuk daripada enam rangkap yang pendek, yakni dua baris serangkap, sajak "Kunci Bahasa" ingin mengajak para penelaah atau pentafsir, terutamanya murid-murid Tingkatan Satu untuk meneliti dan menghalusi makna yang tersurat dan tersirat pada kosa-kosa kata yang terpilih dan terungkap dalam sajak tersebut. Antara kosa kata yang harus diberikan perhatian ialah:

Bil.
Kosa Kata
Makna
01.
Bermaruah
Mempunyai kehormatan, harga diri, keberanian
02.
Berlibur
Bercuti, beristirahat
03.
Diperah
Dipicit, diperas
04.
Luput
Hilang, lenyap, terhindar daripada
05.
Bertingkah
Melakukan perbuatan yang ganjil-ganjil, berbuat tidak wajar (yang bukan-bukan)
06.
Berwasilah
Mempunyai ikatan, pertalian, perhubungan
07.
Ukhuwah
persaudaraan
08.
Ummah
umat
09.
Lokek
Kedekut, bakhil, kikir
10.
Bermadah
Bersyair, berkata
       
        Selain berhati-hati dalam berkomunikasi, sajak "Kunci Bahasa" turut mengingatkan kita agar senantiasa bijak menggunakan bahasa, mengutamakan kesantunan berbahasa, memperkukuh perpaduan dan berkesinambungan usaha untuk memartabatkan dan mendaulatkan bahasa dalam kehidupan sehari-hari.

        Oleh itu, sebagai masyarakat Malaysia yang mencintai bahasa, marilah kita sama-sama berganding bahu ibarat aur dengan tebing, cergas menggunakan bahasa sebagai kunci ilmu dan perpaduan, kaya akan tertib tatabicara sekali gus memperkukuh bahasa, khususnya bahasa kebangsaan sebagai bahasa nusa bangsa yang tercinta.

Bibliografi:
1. Antologi Komsas Tingkatan 1, Kuingin Berterima Kasih, DBP, Kuala Lumpur, 2014.
2. Kamus Dewan Edisi Keempat, DBP, Kuala Lumpur, 2007.

No comments: