Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, June 28, 2015

ISU BAHASA - HARI DEEPAVALI?Hari Deepavali, hari Deepavali atau Deepavali?
oleh Chai Loon Guan

          Rakyat Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang ras, budaya dan agama. Yang pasti, menjelang tibanya perayaan utama, seperti Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai dan Krismas, mereka akan menyambut dan merayakan perayaan tersebut menurut kemampuan, adat istiadat dan kepercayaan masing-masing.

          Menurut  Kamus Dewan Edisi Ketiga (2015), kosa kata "hari" bermaksud masa dari matahari terbit hingga matahari terbit sekali lagi (masa sekali bumi berpusing pada paksinya, 24 jam). Daripada kosa kata "hari", maka akan kita temukan frasa seperti "hari Ahad, siang hari, pagi hari, hari hujan, gaji hari (minggu), hari tua, tempoh hari, hari akhirat, hari baik, hari bapa, hari besar, hari bulan, hari depan, hari gaji, hari ulang tahun, hari lahir, hari ibu, hari kerja, hari cuti" selain Hari Merdeka, Hari Raya Puasa, Hari Pahlawan dan Hari Natal.

          Sebenarnya, kosa kata "hari" boleh juga diasosiasikan dengan peribahasa Melayu seperti "hari baik (pagi) dibuang-buang, hari buruk (petang) dikejar-kejar" yang bermaksud membiarkan peluang yang baik berlalu, kemudian apabila sudah terlambat, baru terkejar-kejar selain peribahasa "ada hari ada nasi" yang menggambarkan bahawa seseorang selalu akan beroleh rezeki sekiranya masih hidup.

          Baru-baru ini, dalam perbualan ringkas saya dengan seorang guru Bahasa Melayu SRJK(C) yang prihatin, yakni melalui wahana komunikasi whatsApp, timbul persoalan tentang kepersisan penggunaan frasa, yakni sama ada "Hari Deepavali" atau "hari Deepavali" ataupun "Deepavali" dalam pembinaan ayat bahasa Melayu yang gramatis seperti contoh yang berikut:

1a.     Encik Kesavan memakai doti semasa menyambut Hari Deepavali.
1b.     Encik Kesavan memakai doti semasa menyambut hari Deepavali.
1c.     Encik Kesavan memakai doti semasa menyambut Deepavali.

          Ayat 1a dan ayat 1c menggunakan frasa "Hari Deepavali" dan "Deepavali" sebagai kata nama khas dan menepati konteks makna perayaan dalam pembinaan ayat yang diberikan. Jika ayat 1a dan ayat 1c tepat, bagaimanakah dengan kepersisan ayat 1b pula?

          Frasa "Deepavali" menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (2015) bermaksud "dipavali" atau hari perayaan bagi penganut agama Hindu. Yang jelas, frasa "hari Deepavali" tidak berfungsi sebagai kata nama khas lebih-lebih lagi sekiranya digunakan dalam konteks ayat, maka frasa tersebut akan membawa maksud "hari hari perayaan bagi penganut agama Hindu" dan bersifat lewah. Adalah tidak tepat sekiranya pengguna bahasa menggunakan frasa "hari Raya Puasa" atau "hari Hari Raya Puasa", "hari Krismas" dan "hari Gawai" untuk menggambarkan sesuatu perayaan utama dalam pembinaan ayat gramatis bahasa Melayu.

          Dalam membicarakan frasa tersebut, maka, adalah lebih wajar dan persis sekali, para pengguna dan pencinta bahasa Melayu menggunakan frasa "Hari Raya Puasa", "Hari Krismas", "Hari Raya Krismas", "Krismas", "Hari Gawai", "Tahun Baru Cina", "Deepavali" atau "Hari Deepavali" dalam pembinaan ayat bahasa Melayu yang bermutu dan gramatis seperti ayat contoh yang berikut:

2a.     Encik Ali bin Ahmad menyambut Hari Raya Puasa.
2b.     Puan Mary Alicio menyambut Hari Krismas.
2c.     Puan Mary Alicio menyambut Krismas.
2d.     Cik Kirar ak Sare menyambut Hari Gawai.
2e.     Adik Chai Wuang Xing menyambut Tahun Baru Cina.
2f.      Encik Mutu a/l Suppiah menyambut Hari Deepavali.
2g.     Encik Mutu a/l Suppiah menyambut Deepavali.

          Yang penting, sebagai pengguna, pencinta dan munsyi bahasa Melayu, penggunaan frasa yang tepat, gramatis dan betul dalam pembinaan sintaksis bahasa Melayu amatlah dituntut untuk kita mantapkan dan daulatkan bahasa Melayu sama ada di persada tanah air ataupun di buana ilmu antarabangsa. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul.


(Sumber: Kamus Dewan Edisi Keempat, DBP: 2015)

No comments: