Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Thursday, July 31, 2014

Sajak - Akhirnya Sebuah PerjalananAkhirnya Sebuah Perjalanan
(...setelah selesai menelaah sebuah ceritera tentang seekor hidup bernama semut)

duduk santai ia
di balkoni
sambil menghayati landskap alam
bertemankan secawan kopi
terlintas sang semut
mengangkut daun kehidupan
meredahi destinasi berliku
hentian demi hentian
pusingan demi pusingan
lencongan demi lencongan
sepanjang perjalanan

seketika,
ditemukan retak garis
di pertengahan perjalanan
berhenti sang semut itu
berfikir menghitung analisis
daun dijadikan titi
menyeberangi kehidupan
hebat sebenarnya,
sang semut itu
tanpa putus asa
sekecilmu, makhluk Tuhan
kaya akal untuk mentafsir
menemukan ikhtiar
sebelum pulang
ke rumah
sekecil sebuah lubang
yang tidak termuat akan
daun pencarian
yang dipikul
yang dijaga
sepanjang perjalanan

pulanglah akhirnya, sang semut
sehelai sepinggang
tanpa apa-apa
kecuali dewasa tua
oleh usia pengalaman
yang masih bersisa

demikianlah, kehidupan
bisik hati kecil, ia
sering kita dihambat
resah gelisah
tentang keluarga
tentang kerjaya
tentang kebendaan
tentang kediaman
porche, mercedes atau bmw
busana duniawi
pasrah
sebelum berangkat pulang
ke rumah-Nya
segala-galanya
akan kita tinggalkan
dunia fana ini
selama-lamanya!

Chai Loon Guan,
Tg. Malim.

Wednesday, July 30, 2014

Kejohanan Olahraga MES Tg. Malim

SELAMAT DATANG
ke
Kejohanan Olahraga Tahunan ke-65, SMK Methodist, Tg. Malim,
Perak Darul Ridzuan.

Tarikh: 
9 Ogos 2014 (Sabtu)
Masa:  
8.00 pagi
Tempat: 
Padang MES Tg. Malim
   
Perasmian oleh:
YBhg. Encik Lee Seng Kit,
Pengurus Besar, Gamuda Land,
merangkap Alumni MES Tg. Malim.

Sajak - Duka GAZA

Duka GAZA

dukaku, dukamu
GAZA!
dukamu, dukaku
GAZA!
kemanusiaan terbunuh
di bumimu
DUNIA
membisu
tanpa suara
empati
mati
tanpa nama!

Chai Loon Guan,
Tg. Malim.

Monday, July 28, 2014

"Ketidaksiuman" atau "Ketidaksiumanan" dalam BM"Ketidaksiuman" atau "Ketidaksiumanan" dalam Bahasa Melayu
oleh Chai Loon Guan

          Ketika memberikan latihan ejaan Bahasa Melayu PT2 kepada murid-murid Tingkatan 2 Endurance, SMK Methodist, Tg. Malim, saya terpanggil untuk menganalisis kosa kata "ketidaksiuman" seperti yang tertera pada halaman 1509, Kamus Dewan Edisi Keempat, DBP (2007).

          Menurut Kamus Dewan, kosa kata "siuman" bermaksud ingat atau sedar kembali (dari pengsan, mabuk, terperanjat, dll.), waras (fikiran, ingatan), dan tidak gila. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan pula mendefinisikan "siuman" sebagai sedar kembali dari pengsan, ingat kembali (dari mabuk), balik sedar, waras (fikiran, ingatan) sihat, tidak gila manakala kosa kata "ketidaksiuman" terbit daripada proses penerbitan kata (siuman) dan frasa (tidak siuman), yang melibatkan imbuhan awalan "ke-", yakni:

Bil.
Kata
Makna
1.
Siuman
Ingat atau sedar kembali (dari pengsan, mabuk, terperanjat, dll), waras (fikiran, ingatan), tidak gila

Kesiuman
Keadaan siuman

Tidak + siuman
Tidak ingat, tidak sedar, tidak waras, gila

Ke+ tidak + siuman
Keadaan tidak siuman
          Timbul persoalan, barangkali mungkin, yakni frasa "tidak siuman" jika diapitkan dengan imbuhan apitan "ke-...-an" maka akan terbentuklah kosa kata "ketidaksiumanan" yang didapati lebih persis bentuk dan maknanya daripada kosa kata "ketidaksiuman" seperti yang berikut:

Bil.
Kata
Makna
2.
Siuman
Ingat atau sedar kembali (dari pengsan, mabuk, terperanjat, dll), waras (fikiran, ingatan), tidak gila

Kesiuman
Keadaan siuman

Tidak + siuman
Tidak ingat, tidak sedar, tidak waras, gila

Ke + tidak + siuman + an
Perihal tidak siuman

          Kepersisan kosa kata "ketidaksiumanan" turut dapat dibuktikan apabila kita telusuri makna kata "ketidak...an" seperti yang tertera pada halaman 1680, Kamus Dewan Edisi Keempat, DBP yang bermaksud perihal tidak; contohnya:

Bil.
Kata
Makna
3.
Ketidakadilan
Perihal tidak adil
4.
Ketidakpastian
Perihal tidak pasti
5.
Ketidaksungguhan
Perihal tidak sungguh-sungguh
6.
Ketidakupayaan
Perihal tidak berupaya

          Hadir beberapa contoh kata dalam Kamus Dewan Edisi Keempat yang memperkukuh konsep imbuhan apitan "ke-...-an", iaitu:

Bil.
Kata
Makna
Halaman
7.
Ketidakcekapan
Perihal (sifat) tidak cekap
256
8.
Ketidakwarasan
Perihal atau keadaan tidak waras (tubuh, otak)
1801
         
          Asraf dalam buku Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu (Sasbadi Sdn. Bhd, 2007) menjelaskan bahawa kata yang berapitan ke-...-an dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ke- dan akhiran -an pada kata dasarnya. Contohnya, keahlian, kebaikan, dan sebagainya. Apitan ke-...-an bertugas untuk membentuk kata nama seperti kebahasaan, kemanusiaan, dll., kata kerja pasif seperti kebanjiran, keguguran, dll. serta kata adjektif seperti kebaratan, kecinaan, dan sebagainya.

          Keunikan imbuhan apitan "ke-...-an" turut terserlah pada kosa kata yang dapat saya telaah dan senaraikan dalam jadual yang berikut:

Bil.
Kata
Makna
9.
Aneka
Banyak, berbagai-bagai, berjenis-jenis

Aneka ragam
Bermacam-macam ragam (pertunjukan)

Keanekaragaman
Sifat (ciri, keadaaan) yang beraneka ragam
(Halaman 55)
10.
Cendekia
Berakal, cerdik, pandai

Cendekiawan
Orang yang cerdik pandai

Kecendekiawanan
Hal (sifat, keterampilan) berhubung dengan cendekiawan  (Halaman 264)
11.
Cocok
Sesuai benar, kena benar, sepadan dengan

Secocok
Sesuai dengan, setuju

Tak secocok
Tidak secocok

Ketaksecocokan
Keadaan tidak secocok (Halaman 284)
12.
Dahulu
Yang telah lepas (berlalu) yang telah lampau, yang lalu

Terdahulu
Yang lebih dahulu atau lebih awal, yang mula-mula, yang sudah ada (bergiat) sebelum golongan ada sekarang ini

Keterdahuluan
Perihal terdahulu (Halaman 303 - 304)
13.
Duduk
Beristirahat di atas punggung, tempat letaknya, berada, tinggal, diam dll.

Penduduk
Orang yang menduduki sesuatu daerah (tempat, negeri)

Kependudukan
Segala hal mengenai penduduk (sesuatu tempat, daerah, negeri, dsb.)
(Halaman 366 - 367)
14.
Dukacita
Duka, susah (sedih) hati

Kedukacitaan
Perasaan dukacita atau sesuatu yang mendukacitakan, kedukaan, kesedihan, kesusahan hati (Halaman 369)
15.
Dunia
Bumi dan segala yang terdapat di permukaannya, alam (tempat kita duduki), perihal hidup, segala manusia yang hidup di bumi, bidang dsb.

Duniawi
Keduniaan

Keduniawian
Bersifat dunia, mengenai sesuatu yang tidak kekal, perihal terlalu mementingkan keduniaan (kebendaan) dsb. (Halaman 371)
16.
Bahasa
Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia (antara seorang individu dengan individu yang lain), percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun

Dwibahasa
Yang ditulis atau dinyatakan dalam dua bahasa, boleh bertutur dalam dua bahasa

Kedwibahasaan
Pemakaian dua bahasa oleh seseorang atau sesebuah masyarakat (Halaman 374)
17.
Gila
Tidak sihat atau tidak waras, tidak normal, luar biasa, terlalu gemar akan sesuatu

Gila-gila
Bertingkah laku, bersikap seperti orang gila, seolah-oleh gila

Kegila-gilaan
Sedikit gila, agak gila, seakan-akan gila tampaknya, terlalu suka sangat, tergila-gila
(Halaman 473)
18.
Haru
Kacau

Haru-biru
Haru-hara, huru-hara, kacau-bilau, porak-peranda, kekalutan, kerusuhan

Keharu-biruan
Keadaan haru-biru (Halaman 517)
19
Hasil
Segala sesuatu yang didapati atau diperoleh (daripada tanah, usaha dan kegiatan)

Berhasil
Ada hasilnya, memberikan hasil

Keberhasilan
Perihal berhasil atau tercapai (sesuatu matlamat, rancangan, tujuan, usaha)
(Halaman 519)
20.
Kelabu
Warna seperti abu, suram, tidak ceria

Kekelabu-kelabuan
Seakan-akan warna kelabu, agak kelabu
(Halaman 709)
21.
Rupa
Perihal sesuatu benda yang kelihatan dari luar, sifat sesuatu pada lahirnya, rautan muka, apa yang tampak (kelihatan), wujud, bentuk, jenis, macam, bagai

Serupa
Satu rupa (jenis, keadaan, macam, dll.), sama rupanya (bangunannya, bentuknya, warnanya), semacam, seragam, tidak berbeza, sama (dengan), bersamaan (dengan), sama sahaja, sebagai, selaku, seperti, sama bangunnya (bentuknya), sebangun

Keserupaan
Kesamaan rupa (Halaman 1357)
22.
Sabut
Kulit yang berserat (kulit nyiur, pinang, dll.)

Serabut
Serat seperti yang terdapat pada sabut (kulit kayu, dll.), berambu-rambu, berbulu-bulu (tali, benang, dll.), terharu, risau, runsing

Keserabutan
Keadaan berserabut atau berambu-rambu, keadaan kucar-kacir, keadaan tidak menentu, kekusutan (Halaman 1462)
23.
Serba
Semua(nya), segala-gala(nya), seluruhnya, dalam apa juga hal, apa (bagaimana) jua pun

Serba salah
Salah dalam segala hal, bagaimanapun salah juga

Keserbasalahan
Keadaan serba salah (Halaman 1467)
24.
Suka
Perasaan girang dalam hati, girang hati, senang hati, gemar akan, mahu, setuju, menaruh kasih

Sukarela
Dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa-paksa, dengan rela hati

Sukarelawan
Orang lelaki yang melakukan sesuatu dengan sukarela

Kesukarelawanan
Segala hal (sifat, kegiatan) yang berkaitan dengan sukarelawan (Halaman 1534 - 1536)
25.
Untung
Tidak sial, bernasib baik, mujur, faedah, manfaat

Beruntung
Memperoleh untung, mendapat laba

Keberuntungan
Perihal beruntung (nasib baik), kebahagiaan, kemujuran, laba, untung, manfaat
(Halaman 1775)

          Sebagai kesimpulannya, kosa kata "ketidaksiuman" tidak hadir seperti golongan kata yang menerima imbuhan awalan "ke-" yang menerbitkan kosa kata seperti kehendak (hendak), kekasih (kasih), kelima (lima), ketiga-tiga (tiga), ketua (tua) dan sebagainya kecuali kesiuman. Atas justifikasi tersebut, maka, pada hemat saya, kosa kata "ketidaksiumanan" adalah lebih tepat penggunaannya dari segi pembentukan kata dan kepersisan maknanya. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bahasa Jiwa Bangsa.