Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Thursday, September 8, 2011

Contoh Karangan BM PMR 2011

Karangan 3/2011: Syarahan
Anda akan menyertai suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kebaikan Bersukan”. Tulis teks syarahan anda selengkapnya.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Cempaka, para hakim yang adil lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk, “Kepentingan Bersukan”.

Otak yang cerdas ada pada badan yang sihat. Kata-kata ini menunjukkan bahawa kesihatan badan adalah pemangkin kepada seluruh sistem badan. Bersukan ialah satu daripada cara untuk menyihatkan badan. Kita dapat melihat perbezaan antara orang yang aktif bersukan dengan orang yang kurang bersukan. Orang yang aktif bersukan akan kelihatan bertenaga, ceria dan awet muda. Orang yang tidak aktif bersukan pula akan kelihatan mudah letih dan lemah.

Bersukan dapat mengisi masa lapang juga. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada membuang masa dengan sia-sia. Kita dapat berkumpul bersama-sama dengan rakan dengan cara yang sihat. Hubungan sesama kenalan dapat dipererat menerusi aktiviti bersukan. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada terjebak dengan gejala yang kurang sihat seperti lepak dan lumba haram.

Hadirin yang dihormati,

Amalan bersukan dapat menyatupadukan rakyat di negara kita. Jika kita lihat dalam sesuatu permainan, pemain-pemain yang terlibat bukan hanya dimonopoli oleh satu-satu kaum saja. Contohnya, dalam permainan bola sepak. Dalam satu pasukan itu terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini dapat menyemaikan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia.

Di sekolah, murid-murid digalakkan menyertai aktiviti sukan. Menerusi aktiviti sukan, murid dapat mengetengahkan kebolehan dan seterusnya mewakili sekolah. Dalam pasukan juga ada seorang ketua yang akan memimpin pasukan ini. Hal ini dapat memupuk sikap kepemimpinan dalam kalangan murid di samping bijak mengatur strategi agar pasukan yang dipimpin memperoleh kejayaan sekali gus melatih murid agar lebih berdisiplin, menepati masa, dan saling bekerjasama.

Oleh itu, jelaslah bahawa bersukan banyak mendatangkan faedah. Pada era ini, sukan telah diiktiraf oleh pihak kerajaan dengan terdirinya sekolah sukan, universiti yang menawarkan kursus dalam bidang sukan dan imbuhan yang memberangsangkan. Jadikanlah aktiviti sukan sebagai aktiviti riadah yang menyihatkan selain bidang kerjaya yang menjamin imbuhan yang lumayan.
Sekian, terima kasih.

• Chai Loon Guan, GC BM dan Munsyi Dewan, SMK Methodist, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.
• Sumber: Xpress Pro Penulisan PMR 123, Sasbadi Sdn. Bhd. 2010.

Karangan 3/2011: Syarahan (Latihan – Melengkapkan Teks Karangan)
Anda akan menyertai suatu pertandingan syarahan. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kebaikan Bersukan”. Tulis teks syarahan anda selengkapnya.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Cempaka, para hakim yang adil lagi ___________, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan syarahan _________ bertajuk, “Kepentingan Bersukan”.

Otak yang ___________ ada pada badan yang sihat. Kata-kata ini menunjukkan bahawa kesihatan badan adalah pemangkin kepada seluruh sistem badan. Bersukan ialah satu daripada cara untuk _______________ badan. Kita dapat melihat perbezaan antara orang yang aktif bersukan dengan orang yang kurang bersukan. Orang yang _______ bersukan akan kelihatan bertenaga, ceria dan awet muda. Orang yang tidak aktif bersukan pula akan kelihatan mudah letih dan lemah.

Bersukan dapat mengisi masa ________ juga. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada membuang masa dengan sia-sia. Kita dapat berkumpul bersama-sama dengan rakan dengan cara yang sihat. Hubungan sesama kenalan dapat dipererat menerusi aktiviti bersukan. Hal ini dapat mengelakkan kita daripada terjebak dengan _________ yang kurang sihat seperti lepak dan lumba haram.

Hadirin yang dihormati,

Amalan bersukan dapat menyatupadukan _________ di negara kita. Jika kita lihat dalam sesuatu permainan, pemain-pemain yang terlibat bukan hanya dimonopoli oleh satu-satu kaum saja. Contohnya, dalam permainan bola sepak. Dalam satu pasukan itu terdiri daripada pelbagai kaum. Hal ini dapat ______________ semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia.

Di sekolah, murid-murid digalakkan menyertai aktiviti sukan. Menerusi aktiviti sukan, murid dapat mengetengahkan ___________ dan seterusnya mewakili sekolah. Dalam pasukan juga ada seorang ketua yang akan memimpin pasukan ini. Hal ini dapat ____________ sikap kepemimpinan dalam kalangan murid di samping bijak mengatur strategi agar pasukan yang dipimpin memperoleh kejayaan sekali gus melatih murid agar lebih berdisiplin, ________________ masa, dan saling bekerjasama.

Oleh itu, jelaslah bahawa bersukan banyak mendatangkan faedah. Pada era ini, sukan telah diiktiraf oleh pihak kerajaan dengan terdirinya sekolah sukan, universiti yang __________________ kursus dalam bidang sukan dan imbuhan yang memberangsangkan. Jadikanlah aktiviti sukan sebagai aktiviti __________ yang menyihatkan selain bidang kerjaya yang menjamin imbuhan yang lumayan.
Sekian, terima kasih.

• Chai Loon Guan, GC BM dan Munsyi Dewan, SMK Methodist, 35900 Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.
• Sumber: Xpress Pro Penulisan PMR 123, Sasbadi Sdn. Bhd. 2010.

No comments: