Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Tuesday, January 31, 2012

ANGPAU

Menurut Kamus Dewan, kosa kata "angpau" bermaksud wang dalam sampul kecil (semestinya yang berwarna merah) yang diberikan sebagai hadiah (tanda dirgahayu - mudah-mudahan lanjut usia, panjang umur, bertuah, dilimpahi kemakmuran dan kebahagiaan) pada hari Tahun Baru (Baharu) Cina.

Catatan:

"Ang" dalam bahasa Hokkien bermaksud "merah".
"Pau" dalam bahasa Hokkien bermaksud "bungkusan".
"Angpau" dalam bahasa Hokkien bermaksud "bungkusan merah".

Salam Satu Malaysia.

Monday, January 30, 2012

Muhasabah dalam Menangani Kemelut Bahasa
oleh Prof. Dr. Awang Sariyan

Tirai 2010 sudah hampir seperempat tahun berlalu, namun bersempena dengan tahun baharu ini, sesuai sekali kita muhasabah untuk merenung kesilapan dan kealpaan kita terhadap tanggungjawab memugar bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Meskipun telah memasuki ulang tahun kemerdekaan yang ke-53, nasib bahasa Melayu sebagai bahasa negara masih jauh daripada terjamin, bahkan ada waktunya dalam keadaan seperti telur di hujung tanduk dan kedudukannya seolah-olah bagai melukut di tepi gantang.

Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi, sebagaimana yang termaktub dalam Perlembagaan, Perkara 152 ada kalanya seakan-akan hanya jaminan dalam dokumen atau di atas kertas. Pihak yang terang-terang menentang semangat dan kedudukan sah bahasa Melayu, dengan membuat dasar dan melaksanakan program yang menggerhanakan bahasa Melayu malah sering menjadikan Perkara 152 itu sebagai hujah bahawa kedudukan bahasa Melayu tetap terjamin. Contoh yang jelas ialah apabila program PPSMI (pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris) dilaksanakan, hampir semua penggerak dan pembela program itu berhujah bahawa kedudukan bahasa Melayu tetap terjamin dalam Perlembagaan, dan PPSMI tidak akan mengurangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama dalam sistem pendidikan. Alangkah bercanggahnya pernyataan itu dengan hakikatnya!

Erti dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa negara tidak benar-benar terjelma kerana kurangnya (malahan mungkin kerana tiadanya) rasa bangga dan hormat kepada bahasa negara. Di beberapa buah negara yang kuat semangat dan rasa hormat kepada bahasa negara, antaranya Jepun, Korea, Republik Rakyat China, Perancis, dan Indonesia, keutamaan diberikan kepada bahasa negara dalam majlis dan acara rasmi. Di Republik Rakyat China, pengutamaan bahasa negara dalam majlis dan acara, termasuk yang bertaraf antarabangsa, menjadi dasar negara dan asas protokol dalam pengendalian majlis dan acara rasmi.

Perasmian Sukan Olimpik 2008 pun diisytiharkan oleh Presiden Republik Rakyat China dalam bahasa Mandarin. Pemerintah menubuhkan urus setia khas yang melibatkan puluhan jurubahasa dan penterjemah bagi puluhan bahasa sedunia kerana semua acara sukan dikendalikan dalam bahasa Mandarin. Ternyata bahawa sukan bertaraf dunia itu tetap berlangsung dengan gemilangnya.

Presiden dan Timbalan-timbalan Presiden universiti tempat saya ditugaskan kesemuanya fasih berbahasa Inggeris kerana Presidennya lulusan doktor falsafah dari Universiti Hawai, seorang timbalannya lulusan doktor falsafah ekonomi dari London dan seorang lagi malahan pemegang ijazah doktor falsafah dalam bidang Linguistik Inggeris. Canselor Universiti pun berpengkhususan dalam Linguistik Inggeris. Namun, dalam semua mesyuarat dan majlis rasmi yang melibatkan perwakilan asing, mereka tetap mengutamakan bahasa Mandarin.

Syukurlah Perdana Menteri Malaysia dalam majlis perasmian Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu dan Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat Hubungan Antarabangsa di Universiti Pengajian Asing Beijing pada 3 Jun 2009 bersempena dengan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik antara Republik Rakyat China dengan Malaysia, berucap dalam bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tayangan rakaman pemasyhuran hubungan antara kedua-dua buah negara pada tahun 1974 dengan jelas menunjukkan bahawa Allahyarham Tun Abdul Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia berucap dalam bahasa Melayu, dengan Presiden Chou En Lai berucap dalam bahasa Mandarin.

Kita mengharapkan bahawa pengutamaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dijadikan dasar negara dan asas protokol kerajaan untuk majlis dan acara rasmi negara yang melibatkan hubungan dengan pemimpin dan perwakilan negara asing. Penegasan kita ialah “pengutamaan”, bukan “pengharaman” penggunaan bahasa lingua franca sedunia, seperti bahasa Inggeris. Sementara itu, tidak ada dalih dan alasan apa-apa pun dalam hal penggunaan bahasa Melayu dalam majlis dan acara di peringkat negara. Tabiat mengabaikan penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara dalam mesyuarat, majlis rasmi, pekeliling dan urusan rasmi yang lain sewajarnya tidak wujud lagi di negara yang telah lebih sesuku abad merdeka. Setiap pemimpin dan penjawat awam khususnya, perlu disyaratkan agar menghayati peruntukan Perlembagaan, Perkara 152 yang menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan rasmi di tiga peringkat pentadbiran negara, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan pihak berkuasa awam.

Demikianlah juga halnya dengan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang media massa yang melibatkan media bercetak dan media elektronik. Badan penyiaran seperti radio dan televisyen sewajarnya diberi arahan yang tegas tentang dasar penggunaan bahasa Melayu dalam penyiaran agar stesen-stesen radio dan televisyen di negara ini menjadi agen yang menyemarakkan citra kebangsaan, bukan citra budaya asing. Penggunaan bahasa Melayu di tempat awam, termasuk penamaan bangunan, jalan, kawasan dan iklan pula tampaknya masih menjadi barah yang belum selesai perawatannya.

Bersempena dengan Pertandingan Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri Malaysia musim keempat pada 5 Mac 2010, Menteri Pengajian Tinggi mengumumkan langkah untuk mewajibkan kursus bahasa Melayu kepada 65,000 orang pelajar asing di institusi pengajian tinggi (awam dan swasta) di negara ini. Keputusan itu sebenarnya telah diambil lebih 10 tahun lalu oleh kerajaan sebagai susulan lulusnya Akta Pendidikan 1996, dengan mewajibkan semua pelajar asing mengikuti tiga subjek, iaitu Hal Ehwal Malaysia, Bahasa Melayu dan Pendidikan Moral.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan (pada waktu itu belum ditubuhkan Kementerian Pengajian Tinggi) dengan bantuan pakar-pakar bahasa telah menyusun dua sukatan kursus Bahasa Melayu (bagi pelajar Malaysia dan bagi pelajar asing) di IPT. Oleh itu, pengumuman menteri berkenaan perlu disusuli dengan langkah segera oleh pihak pengurusan kementerian tersebut. Kita sebenarnya telah lewat lebih satu dekad dalam pelaksanaan dasar mewajibkan pelajar asing mengikuti kursus bahasa Melayu di IPT di negara ini.

Isu bahasa yang saya bincangkan untuk muhasabah kita bersama itu bukan isu baharu, tetapi tampaknya perlu terus diketengahkan untuk difikirkan dan disusuli dengan langkah -langkah yang sewajarnya oleh semua pihak yang mengaku taat dan setia kepada negara. Kalau bukan kita sendiri yang memuliakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi kita, siapatah lagi?

Saturday, January 28, 2012

Cara Mendeklamasi Sajak

Cara Mendeklamasi Sajak

Pendeklamasi wajar meneliti kriteria-kriteria yang berikut:

1. Pemahaman
Pendeklamasi mesti benar-benar memahami dan dapat mentafsirkan maksud sajak yang henda dideklamasikan.
2. Peresapan
Sajak yang dideklamasikan mestilah sebati dengan diri pendeklamasi. Pendengar turut merasakannya.
3. Pengucapan
Penyampaian mestilah jelas dan menyakinkan pendengar. Tidak terdapat gangguan di mana-mana.

3.1 Daya Hafal
Ingatan mesti baik. Pembacaan lancar dan licin.
3.2 Daya Ucapan
Semurni dan sebaik mungkin. Tidak terpengaruh dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Intonasi atau rentak/lagu kalimat ada kaitan.
3.3 Irama
Menjiwai dan menghidupkan pendeklamasian sajak. Serentak dengan ucapan dan intonasi.
3.4 Batas Kalimat
Perhentian suara. Tujuannya untuk mengucapkan pokok-pokok fikiran dalam sajak dengan jelas.
3.5 Memek
Harus timbul secara bersahaja dan spontan. Menjadi petunjuk sejauh mana sajak sudah menjiwai pendeklamasi.
3.6 Gerak-geri
Tidak diwajibkan. Harus sesuai dengan keadaan.

Bibliografi:
Hashim Awang, Teman Pelajar Kesusasteraan, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1984: Hlm. 78.

Sajak Sasterawan NegaraMonday, January 23, 2012

Gebang Tatabahasa BM II : Apitan ber-...-an dan ber-...-kan

Gebang Tatabahasa BM II

Prolog
Ketika berbincang tentang imbuhan awalan ber-, timbul pula pertanyaan murid-murid saya, Ali, Chong dan Mutu tentang perbezaan antara apitan ber-…-an dengan apitan ber-…-kan. Ayuh, kita teliti aspek bentuk, tugas dan makna penggunaannya agar perbezaan dapat difahami dan seterusnya murid-murid dan pencinta bahasa dapat menggunakan apitan tersebut dengan betul dan gramatis dalam kehidupan sehari-hari.

Apitan ber-…-an dalam Bahasa Melayu

Bentuknya
1.0 Kata yang berapitan ber-…-an dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ber- dan akhiran –an pada kata dasarnya.
Contohnya berciciran, berdampingan, berguguran dan sebagainya.

2.0 Menurut Asraf, awalan ber- dapat berubah menjadi be-; misalnya: be(r)pergian dan be(r)terbangan.

Tugasnya
3.0 Apitan ber-…-an bertugas sebagai pembentuk kata kerja tak transitif.
Contohnya:
a. Daun berguguran.
b. Bintang bertaburan di angkasa.

Maknanya
4.0 Apitan ber-…-an menyatakan makna:
a. banyak yang berbuat atau berlaku seperti yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
berlarian = banyak yang berlari
bergayutan = banyak yang bergayut
Penggunaannya:
Kera bergayutan di dahan kayu.

b. berlaku seperti yang tersebut pada kata dasar merata-rata atau ke mana-mana.
Contohnya:
berkeliaran = merayau ke mana-mana
bertaburan = bertabur merata-rata
Penggunaannya:
Remaja itu sedang berkeliaran di pusat beli-belah Billion.

c. dalam keadaan seperti yang tersebut pada kata dasar di antara dua pihak.
Contohnya:
berasak-asakan = saling mengasak atau asak-mengasak
berdakap-dakapan = saling mendakap atau dakap-mendakapi
Penggunaannya:
Penumpang berasak-asakan ketika menaiki bas.

Apitan ber-…-kan dalam Bahasa Melayu

Bentuknya
1.0 Kata yang berapitan ber-…-kan dapat dibentuk dengan mengimbuhkan awalan ber- dan akhiran –kan pada kata dasarnya.
Contohnya:
berasaskan, berbantalkan, berdasarkan, berajakan, bersuamikan dan sebagainya.

2.0 Akhiran –kan pada kata yang berapitan ber-…-kan ialah kependekan kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi yang lain seperti dengan, pada, dan tentang.

Tugasnya
3.0 Apitan ber-…-kan bertugas untuk membantu kata kerja tak transitif.

Maknanya
4.0 Kata kerja tak transitif yang berapitan ber-…-kan sama maknanya dengan kata kerja tak transitif berawalan ber- yang disertai kata sendi seperti dengan, pada, dan tentang.
Contohnya:
a. berdasarkan keterangan itu = berdasar pada keterangan itu
b. bersenjatakan sebilah keris = bersenjata dengan sebilah keris
c. bersuamikan orang itu = bersuami dengan orang itu
d. bertanyakan khabar = bertanya tentang khabar

Penggunaannya:
a. Sambil berjabat salam dengan dia, saya bertanyakan khabarnya.
b. Sambil berjabat salam dengan dia, saya bertanya tentang khabarnya.

Rumusan
Apitan ber-…-an dan apitan ber-…-kan mendukung fungsi sebagai pembentuk dan pembantu kata kerja tak transitif dalam ayat bahasa Melayu.

Epilog
Murid-murid diminta menggunakan pasangan kata berapitan ber-…-an dan ber-…-kan untuk membina ayat tunggal bahasa Melayu yang gramatis sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan.

Kosa Kata:
1. berciciran – bercirikan
2. bertikam-tikaman – bertilamkan
3. berkaparan – berdasarkan
4. berdekatan – bertanyakan
5. berpandang-pandangan – bersumberkan

Chai Loon Guan,
Munsyi Dewan DBP, Tg.Malim.

Bibliografi:
Petunjuk BM Baku KBSM, Asraf, Sasbadi Sdn.Bhd., Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 1989.

Sunday, January 22, 2012

Gebang Tatabahasa BM I : Awalan ber-

Prolog:
Pada minggu pertama persekolahan, saya didatangi sekumpulan murid Tingkatan 3 Endurance, SMK Methodist, 35900 Tg. Malim. Mereka bertanyakan awalan ber- dalam bahasa Melayu dari segi bentuk, tugas dan makna penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Marilah kita ikuti, hayati dan telusuri fungsi awalan ber- dalam bahasa Melayu.

Awalan ber- dalam Bahasa Melayu

Bentuknya:
1.0 Awalan ber- sekeluarga dengan awalan-awalan be- dan bel-.
2.0 Awalan ber- berubah menjadi be- apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf r.
Contohnya:
2.1 ber- + rasa = berasa
2.2 ber- + roda = beroda
2.3 ber- + rumah = berumah

3.0 Awalan ber- berubah menjadi be- juga apabila bertemu dengan kata yang suku kata pertamanya diakhiri er.
Contohnya:
3.1 ber- + kerja = bekerja

4.0 Awalan ber- berubah menjadi bel- apabila bertemu dengan kata ajar.
Contohnya:
4.1 ber- + ajar = belajar

5.0 Awalan ber- tetap ber- juga apabila bertemu dengan kata yang bentuknya lain daripada yang tersebut di atas tadi.
Contohnya:
5.1 ber- + anak = beranak
5.2 ber- + buru = berburu
5.3 ber- + cerai = bercerai

Tugasnya
6.0 Tugas awalan ber- ialah:
6.1 untuk membentuk kata kerja tak transitif daripada kata-kata lain dalam pelbagai kelas. Contohnya:
darah (KN) = berdarah (KKTT)
dua (KBil.) = berdua (KKTT)
sedih (KA) = bersedih (KKTT)
lalu (KK) = berlalu (KKTT)
jaja (KK) = berjaja (KKTT)

6.2 untuk membentuk kata bilangan himpunan.
Contohnya:
berbelas-belas, berbulan-bulan, berguni-guni, berhari-hari, berjam-jam dan sebagainya.

6.3 untuk menggantikan awalan me- pada kata kerja transitif supaya dapat dijadikan kata kerja pasif.
Contohnya:
mengasah (KKT) = berasah (KKTT)
menjahit (KKT) = berjahit (KKTT)
melipat (KKT) = berlipat (KKTT)

Maknanya
7.0 Jika kata dasarnya kata nama, maka makna awalan ber- ialah:

7.1 mempunyai.
Contohnya:
berayah = mempunyai ayah
beribu = mempunyai ibu
Penggunaannya:
Anak yang tidak berayah dan tidak beribu disebut yatim piatu.

7.2 ada sesuatunya.
Contohnya:
berduri = ada durinya
berwarna – ada warnanya
Penggunaannya:
Bendera Malaysia berwarna biru, kuning, merah, dan putih.

7.3 memakai.
Contohnya:
bersongkok = memakai songkok
berbaju = memakai baju
Penggunaannya:
Ali bersongkok apabila berbaju Melayu.

7.4 menggunakan atau mengenderai (menunggang, menaiki).
Contohnya:
bertongkat = menggunakan tongkat
berkereta = menggenderai kereta
berperahu = menaiki perahu
berkuda = menunggang kuda
Penggunaannya:
Orang tua itu terpaksa bertongkat apabila berjalan.

7.5 mengeluarkan atau menghasilkan.
Contohnya:
berbunga = mengeluarkan bunga
berbuah = menghasilkan buah
Penggunaannya:
Pohon rambutan itu baru berbunga dan mungkin akan berbuah kelak.

7.6 mengucapkan sesuatu yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
berdoa = mengucapkan doa
berterima kasih = mengucapkan terima kasih.
Berjanji = mengucapkan janji
Penggunaannya:
Dia berjanji hendak datang ke rumah saya akhir minggu ini.

7.7 mengusahakan atau mencari nafkah dengan yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
berkebun = mengusahakan kebun
bersawah = mengusahakan sawah
Penggunaannya:
Orang kampung pada umumnya berkebun kelapa atau bersawah.

7.8 berlaku atau bekerja sebagai yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
berguru = bekerja sebagai guru
bertukang = bekerja sebagai tukang
Penggunaannya:
Sejak pulang ke kampung, Encik Ahmad bertukang kayu.

7.9 menggunakan jasa seseorang yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
berdukun = menggunakan jasa dukun
berguru = menggunakan jasa guru
Penggunaannya:
Banyak orang yang berguru kepada orang alim itu.

7.10
Jika kata dasarnya kata ganti diri, maka awalan ber- menyatakan makna menyebut kata ganti diri ketika bercakap dengan atau tentang orang lain.
Contohnya:
beraku = menyebut “aku” ketika bercakap dengan orang kedua
berengkau = menyebut “engkau” kekpada orang kedua
Penggunaannya:
Kerana sudah lama berkawan mesra, Ali dan Ah Ti beraku dan berengkau saja ketika beramah-tamah.

7.11
Jika kata dasarnya kata nama yang digandakan, maka awalan ber- menyatakan makna beberapa banyak.
Contohnya:
Berbulan-bulan = beberapa banyak bulan
Penggunaannya:
Tetangga kami telah berbulan-bulan merantau di luar negeri.

7.12
Jika kata dasarnya kata bilangan, maka awalan ber- menyatakan makna dalam kumpulan yang terdiri daripada jumlah yang tersebut pada kata dasar, kecuali pada kata bersatu yang menyatakan makna menjadi satu.
Contohnya:
Berdua = dalam kumpulan yang terdiri daripada dua
Berempat = dalam kumpulan yang terdiri daripada empat
Penggunaannya:
Mereka berempat tinggal sekampung dengan saya.

7.13
Jika kata dasarnya kata bilangan yang digandakan, maka awalan ber- menyatakan makna:
a. Setiap kali dalam kumpulan yang dinyatakan dengan kata bilangan itu.
Contohnya:
Berdua-dua = setiap kali dalam kumpulan dua
Penggunaannya:
“Masuklah ke bilik darjah berdua-dua,” kata Cikgu Mutu kepada kami.

b. Beberapa banyak kali.
Contohnya:
Beribu-ribu = beberapa banyak kali ribu
Penggunaannya:
Beribu-ribu orang berkumpul untuk mendengar pidato pemimpin negara.

7.14
Jika kata dasarnya kata adjektif, maka makna awalan ber- ialah:
a. Dalam keadaan yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
Bergembira = dalam keadaan gembira
Penggunaannya:
Kami bergembira kerana diterima masuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.
b. Menunjukkan sikap yang tersebut pada kata dasar.
Contohnya:
Berlembut = menunjukkan sikap lembut
Berkeras = menunjukkan sikap kasar
Penggunaannya:
Lebih baik berlembut daripada berkeras dalam sesuatu pertandingan.

7.15
Jika kata dasarnya kata kerja terikat, maka awalan ber- dapat menyatakan makna:
a. Melakukan perbuatan pada diri sendiri.
Contohnya:
Berdandan = mendandan diri sendiri
Berjemur = menjemur diri sendiri
Penggunaannya:
Pelancong banyak yang berjemur di tepi pantai Pasir Bogak, Pangkor.

b. Melakukan perbuatan sebagai kebiasaan sehari-hari.
Contohnya:
Berburu, berjual, berniaga, bertani, bertenun, dan sebagainya.
Penggunaannya:
Orang yang pandai berniaga lekas kaya.

c. Melakukan sesuatu perbuatan.
Contohnya:
Bergelut, berhenti, berlindung, bermain, berunding, dan sebagainya.
Penggunaannya:
Dua orang ahli gusti itu bergelut di gelanggang.

d. Pasif seperti awalan di- juga.
Contohnya:
Belum berasah = belum diasah
Tidak berjahit = tidak dijahit
Sudah berlipat = sudah dilipat
Sudah bertanak = sudah ditanak
Penggunaannya:
Nasi telah bertanak, tetapi lauk belum masak.

Kata kerja pasif yang berawalan ber- lazimnya disertai kata bantu seperti belum, sudah, dan tidak.

Epilog:
Murid-murid Tingkatan 3 Endurance, diminta membina pola ayat dasar dengan menggunakan kosa kata berawalan ber- yang berikut sebagai latihan pengukuhan dan pengayaan:

Kosa Kata:
1. Berasa
2. Bekerja
3. Bercerai
4. Bersedih
5. Bergaya
6. Berwarna
7. Berkasut
8. Berpayung
9. Berbuah
10. Berikrar
11. Bersawah
12. Berkorban
13. Berguru
14. Bertahun-tahun
15. Berlima
16. Berdua-dua
17. Berjuta-juta
18. Bergelap
19. Bermasam
20. Berjemur
21. Berniaga
22. Berunding
23. Berjahit
24. Berasah
25. Bertanak

Chai Loon Guan,
Munsyi Dewan DBP, Tg. Malim.

Bibliografi:
Petunjuk BM Baku KBSM, Asraf, Sasbadi Sdn. Bhd., Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 1989.

Saturday, January 21, 2012

GONG XI FA CAI 2012GONG XI FA CAI buat warga Tionghoa di seluruh pelosok dunia. Salam.

Friday, January 20, 2012

Thursday, January 19, 2012

MES ALUMNI AGM 2012Maklumat mutakhir untuk Ahli MES Alumni (MESA) di seluruh pelosok tanah air:

MESA TANJONG MALIM 1st AGM
Date: 26 FEBRUARY 2012 (SUNDAY)
Time: 10 am
Venue: MES HALL

Gong Xi Fa Cai. Salam.

Tuesday, January 17, 2012

Sajak - JOM KE SEKOLAH

(Hak Cipta: Jabatan Pelajaran Negeri Perak Darul Ridzuan 2011 - 2012)
Jom ke Sekolah

Jom
Ke sekolah, kita
Taman ilmu
Mendidik kita
Menjadi manusia dewasa
Menjadi manusia bijaksana

Jom
Ke sekolah, kita
Berkat kasih
Ibu bapa dan keluarga
Sahabat, buku dan guru
Jati diri diperkasa
Kerjaya dibina
Dan terlakarlah peta hidup
Modal insan cemerlang
Modal insan gemilang
Modal insan terbilang

Jom
Ke sekolah, kita
Sekolah bersih
Sekolah kasih
Sekolah ceria
Sekolah mesra
Di buana kehidupan
Anak-anak warisan zaman-berzaman

Jendela ilmu kita buka
Landskap alam kita teroka
Bertemankan usaha perkasa
Tanpa putas asa
Lahirlah generasi berilmu
Bangkitlah nusa bangsa yang maju

Jom
Ke sekolah, kita
Demi ilmu, sahsiah dan kerjaya masa depan
Diri, keluarga. bangsa dan agama
Nusa bangsa yang cemerlang
Nusa bangsa yang gemilang
Nusa bangsa yang terbilang
Di persada dunia sarwajagat ini!

Chai Loon Guan, Tg.Malim.
16 Januari 2012

Sunday, January 15, 2012

Bola Keranjang MSSD 201216 - 17 Januari 2012, tarikh bermulanya perjuangan Pasukan Bola Keranjang 18 TKB (Lelaki), SMK Methodist, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan dalam Pertandingan Bola Keranjang MSSD Batang Padang 2012 di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Coldstream, Bidor, Perak Darul Ridzuan. Selamat Berjuang! Salam.

Friday, January 13, 2012

Dinihari di Tg.Malim


(Sumber Gambar: Ishak Harnim)
Semalam telah kutinggalkan sebagai sejarah pengalaman yang mengajar saya tentang kehidupan yang berona.

MES di Persada Dunia
Pasukan Robotik SMK Methodist, 35900 Tg. Malim, Perak Darul Ridzuan mewakili Malaysia dalam Pertandingan Robotik Sedunia WRO 2011 di Abu Dhabi.

Tuesday, January 10, 2012

Sajak - Kuala Gula
Kuala Gula
- akan kulakari landskapmu dengan bahasa
- akan kuwarnai sketsamu dengan bicara
- akan kudeklamasi puisimu dengan aksara
Sambutlah aku, Kuala Gula
dengan cinta
dengan mesra
bertemankan nostalgia sejuta
mengisi kembara
sang pengembara
di alam indah milik-Nya!

Chai Loon Guan,
Tg. Malim.

(Sumber: Berita Minggu - 29 Januari 2012)

Saturday, January 7, 2012

Selamat Tahun Baharu 2012(Dengan izin...)
Ucapan selepas seminggu (1 - 7 Januari 2012) melambaikan diri dan mengucapkan selamat tinggal kepada warga alam yang fana ini.

Sajak - Akulah, Pelaut Hidup
Akulah, Pelaut Hidup


akulah, pelaut hidup
yang baru pulang
dari pelayaran panjang
pernah belayar bahtera hidup
di lautan duga
pernah menimba
pahit manis pengalaman
dari pelabuhan ke pelabuhan
dari lautan ke lautan
antara siput duka
dan kerang bahagia

akulah, pelaut hidup
yang baru pulang
dari pengembaraan panjang
pernah dilamar bahasa ombak
yang liar yang jinak
sebelum berumah, aku
di pantai sejarah
meratapi senja merah
berlabuh suram di horizon hayat

akulah, pelaut tua
di lautan hidup!

Chai Loon Guan,
Taman Berop Idaman,
Tg.Malim.
(Dewan Sastera – Julai 2011)

Friday, January 6, 2012

JOM KE SEKOLAH
Alma materku - SMK Methodist, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.

Wednesday, January 4, 2012

Majlis Makan Malam Amal Alumni MES 2012
Hasil karya dan ilham cipta oleh Chai Wuang Shen, PSVSR, IPGM Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan Darul Naim.

Monday, January 2, 2012

Majlis Makan Malam Amal Alumni MES 2012
Hasil karya dan ilham cipta oleh Chai Wuang Shen, PSVSR, IPGM Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan Darul Naim.

Sunday, January 1, 2012

Sajak - BABU

BABU

Babu
Yang kukenal
Bukan kerana rotinya
Yang kenyang
Bukan kerana marhaen hidupnya
Yang tabah
Bukan kerana usianya
Yang senja

Babu
Yang kukenal
Menginsafkan aku
Tentang wanginya budi
menyedarkan aku
Tentang jernihnya hati
Muhasabah diri
Tentang kasih yang abadi
Muhasabah diri
tentang akal yang bestari

Benar kata Babu:
“Manfaatkan hidup dengan kebaikan
sesama insan dan kehidupan
sebelum kita dijemput pulang”
marhaen hidup seorang Babu
akal budinya mewangi di taman kehidupan
zaman-berzaman

Chai Loon Guan,
Stesen Bas Tg. Malim.
(Sumber: Mingguan Malaysia - 1 April 2012)