Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Saturday, March 30, 2013

Renungan

Sekadar RENUNGAN - pagi AHAD, bersamaan 31 Mac 2013. Salam.

KGND dalam Sajak Antologi KOMSAS T1 - T3

Kata Ganti Nama Diri dalam sajak Antologi KOMSAS Bahasa Melayu Sekolah Menengah Rendah
oleh Chai Loon Guan, Tg. Malim.

Pendahuluan

Setiap kali apabila kita membicarakan puisi, khususnya sajak, unsur gaya bahasa tidak boleh kita abaikan. Gaya bahasa dalam sajak bukan sahaja terdiri daripada unsur metafora, simile, personifikasi, inversi, sinkop dan hiperbola bahkan juga merangkum kosa kata, frasa dan klausa yang mengangkat nilai keindahan dan estetika dalam sesebuah karya puisi.

Dalam makalah kali ini, izinkan saya membicarakan aspek kosa kata, iaitu penggunaan kata ganti nama diri dalam sajak-sajak yang terpilih dan diterbitkan dalam ketiga-tiga antologi KOMSAS Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1, 2 dan 3), iaitu Kasut Kelopak Jantung, Gema Sepi Gadis Genius dan Harga Sebuah Lukisan.

Kata Ganti Nama Bahasa Melayu

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2008), kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. Kata ganti nama boleh dibahagikan lagi kepada dua golongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama tunjuk boleh dibahagikan kepada kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat.

Kata ganti nama diri pula dibahagikan lagi kepada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya. Kata ganti nama diri orang pula terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti nama diri orang kedua dan kata ganti nama diri orang ketiga.

Kata
Contoh
Kata Ganti NamaTunjuk
Ini, itu, sini, situ, sana
Kata Ganti Nama Diri

a.            Kata Ganti Nama Diri Tanya
Apa, siapa, mana, apa-apa, siapa-siapa (sesiapa), mana-mana
b.            Kata Ganti Nama Diri Orang (KGNDO)
KGNDO Pertama – saya, aku, beta, patik, kami, kita

KGNDO Kedua – anda, saudara, engkau, awak, kamu

KGNDO Ketiga – ia, dia, beliau, mereka, -nya
(Sila rujuk halaman 101 – 104, Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, 2008)
 
Kata Ganti Nama Diri dalam Sajak-sajak Antologi Kasut Kelopak Jantung

Judul Sajak/Penulis
Petikan Sajak
Contoh KGND
1.    Kian Kita Lupa
(Zulfazlan Jumrah)

Kian kita lupa (R1:B1)
Kita hanya tak lupa (R3:B2)
Kita (KGND 1)

2.    Lebah dan Madu
(Siti Zaleha M. Hashim)
Kau membuat aku sedar (R3:B3)

Kau – engkau (KGND 2)
Aku (KGND 1)
3.    Hari Akhir Persekolahan
(Ahmad Bakhtiar Abdul Mutalib)
Merdeka, kita ke takah dewasa!
(R1:B12)
Kita (KGND 1)
4.    Jangan
(Sulastri Abadi)
Jangan bawa pergi anakku
Aku masih mencintai anakku!
(R1:B1 dan B2)
Jangan kau bawa lari anakku!
(R2:B1)
Ku – aku (KGND 1)
Kau – Engkau (KGND 2)
5.    Diari Lama
(S Mahadzir)
Di halaman diari ini
Aku amati selembar tulisan
(R1:B1)
Aku (KGND 1)
6.    Asap
(Maya Iza Azizan)
Asap
Mengapakah
Bisamu
Memedihkan mataku
Menangis tanpa sebab
(R1:B3, B4)
Mu – Kamu
(KGND 2)
Ku – Aku
(KGND 1)

Kata Ganti Nama Diri dalam Sajak-sajak Antologi Gema Sepi Gadis Genius

Judul Sajak/Penulis
Petikan Sajak
Contoh KGND
1.    Persahabatan (Mohd Amran Daud)
Pada bibirnya
Menguntum ceria
Mereka
Bermain alang-kepalang
(R2:B7)
-nya (KGND 3)
Mereka (KGND 3)
2.    Hari Guru
(Selina S.F.Lee)
Adalah hari kita
(R1:B2)
Adalah hari yang menuntut kita
(R2:B2)
Kita (KGND 1)

3.    Burung-burung Pagi (A.Wahab Ali)
Kautelah bangun
Mengirai sayapmu
Entah siul ke berapa
Kaunyanyikan
Membuka mataku (R1)
Kulihat kau mematuk
Pasir pertama
Melintas kota tandus
Dari pepohon
Apakah ada ulat-ulat lemah bagimu
Atau secebis roti busuk
Dan remah anak-anak sekolah
Rezekimu
Bagiku kota ini terlalu sempit bagimu
(R3)

Kau – engkau (KGND 2)
Ku – aku (KGND 1)

Mu – kamu
(KGND 2)
4.    Ketenangan
(Nor Rasidah Mohd)
Aku
Terus berjalan (R1:B1)
Kini kutemuimu (R2:B2)
Berilmu dan beriman
Di situ ia datang
Menjadikan jiwaku tenteram
Apabila aku mendekati-Nya (R4)
Aku (KGND 1)
Mu – kamu (KGND 2)
Ia (KGND 3)
-Nya
(KGND 3)

5.    Sajak Laut
(Ismail Sharif)
Kulihat pasir putih
Kulihat kerang
Kurasakan ombak
Menyapa kaki
Dan kurasakan
Angin pantai membelai
(R3)
Hai, laut biru
Hari ini juga aku nyatakan
Kau adalah saudaraku!
(R7)
Ku – aku
(KGND 1)
Kau – engkau
(KGND 2)
6.    Warkah kepada Generasi
(Amiruddin Md. Ali Hanafiah)
Generasiku
Tercinta
Kalian adalah
Kelompok bertuah
Yang berteduh
Di langit alaf baru
Dengan keberanian sebagai
Bangsa bermaruah
Di tanah merdeka
Milik abadi kita
(R1)
Ku –aku (KGND 1)
Kita (KGND 1)
Kalian (KGND 2)

Kata Ganti Nama Diri dalam sajak-sajak Antologi Harga Sebuah Lukisan

Judul Sajak/Penulis
Petikan Sajak
Contoh KGND
1.    Fragmen Sebuah Kehidupan (Shamsudin Othman)
Bertahun-tahun kauhidup
Meracuni manusia (R3:B1)
Tuhan, bekalkan aku
Kudrat iman yang tulus
(R4:B1, B2)
Sahabat segenerasiku
Rimba di depan kita luas terbentang (R5:B2)
Kau – engkau
(KGND 2)
Aku (KGND 1)
Kita (KGND 1)


2.    Kata-kata (Hashim Yaacob)
Kalau mereka
Mengherdik dengan kata
Carilah daya kata
Kalah kita
Jangan kerana putus kata (R2)
Kita merdeka
Bukan kerana senjata
Kita merdeka
Kerana bijak kata (R4)
Mereka
(KGND 3)
Kita (KGND 1)

3.    Keusangan Budaya (Roshilawati Razlan)
-
-
4.    Seorang Insan Istimewa
(Natasya Puteri)
Dia tidak
Pernah meminta
Untuk lahir sebegitu rupa
Namun kecilnya diri
Menyanggah takdir Yang Maha Esa
Sebuah suratan tertulis sudah
Sebuah kehidupan tetap harus diteruskan
(R1)
Dia (KGND 3)
5.    Rumput
(Khadijah Hashim)
Aku
Sudah dipijak (R1:B2)

Aku (KGND 1)

6.    Orang Tua
(Puspa Rani a/p Munusamy)
Nampakkah kau
Wanita tua di tepi jalan
(R1:B1)
Nampakkah kau
Lelaki tua di hujung jalan
(R2:B1)
Nampakkah ia sepertimu
Mereka juga dicipta oleh-Nya
Tetap bezanya mereka
Diabaikan
Ditinggalkan
Oleh anak-anak jahil tidak berbudi
Nampakkah kau?
(R4)
Kau – engkau (KGND 2)
-Nya, ia, mereka
(KGND 3)


Kesimpulan

Berdasarkan dapatan analisis di atas, jelaslah bahawa penggunaan kata ganti  nama diri bahasa Melayu menjadi pilihan kebanyakan penulis atau penyajak/penyair, khususnya kata ganti nama diri aku (ku), kamu (mu), dan engkau (kau) yang telah disingkatkan menjadi unsur sinkop dalam gaya bahasa sesebuah sajak. Barangkali, ada benarnya, penggunaan kata ganti nama diri ini bertujuan untuk menimbulkan nilai estetika, keindahan dan keberkesanan makna dari segi mesej yang hendak dipaparkan oleh penyajak selain meminimumkan penggunaan diksi untuk menimbulkan kesan rasa yang mendalam kepada khalayak, khususnya pencinta puisi khasnya, dan pembaca umum amnya.