Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Tuesday, August 16, 2011

Profesor Dr. Teo Kok SeongProf. Dr. Teo Kok Seong
teokok@ukm.my
Tel : (603) - 89213030

Kelayakan:
1993- PhD (Linguistik), University Of California, Berkeley, USA
1991- MA (Linguistik), University of California, Berkeley, USA
1986- Sarjana Persuratan(UKM)
1982- BA (Hons), Universiti Malaya

Pengkhususan Penyelidikan:
Pengajian Melayu
Bahasa dan Linguistik Melayu

Anugerah:
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Univ. Keb. Malaysia - 2004
Anugerah Perkhidmatan 20 Tahun, Univ. Keb. Malaysia – 2003
Anugerah Pengajar Cemerlang, Univ. Keb. Malaysia – 1999
Anugerah Perkhidmatan Terpuji, Univ. Keb. Malaysia - 1997

Projek Semasa:
UKM-GUP-PLW-08-11-139, Warisan Cina Peranakan Kelantan: Salasiah, Adaptasi dan Pelestarian, Ketua Projek.
UKM-GUP-JKKBG-08-08-032, Analisis Wacana Pelajaran Bahasa Inggeris era Globalisasi, Penyelidik Bersama.
UKM-GUP-ASPL-08-04-229, Kesenian Orang Siam Di Kelantan: Asal-Usul, Penyesuaian Dan Pengekalan,Penyelidik Bersama.
Penerbitan:

1. Buku
• Teo Kok Seong. 2003. The Peranakan Chinese of Kelantan: A Study of the Culture, Language and Communication of an Assimilated Group in Malaysia., London: ASEAN Academic Press
• Teo Kok Seong. 2007. Sosiolinguistik dan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur: Open University Malaysia.
2. Bab dalam buku
• Bahasa dan Tataadab, dalam Mohamed Anwar Omar Din (penyunting), Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu, Bangi: Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, hlm. 117-127
• Hari-hari Terakhir Bahasa Melayu: Persoalan Hayatnya sebagai Bahasa Cemerlang, Gemilang, Terbilang? Dalam Zaharani Ahmad dan Noraziah Ali (penyunting), Bahasa Melayu Wahana Pembangunan Negara, Bangi: Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa (PUSPA), Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, hlm. 101-119
• Ideologi Linguistik dan Bahasa Melayu dalam Era Globalisasi: Solidariti Kebahasaan Malaysia-Indonesia, dalam Junaedah Sulehan et al. (penyunting), Indonesia-Malaysia dalam Era Globaliasi, Jilid 1, Bangi: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, hlm. 185-205
• The Structure of the Language of Kelantan Peranakan Chinese: A Mixed Language with Malay and Thai Elements, dalam Amriah Buang (editor), Malaysia and Thailand in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Bangi: Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2007, hlm 56-73
• Chinese-Malay-Thai Interactions and the Making of Kelantan Peranakan Chinese Ethnicity, dalam Michael J. Montesano & Patrick Jory (editor), Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula, Singapore: National University of Singapore, 2008, hlm. 214-230
• Penyelidikan Bahasa dan Penemuan Baru: Persoalan Penggunaan dan Penerapan Teori, dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah, Arba’ie Sujud, Adi Yasran Abdul Aziz & Ahmad Yusoff Buyong (penyunting), Penyelidikan Linguistik dan Pembudayaan Bahasa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, hlm. 1-8
3. Jurnal
• Bahasa Melayu dalam Pembangunan Ekonomi Malaysia: Aset atau Liabiliti? Jurnal Linguistik, Jilid 8, 2007, Hlm. 85-99
• Kerancuan dalam Bahasa Melayu, Jurnal Bahasa, Jilid 6, Bil. 4, Disember 2006, hlm. 697-712
• Asimilasi Dialek Melayu Kelantan dan Dialek Thai Kelantan dalam Bahasa Cina Peranakan Kelantan, Jurnal Bahasa, Jilid 5, Bil. 1, Mac 2005, hlm. 68-82
• Malay Images in the Languages and Culture of Malaysia’s Peranakan Chinese: With Special Reference to Kelantan Peranakan Chinese, Jurnal Peradaban Melayu/Journal of Malay Civilization, Keluaran/Issue 2, 2004, hlm. 96-113
4. Prosiding/Kertas Kerja
• 9th International Business Research Conference, anjuran World Business Institute, Melbourne, Australia
24-26 November 2008, Novotel Hotel, Melbourne, Australia
Kertas Kerja – “Malaysia’s Kelantan Peranakan Chinese: Identity of a Chinese-Thai-Malay Assimilated Minority Group”
• The Annual Autumn Symposium of the Finland Association of Applied Linguistics (Language and Globalization), anjuran The Finland Association of Applied Linguistics
9-10 November 2007, University of Helsinki, Kouvola, Finland Kertas kerja – “Malay Dialects Endangerment: Globalization, Sociolinguistics, Language Ideology and National Interest in Malaysia”
• Seminar Kebangsaan Pemantapan Amalan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Tinggi
anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Terengganu dan Persutuan Pendidikan Malaysia
12 – 15 Mac 2009, di Kompleks Rakan Muda Daerah Besut, Terengganu
Kerja kerja – ”Pemerkasaan Bahasa, Permersatuan Bangsa: Kes Bahasa Melayu”
• Simposium Bahasa Melayu: Ke Mana Arahnya dalam Merentasi Dunia Globalisasi
anjuran Insitut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, Melaka (IKSEP) dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan
4 November 2008, Hotel Avillion Legacy, Melaka
Kertas Kerja – ”Bahasa Melayu dan Komunikasi: Menuju Era Globalisasi”
• Seminar Pemikiran Sasterawan Negara A. Samad Said
anjuaran Dewan Bahasa dan Pustaka
13 – 15 Mei 2008, Dewan Seminar, Aras 2, Menara Dewan Bahasa dan Pustaka
Kertas kerja – ”Perbincangan Gaya Bahasa Sastera Karya/Tulisan A. Samad Said: Analisis Linguistik”

(Sumber dikemas kini pada Isnin, 28 September 2009 23:41)

No comments: