Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Thursday, June 28, 2012

Penanda Wacana BM


Penanda Wacana BM
Penggunaan penanda wacana amat penting semasa anda menyambung ayat untuk melanjutkan idea. Selain itu, penggunaan penanda wacana juga akan melahirkan perenggan yang koheren. Koheren bermaksud ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain.

Kata Penghubung
Tetapi, lalu, jika, serta, agar, supaya, sungguhpun, kerana, walaupun

Penambahan
Dan, sebenarnya, juga, sekali lagi, bertitik tolak, hal ini demikian, kemudian, lebih-lebih lagi

Perbandingan/Perbezaan
Tetapi, berbeza dengan, jika dibandingkan dengan, sungguhpun begitu, walaupun, walau bagaimanapun, selain itu, sebaliknya, sehubungan dengan itu, namun demikian

Turutan
Keduanya, seterusnya, selepas itu, lebih penting lagi, akhirnya, kemudiannya

Contoh
Contohnya, misalnya, seperti

Masa
Akhirnya, selepas itu, pada ketika itu, dewasa ini, sementara itu, pada mulanya, sesekali, sebelum itu, semenjak itu

Kesimpulan/Rumusan
Oleh itu, akibatnya, ini bermaksud, meskipun demikian, oleh yang demikian, ringkasnya, dapat disimpulkan, kesudahannya, jelaslah, pendek kata, sebagai rumusan, demikianlah, oleh sebab itu

(Sumber: Bahasa Melayu Tingkatan 3, KPM/DBP – Halaman 237)

No comments: