Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, May 18, 2014

Sajak - Aku Seorang Guru

AKU SEORANG GURU
(Barangkali bermulalah kerjaya aku dengan kata gelar, Yang Berusaha...)

1978 - Aku seorang Guru Sementara (GS).
1980 - Aku seorang Guru Pelatih Maktab (GPM).
1982 - Aku seorang Guru Sandaran Terlatih (GST).
1983 - Aku seorang Guru Penolong (GP).
1992 - Aku seorang Guru Muda (GM).
1998 - Aku seorang Guru Siswazah (GS).
2002 - Aku seorang Guru Dewasa (GD).
2004 - Aku seorang Guru Munsyi Dewan (GMD).
2008 - Aku seorang Guru Panitia (GP).
2008 - Aku seorang Guru Cemerlang (GC).
2013 - Aku seorang Guru Penolong (GP).
2014 - Aku seorang Guru Tua (GT).
2015 - Aku seorang Guru Pencen (GP).

(Barangkali berakhirlah kerjaya aku dengan kata gelar, Yang Bersara...)

Tanjong Malim.
18 Mei 2014

No comments: