Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, June 5, 2011

Imbuhan Awalan "Me-"

PENGIMBUHAN AWALAN "ME-" PADA KATA PINJAMAN
k
komersial – mengkomersialkan
komunikasi – mengkomunikasikan
kafir – mengkafirkan
konsepsi – mengkonsepsikan
kategori – mengkategorikan
korporat – mengkorporatkan
kritik – mengkritik
koordinasi – mengkoordinasikan
kuantifikasi – mengkuantifikasikan
komputer – mengkomputerkan
kredit – mengkreditkan
klasifikasi – mengklasifikasikan
kristal – mengkristalkan
kuantiti – mengkuantitikan
p
pamer – mempamerkan
personifikasi – mempersonifikasikan
plaster – memplaster
polemik – mempolemikkan
politik – mempolitikkan
popular – mempopularkan
s
servis – menservis
simulasi – mensimulasikan
stabil – menstabilkan
standard – menstandardkan
steril – mensteril
swasta – menswastakan
syampu – mensyampu
syariat – mensyariatkan
syelek – mensyelek
syarat – mensyaratkan
sabotaj – mensabotajkan
syukur – mensyukuri
syarikat – mensyarikatkan
struktur – menstrukturkan
skru – menskru
syirik – mensyirikkan
t
tabligh – mentablighkan
tadbir – mentadbir
tafsir – mentafsirkan
takdir – mentakdirkan
taksir – mentaksirkan (melalaikan)
takrif – mentakrifkan (mendefinisikan)
takwil – mentakwilkan
talkin – mentalkinkan
takbir – mentakbirkan (mimpi)
tauhid – mentauhidkan
tauliah – mentauliahkan
terjemah – menterjemahkan
tradisi – mentradisikan
transformasi – mentrasformasikan
transkripsi – mentranskripsikan
transliterasi – mentransliterasikan

PENGIMBUHAN AWALAN "ME-" PADA KATA BAHASA MELAYU ASLI

k → ng
p → m
kerja – mengerjakan
ke tengah – mengetengahkan
kalung – mengalungkan
kusut – mengusutkan
kagum – mengagumkan
kecewa – mengecewakan
kalah – mengalahkan
karang – mengarang
kilang – mengilang
kotor – mengotorkan
kecuali – mengecualikan
kerat – mengerat
kaya – mengaya
keluar – mengeluarkan
pandang – memandang
pandu – memandu
panjang – memanjang
pasang – memasang
pasti – memastikan
patuh – mematuhi
pendek – memendekkan
peras – memeras
perlu – memerlukan
pintas – memintas
potong – memotong
puji – memuji
pulau – memulaukan
pusat – memusatkan

s → ny
t → n
sakit – menyakitkan
sambung – menyambung
sampai – menyampaikan
satu – menyatukan
sayang – menyayangi
sedia – menyediakan
selimut – menyelimutkan
sembah – menyembah
sembunyi – menyembunyikan
sembur – menyembur
senang – menyenangkan
senduk – menyenduk
serta – menyertai
sidai – menyidai
sumbang – menyumbang
teliti – meneliti
tusuk – menusuk
tunda – menuda
tentang – menentang
tempa – menempa
tampi – menampi
tambah – menambah
tolak – menolak
tampil – menampilkan
tonton – menonton
terbit – menerbitkan
tanam – menanam
tentu – menentukan
tempuk – menepuk

No comments: