Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Wednesday, September 5, 2012

Melengkapkan Karangan Contoh BM PMR II - 2012


Kesan Kafe Siber ke atas Para Pelajar

          Kemunculan kafe siber di negara kita dengan banyaknya merupakan suatu perkara yang membanggakan. Hal ini demikian kerana usaha kejayaan untuk mengajak rakyat ___________ komputer dan tahu menggunakan Internet mendapat sambutan yang ________________. Kini, kafe siber menjadi tumpuan, terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah untuk menguasai teknologi maklumat.

Walau bagaimanpun, kafe siber ini memberikan kesan positif dan negatif kepada para pelajar. Antara kesan positif termasuklah mereka dapat _________________ ilmu pengetahuan dengan pelbagai makumat. Misalnya, pelajar dapat melayari laman-laman _____________ yang berbentuk pendidikan. Hal ini dapat membantu pelajar mengetahui pelbagai isu dan ______________ yang berkaitan dengan pelajaran mereka.

Selain itu, pelajar dapat menambahkan kemahiran di alam maya. Sebagai contoh, mereka dapat __________________ dengan kenalan mereka yang berada di mana-mana sahaja melalui e-mel. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan Internet. Bagi pelajar yang tiada __________________ Internet di rumah, kafe siber merupakan tempat yang paling sesuai untuk menikmati kemudahan ini. Di samping itu, mereka juga mendapat maklumat dan pengetahuan melalui __________________ dengan rakan-rakan.

          Sungguhpun demikian, kewujudan dunia tanpa sempadan ini menyebabkan pelajar terdedah kepada kesan negatif apabila sering _________________ kafe siber. Antaranya termasuklah mereka bebas melihat gambar-gambar tidak _______________ yang berlambak dalam jaringan Internet. Dalam hal ini, pemilik kafe siber hendaklah memainkan peranan untuk memantau perkara ini. Hal ini demikian kerana kesan sosial yang kurang baik akan timbul dalam kalangan pelajar pula.

Kafe siber juga dikenal pasti sebagai tempat untuk pelajar berpelesiran selepas tamat waktu persekolahan. Kemudahan yang disediakan serta kawalan yang __________ menyebabkan pelajar seronok duduk di kafe siber. Sesetengah pelajar pula sunggup __________ sekolah semata-mata untuk melepak dan menghabiskan masa di tempat tersebut.

Kesimpulannya, pertambahan kafe siber amatlah digalakkan kerana teknologi ini banyak membawa kemudahan. Namun begitu, keadaan di _________ kafe siber perlulah dikawal selia agar pelajar yang mengunjungi tempat itu tidak menyalahgunakan laman sesawang untuk menenuhi ______________ dan kesenorokan diri. Justeru, semua pihak hendaklah menggalas tanggungjawab demi _______________ anasir-anasir negatif dalam kalangan pelajar yang mengunjungi tempat ini.

(Sumber: AXIS, KBSM BM T2, Sasbadi Sdn. Bhd., Petaling Jaya – 2011)

No comments: