Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, February 10, 2013

Ejaan Bahasa Melayu I


LEMBAR BAHASA MUNSYI - EJAAN BAHASA MELAYU I
BIL.
SALAH
BETUL
01.
Catit

02.
Cendiawan

03.
Cop

04.
Dailog

05.
Definasi

06.
Deligasi

07.
Deraf

08.
Efisyen

09.
Ehsan

10.
Ekslusif

11.
Ekspot

12.
Emel

13.
Empatbelas

14.
Engkar

15.
Fax

16.
Febuari

17.
Forklift

18.
Gambarajah

19.
Gantirugi

20.
Garispanduan

21.
Gembeleng

22.
Geraf

23.
Gulong

24.
Gunatanah

25.
Hajjah

26.
Hapuskira

27.
Hurmat

28.
Ia-itu

29.
Ibu mu

30.
ibubapa


·         Cikgu Chai Loon Guan, GC BM dan Munsyi Dewan, DBP - SMK Methodist, 35900 Tg. Malim: 2013 (Sumber - DBP)

No comments: