Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Monday, May 31, 2010

BAPA BOREK ANAK RINTIK

BAPA BOREK ANAK RINTIK DALAM KEHIDUPAN KITA
oleh Chai Loon Guan
Pendahuluan
Salah satu keistimewaan bahasa Melayu ialah kekayaan bentuk bahasa kiasan yang terdapat di dalamnya. Bentuk-bentuk ini adalah sangat aktif digunakan hari-hari. Bahasa kiasan lama biasanya akan lenyap dari penggunaan dan diganti dengan bahasa kiasan baharu yang sama erti, ataupun bentuk lama itu mendapat makna baharu.

Dalam bahasa Melayu, bentuk-bentuk bahasa kiasan dapat diklasifikasikan seperti yang berikut, iaitu peribahasa dan bukan peribahasa. Peribahasa merangkum unsur simpulan bahasa, pepatah, bidalan, dan perumpamaan manakala aspek bukan peribahasa pula merangkum unsur personifikasi, metafora dan hiperbola.

Pepatah

Bapa borek anak rintik tergolong dalam unsur pepatah dalam peribahasa Melayu. Menurut Kamus Peribahasa Lengkap Utusan (1993), pepatah bapanya borek, anaknya tentu rintik merujuk kepada maksud, yakni anak mencontohi kelakuan orang tuanya. Dalam buku Panduan Peribahasa Melayu PSM (1975) pula, pepatah bapa borek anak rintik merujuk kepada kelakuan ibu bapa itu biasanya menurun kepada anaknya.

Jika kita halusi pepatah Melayu tersebut, jelaslah bahawa maknanya masih relevan dan boleh kita rujuk dan dihubungkaitkan dengan dunia kehidupan masyarakat moden pada hari ini, terutamanya apabila kita menyentuh aspek kehidupan rumah tangga dan institusi keluarga.

Peranan Ibu Bapa

Saban hari masyarakat dihidangi berita tentang kejayaan anak-anak dalam dunia akademik, kokurikulum dan kesahsiahan diri. Tidak kurang pula anak-anak yang telah berjaya menjadi modal insan yang berguna bukan sahaja kepada diri dan keluarga bahkan juga kepada bangsa dan negara yang tercinta.

Sebenarnya, kejayaan anak-anak tersebut banyak bergantung kepada corak didikan ibu bapa (keluarga) yang diwarisi dan disemaikan di rumah sejak anak-anak masih bertatih lagi. Tidak boleh kita nafikan bahawa anak-anak umpama kain putih yang suci bersih dan ibu bapalah yang bakal mencorakwarnakan dunia kehidupannya. Tanpa didikan, galakan dan contoh teladan yang baik daripada ibu bapa, barangkali tingkah laku, sikap dan masa depan anak-anak akan menjadi tidak menentu sekali gus anak-anak terutamanya golongan remaja bakal berhadapan dengan dunia kehidupan yang sukar dan beranjau.

Tidak dapat kita nafikan bahawa tangan yang mengayun buaian itulah yang akan melahirkan generasi warga yang berbudi bahasa, bersahsiah mulia dan berhemah tinggi. Sejak seseorang bayi dilahirkan, beberapa aspek kehidupan telah dititikberatkan oleh ibu bapa seperti didikan agama, nilai budaya dan cara hidup bertatasusila. Jika dihalusi secara terperinci, amalan dan didikan ibu bapa semasa anak-anak di rumah cukup penting dan merupakan prasyarat awal untuk anak-anak mengorak langkah awal ke alam pendidikan sebelum mereka mula melayari bahtera kerjaya yang lebih mencabar apabila usia mereka meniti dunia kematangan dan kedewasaan hidup. Amalan murni seperti hormat-menghormati ibu bapa, bertutur dengan sopan-santun, mendirikan sembahyang, rajin berusaha dan sikap tolong-menolong perlu bermula daripada contoh teladan ibu bapa yang sebenar sebelum dapat diterjemahkan untuk diteladani oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Nilai Murni

Maksud peribahasa “bapa borek anak rintik” turut boleh kita hubung kaitkan dengan amalan membaca di rumah. Sekiranya, amalan membaca mula dititikberatkan dan turut diamalkan oleh ibu bapa di rumah, maka akan menjadi suatu kebiasaan pula amalan yang bermanfaat ini akan dicontohi oleh anak-anak di rumah. Yang penting, amalan murni ini haruslah mula disemaikan dalam jiwa raga ibu bapa terlebih dahulu sebelum amalan murni ini dapat dihidupsuburkan dalam jiwa raga anak-anak. Sekiranya, ibu bapa tidak memiliki minat membaca atau barangkali malas membaca ataupun mereka mempunyai seribu satu alasan maka anak-anak yang senantiasa memerhati gerak-geri dan fiil ibu bapa mereka, akan mula beranggapan bahawa amalan tersebut merupakan amalan yang remeh-temeh dan tidak perlu diutamakan dalam kehidupan seharian mereka sedangkan amat kita sedari bahawa bangsa yang membaca ialah bangsa yang berjaya.

Sikap berjimat cermat dan amalan menabung dalam kehidupan sehari-hari juga harus bermula daripada daya usaha amalan dan teladan ibu bapa yang biasanya akan bertindak sebagai "role model" kepada anak-anak dalam sesebuah keluarga. Sebaliknya, jika ibu bapa senantiasa mengamalkan corak hidup mewah biarpun di luar kemampuan dan amat suka berboros serta berhutang keliling pinggang, maka tidak hairanlah sikap buruk dan merugikan ini akan turut dicontohi dan diwarisi oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari sehingga mereka lupa diri dan lupa daratan atau barangkali akan turut terlanjur berhutang dengan lintah darat atau along.

Peranan Guru

Guru, golongan pendidik atau yang bergelar munsyi di sekolah turut memainkan peranan yang cukup penting dalam usaha menjadi pendorong atau pemangkin kepada anak-anak didik untuk berusaha gigih dan cekal dalam perjuangan menimba ilmu dan berjaya dengan cemerlang dalam buana pelajaran. Sekiranya, guru pula bersikap sambalewa atau pasif ataupun bersikap acuh tak acuh, maka anak-anak didik yang terbiar bebas dan liar akan mengabaikan pelajaran dan seterusnya membabitkan diri dalam masalah disiplin dan sosial yang serius. Remaja pelajar yang kehilangan pedoman dan hala tuju perjuangan hidup akan mudah terdorong untuk membabitkan diri dalam masalah sosial yang serius seperti kegiatan penyalahgunaan dadah, samseng jalanan, gengsterisme dan maksiat. Sesungguhnya, keterlibatan remaja dalam masalah sosial tersebut akan merugikan diri, keluarga, bangsa dan negara.

Dalam kita menghalusi maksud peribahasa “bapa borek anak rintik”, terdapat juga beberapa peribahasa Melayu yang turut mendukung maksud yang bersinonim dengannya. Antara lain, peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya, bagaimana contoh begitulah gubahannya, yakni anak menurut baka ibu bapanya; sesuatu itu menurut asalnya. Pepatah seperti bagaimana bunyi gendang, begitulah tarinya, bagaimana biduk, bagaimana pengayuh, bagaimana cetak, begitu kuihnya, bagaimana contoh begitulah gubahnya dan bagaimana rupa begitulah bayangnya turut bersinonim dengan peribahasa “bapa borek anak rintik”.

Pengaruh

Pernah juga kita terbaca atau menonton dalam media massa, kisah remaja yang terbabit dalam kes GRO, gejala buang bayi, kes lari dari rumah, remaja bergentayangan dengan rakan-rakan di pusat-pusat beli-belah atau di pusat-pusat hiburan sehingga dinihari dan sebagainya. Kenapakah gejala sosial itu masih berlaku dan berterusan sedangkan ibu bapa atau penjaga remaja tidak mengamalkan tabiat buruk tersebut sebaliknya mereka mempunyai keluarga yang bahagia, sumber pendapatan yang tetap dan lumayan? Barangkali dalam hal ini, golongan remaja yang hidup bebas dan liar ini sebenarnya bukan dipengaruhi oleh cara hidup ibu bapa atau penjaga mereka sebaliknya mereka sudah terlanjur bergaul atau berkawan dengan golongan remaja bebas dan liar yang sudah menyimpang jauh dari aspek agama, nilai budaya dan akhlak!

Dalam konteks ini, pepatah bapa borek anak rintik tidak boleh kita asosiasikan dengan dunia kehidupan remaja yang bobrok lantaran keterlanjuran diri, dek kebebasan hidup yang tidak berpedoman dan bermatlamat dalam rutin kehidupan golongan remaja pada hari ini. Di sini, barangkali golongan ibu bapa atau penjaga boleh kita pertanggungjawabkan dek pengabaian mereka selama ini dalam memberikan kasih sayang, kurangnya penjagaan dari aspek kebajikan anak-anak, tidak mahu memahami dunia mereka atau barangkali kurangnya usaha pemantauan kerana kesibukan ibu bapa atau penjaga mengejar dunia kerjaya dan dunia kebendaan pada alaf globalisasi ini sehingga kasih sayang dan kebajikan anak-anak di rumah diserahkan bulat-bulat kepada pembantu rumah warga asing yang barangkali agak subjektif dan rumit jika dikaji latar belakang kehidupan mereka.

Bagaimanakah pula keadaan dan nasib anak-anak yang sedang membesar diasuh dan dididik pula oleh pembantu rumah asing yang barangkali pernah terlibat dalam gejala sosial dan jenayah yang serius semasa di tanah air sendiri? Bayangkanlah risiko yang telah diambil oleh ibu bapa atau penjaga dalam usaha untuk mencari sesuap rezeki dan seteguk kehidupan saban hari di buana kehidupan yang serba mencabar ini.

Kesimpulan

Sememangnya tidak boleh kita nafikan, dalam sesetengah kes khususnya dalam konteks kehidupan golongan anak-anak dan remaja, tingkah laku ibu bapa atau penjaga turut berperanan besar mempengaruhi watak dan perwatakan anak-anak. Namun begitu, terdapat juga kes-kes sosial dan jenayah juvana yang membabitkan anak-anak, khususnya golongan remaja yang akar masalah sebenarnya bukan kerana tingkah laku atau keturunan ibu bapa atau penjaga sebaliknya barangkali benar berpunca daripada kurangnya kasih sayang dan pemantauan ibu bapa, guru dan masyarakat di sekelilingnya di samping pengaruh akrab dan intim dunia media massa pada era dunia tanpa sempadan ini seperti Internet, selain faktor pengaruh rakan sebaya dan ketirisan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pendidikan agama atau moral, nilai budaya, siviks dan ketatanegaraan dalam kehidupan masyarakat moden pada hari ini.

(Pertama kali terbit dalam majalah Dewan Siswa DBP Jun 2010)

Sunday, May 30, 2010

EDUCATION

Education (Dengan izin...)

Education in the largest sense is any act or experience that has a formative effect on the mind, character or physical ability of an individual. In its technical sense, education is the process by which society deliberately transmits its accumulated knowledge, skills and values from one generation to another.

Etymologically, the word education is derived from educare (Latin) "bring up", which is related to educere "bring out", "bring forth what is within", "bring out potential" and ducere, "to lead".[1]

Teachers in educational institutions direct the education of students and might draw on many subjects, including reading, writing, mathematics, science and history. This process is sometimes called schooling when referring to the education of teaching only a certain subject, usually as professors at institutions of higher learning. There is also education in fields for those who want specific vocational skills, such as those required to be a pilot. In addition there is an array of education possible at the informal level, such as in museums and libraries, with the Internet and in life experience. Many non-traditional education options are now available and continue to evolve.

A right to education has been created and recognized by some jurisdictions: since 1952, Article 2 of the first Protocol to the European Convention on Human Rights obliges all signatory parties to guarantee the right to education. At world level, the United Nations' International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 guarantees this right under its Article 13.

Contents
1 Systems of formal education
1.1 Preschool Education
1.2 Primary Education
1.3 Secondary education
1.4 Higher education
1.5 Adult education
1.6 Alternative education
1.7 Indigenous education
2 Process
2.1 Curriculum
2.2 Learning modalities
2.3 Teaching
2.4 Technology
3 Educational theory
4 Economics
5 History
6 Philosophy
7 Psychology
8 Sociology
9 Internationalisation

Systems of formal education
Education is a concept, referring to the process in which students can learn something:

•Instruction refers to the facilitating of learning toward identified objectives, delivered either by an instructor or other forms.
•Teaching refers to the actions of a real live instructor designed to impart learning to the student.
•Learning refers to learning with a view toward preparing learners with specific knowledge, skills, or abilities that can be applied immediately upon completion.
Preschool Education

Primary education
Primary school in open air. Teacher (priest) with class from the outskirts of Bucharest, around 1842.Primary (or elementary) education consists of the first 5–7 years of formal, structured education. In general, main education consists of six or eight years of schooling starting at the age of five or six, although this varies between, and sometimes within, countries. Globally, around 70% of primary-age children are enrolled in primary education, and this proportion is rising.[2] Under the Education for All programs driven by UNESCO, most countries have committed to achieving universal enrollment in primary education by 2015, and in many countries, it is compulsory for children to receive primary education. The division between primary and secondary education is somewhat arbitrary, but it generally occurs at about eleven or twelve years of age. Some education systems have separate middle schools, with the transition to the final stage of secondary education taking place at around the age of fourteen. Schools that provide primary education, are mostly referred to as primary schools. Primary schools in these countries are often subdivided into infant schools and junior school.

Secondary education
In most contemporary educational systems of the world, secondary education comprises the formal education that occurs during adolescence. It is characterized by transition from the typically compulsory, comprehensive primary education for minors, to the optional, selective tertiary, "post-secondary", or "higher" education (e.g., university, vocational school for adults. Depending on the system, schools for this period, or a part of it, may be called secondary or high schools, gymnasiums, lyceums, middle schools, colleges, or vocational schools. The exact meaning of any of these terms varies from one system to another. The exact boundary between primary and secondary education also varies from country to country and even within them, but is generally around the seventh to the tenth year of schooling. Secondary education occurs mainly during the teenage years. In the United States and Canada primary and secondary education together are sometimes referred to as K-12 education, and in New Zealand Year 1-13 is used. The purpose of secondary education can be to give common knowledge, to prepare for higher education or to train directly in a profession.

The emergence of secondary education in the United States did not happen until 1910, caused by the rise in big businesses and technological advances in factories (for instance, the emergence of electrification), that required skilled workers. In order to meet this new job demand, high schools were created and the curriculum focused on practical job skills that would better prepare students for white collar or skilled blue collar work. This proved to be beneficial for both the employer and the employee, because this improvement in human capital caused employees to become more efficient, which lowered costs for the employer, and skilled employees received a higher wage than employees with just primary educational attainment.

In Europe, the grammar school or academy existed from as early as the 1500s; public schools or fee paying schools, or charitable educational foundations have an even longer history.

Higher education
The University of Cambridge is an institute of higher learning.Higher education, also called tertiary, third stage, or post secondary education, is the non-compulsory educational level that follows the completion of a school providing a secondary education, such as a high school, secondary school. Tertiary education is normally taken to include undergraduate and postgraduate education, as well as vocational education and training. Colleges and universities are the main institutions that provide tertiary education. Collectively, these are sometimes known as tertiary institutions. Tertiary education generally results in the receipt of certificates, diplomas, or academic degrees.

Higher education includes teaching, research and social services activities of universities, and within the realm of teaching, it includes both the undergraduate level (sometimes referred to as tertiary education) and the graduate (or postgraduate) level (sometimes referred to as graduate school). Higher education generally involves work towards a degree-level or foundation degree qualification. In most developed countries a high proportion of the population (up to 50%) now enter higher education at some time in their lives. Higher education is therefore very important to national economies, both as a significant industry in its own right, and as a source of trained and educated personnel for the rest of the economy.

Adult education
Adult education has become common in many countries. It takes on many forms, ranging from formal class-based learning to self-directed learning and e-learning. A number of career specific courses such as veterinary assisting, medical billing and coding, real estate license, bookkeeping and many more are now available to students through the Internet.

Alternative education
Alternative education, also known as non-traditional education or educational alternative, is a broad term that may be used to refer to all forms of education outside of traditional education (for all age groups and levels of education). This may include not only forms of education designed for students with special needs (ranging from teenage pregnancy to intellectual disability), but also forms of education designed for a general audience and employing alternative educational philosophies and methods.

Alternatives of the latter type are often the result of education reform and are rooted in various philosophies that are commonly fundamentally different from those of traditional compulsory education. While some have strong political, scholarly, or philosophical orientations, others are more informal associations of teachers and students dissatisfied with certain aspects of traditional education. These alternatives, which include charter schools, alternative schools, independent schools, and home-based learning vary widely, but often emphasize the value of small class size, close relationships between students and teachers, and a sense of community.

Indigenous education
Increasingly, the inclusion of indigenous models of education (methods and content) as an alternative within the scope of formal and non-formal education systems, has come to represent a significant factor contributing to the success of those members of indigenous communities who choose to access these systems, both as students/learners and as teachers/instructors.

As an educational method, the inclusion of indigenous ways of knowing, learning, instructing, teaching and training, has been viewed by many critical and postmodern scholars as important for ensuring that students/learners and teachers/instructors (whether indigenous or non-indigenous) are able to benefit from education in a culturally sensitive manner that draws upon, utilizes, promotes and enhances awareness of indigenous traditions.[3]

For indigenous students or learners, and teachers or instructors, the inclusion of these methods often enhances educational effectiveness, success and learning outcomes by providing education that adheres to their own inherent perspectives, experiences and worldview. For non-indigenous students and teachers, education using such methods often has the effect of raising awareness of the individual traditions and collective experience of surrounding indigenous communities and peoples, thereby promoting greater respect for and appreciation of the cultural realities of these communities and peoples.

In terms of educational content, the inclusion of indigenous knowledge, traditions, perspectives, worldviews and conceptions within curricula, instructional materials and textbooks and coursebooks have largely the same effects as the inclusion of indigenous methods in education. Indigenous students and teachers benefit from enhanced academic effectiveness, success and learning outcomes, while non-indigenous students/learners and teachers often have greater awareness, respect, and appreciation for indigenous communities and peoples in consequence of the content that is shared during the course of educational pursuits.[4]

A prime example of how indigenous methods and content can be used to promote the above outcomes is demonstrated within higher education in Canada. Due to certain jurisdictions' focus on enhancing academic success for Aboriginal learners and promoting the values of multiculturalism in society, the inclusion of indigenous methods and content in education is often seen as an important obligation and duty of both governmental and educational authorities.[5]

Curriculum and List of academic disciplines
An academic discipline is a branch of knowledge which is formally taught, either at the university, or via some other such method. Each discipline usually has several sub-disciplines or branches, and distinguishing lines are often both arbitrary and ambiguous. Examples of broad areas of academic disciplines include the natural sciences, mathematics, computer science, social sciences, humanities and applied sciences.[6]

Learning modalities
There has been work on learning styles over the last two decades. Dunn and Dunn[7] focused on identifying relevant stimuli that may influence learning and manipulating the school environment, at about the same time as Joseph Renzulli[8] recommended varying teaching strategies. Howard Gardner[9] identified individual talents or aptitudes in his Multiple Intelligences theories. Based on the works of Jung, the Myers-Briggs Type Indicator and Keirsey Temperament Sorter[10] focused on understanding how people's personality affects the way they interact personally, and how this affects the way individuals respond to each other within the learning environment. The work of David Kolb and Anthony Gregorc's Type Delineator[11] follows a similar but more simplified approach.

It is currently fashionable to divide education into different learning "modes". The learning modalities[12] are probably the most common:[13]

•Visual: learning based on observation and seeing what is being learned.
•Auditory: learning based on listening to instructions/information.
•Kinesthetic: learning based on hands-on work and engaging in activities.
It is claimed that, depending on their preferred learning modality, different teaching techniques have different levels of effectiveness.[14] A consequence of this theory is that effective teaching should present a variety of teaching methods which cover all three learning modalities so that different students have equal opportunities to learn in a way that is effective for them.[15] Guy Claxton has questioned the extent that learning styles such as VAK are helpful, particularly as they can have a tendency to label children and therefore restrict learning.[16]

Teaching
Teachers need to understand a subject enough to convey its essence to students. While traditionally this has involved lecturing on the part of the teacher, new instructional strategies such as team-based learning put the teacher more into the role of course designer, discussion facilitator, and coach and the student more into the role of active learner, discovering the subject of the course. In any case, the goal is to establish a sound knowledge base and skill set on which students will be able to build as they are exposed to different life experiences. Good teachers can translate information, good judgment, experience and wisdom into relevant knowledge that a student can understand, retain and pass to others. Studies from the US suggest that the quality of teachers is the single most important factor affecting student performance, and that countries which score highly on international tests have multiple policies in place to ensure that the teachers they employ are as effective as possible.[17] With the passing of NCLB in the United States (No Child Left Behind), teachers must be highly qualified. In Pennsylvania, this means the teacher must hold a bachelor's degree, be licensed in their subject area by having a valid PA teaching certificate, and demonstrate competency of the subject in their core content area.

Educational technology
Technology is an increasingly influential factor in education. Computers and mobile phones are used in developed countries both to complement established education practices and develop new ways of learning such as online education (a type of distance education). This gives students the opportunity to choose what they are interested in learning. The proliferation of computers also means the increase of programming and blogging. Technology offers powerful learning tools that demand new skills and understandings of students, including Multimedia, and provides new ways to engage students, such as Virtual learning environments. Technology is being used more not only in administrative duties in education but also in the instruction of students. The use of technologies such as PowerPoint and interactive whiteboard is capturing the attention of students in the classroom. Technology is also being used in the assessment of students. One example is the Audience Response System (ARS), which allows immediate feedback tests and classroom discussions.

Information and communication technologies (ICTs) are a “diverse set of tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, and manage information.”[18] These technologies include computers, the Internet, broadcasting technologies (radio and television), and telephony. There is increasing interest in how computers and the Internet can improve education at all levels, in both formal and non-formal settings.[19] Older ICT technologies, such as radio and television, have for over forty years been used for open and distance learning, although print remains the cheapest, most accessible and therefore most dominant delivery mechanism in both developed and developing countries.[20]

The use of computers and the Internet is in its infancy in developing countries, if these are used at all, due to limited infrastructure and the attendant high costs of access. Usually, various technologies are used in combination rather than as the sole delivery mechanism. For example, the Kothmale Community Radio Internet uses both radio broadcasts and computer and Internet technologies to facilitate the sharing of information and provide educational opportunities in a rural community in Sri Lanka.[21] The Open University of the United Kingdom (UKOU), established in 1969 as the first educational institution in the world wholly dedicated to open and distance learning, still relies heavily on print-based materials supplemented by radio, television and, in recent years, online programming.[22] Similarly, the Indira Gandhi National Open University in India combines the use of print, recorded audio and video, broadcast radio and television, and audio conferencing technologies.[23]
The term "computer-assisted learning" (CAL) has been increasingly used to describe the use of technology in teaching.

Education theory
Education theory is the theory of the purpose, application and interpretation of education and learning. Its history begins with classical Greek educationalists and sophists and includes, since the 18th century, pedagogy and andragogy. In the 20th century, "theory" has become an umbrella term for a variety of scholarly approaches to teaching, assessment and education law, most of which are informed by various academic fields, which can be seen in the below sections.

Economics of education
It has been argued that high rates of education are essential for countries to be able to achieve high levels of economic growth.[24] Empirical analyses tend to support the theoretical prediction that poor countries should grow faster than rich countries because they can adopt cutting edge technologies already tried and tested by rich countries. However, technology transfer requires knowledgeable managers and engineers who are able to operate new machines or production practices borrowed from the leader in order to close the gap through imitation. Therefore, a country's ability to learn from the leader is a function of its stock of "human capital."[25] Recent study of the determinants of aggregate economic growth have stressed the importance of fundamental economic institutions[26] and the role of cognitive skills.[27]

At the individual level, there is a large literature, generally related back to the work of Jacob Mincer,[28] on how earnings are related to the schooling and other human capital of the individual. This work has motivated a large number of studies, but is also controversial. The chief controversies revolve around how to interpret the impact of schooling.[29]

Economists Samuel Bowles and Herbert Gintis famously argued in 1976 that there was a fundamental conflict in American schooling between the egalitarian goal of democratic participation and the inequalities implied by the continued profitability of capitalist production on the other.[30]

History of education
A depiction of the University of Bologna, Italy
The history of education according to Dieter Lenzen, president of the Freie Universität Berlin 1994, "began either millions of years ago or at the end of 1770". Education as a science cannot be separated from the educational traditions that existed before. Adults trained the young of their society in the knowledge and skills they would need to master and eventually pass on. The evolution of culture, and human beings as a species depended on this practice of transmitting knowledge. In pre-literate societies this was achieved orally and through imitation. Story-telling continued from one generation to the next. Oral language developed into written symbols and letters. The depth and breadth of knowledge that could be preserved and passed soon increased exponentially. When cultures began to extend their knowledge beyond the basic skills of communicating, trading, gathering food, religious practices, etc., formal education, and schooling, eventually followed. Schooling in this sense was already in place in Egypt between 3000 and 500BC.

Nowadays some kind of education is compulsory to all people in most countries. Due to population growth and the proliferation of compulsory education, UNESCO has calculated that in the next 30 years more people will receive formal education than in all of human history thus far.[31]

Philosophy of education
John Locke's work Some Thoughts Concerning Education was written in 1693 and still reflects traditional education priorities in the Western worldPhilosophy of education is the philosophical study of the purpose, process, nature and ideals of education. Philosophy of education can naturally be considered a branch of both philosophy and education. Philosophy of education is commonly housed in colleges and departments of education, yet it is applied philosophy, drawing from the traditional fields of philosophy (ontology, ethics, epistemology, etc.) and approaches (speculative, prescriptive, and/or analytic) to address questions regarding education policy, human development, education research methodology, and curriculum theory, to name a few.

Educational psychology
A class size experiment in the United States found that attending small classes for 3 or more years in the early grades increased high school graduation rates of students from low income families.[32]Educational psychology is the study of how humans learn in educational settings, the effectiveness of educational interventions, the psychology of teaching, and the social psychology of schools as organizations. Although the terms "educational psychology" and "school psychology" are often used interchangeably, researchers and theorists are likely to be identified as educational psychologists, whereas practitioners in schools or school-related settings are identified as school psychologists. Educational psychology is concerned with the processes of educational attainment in the general population and in sub-populations such as gifted children and those with specific disabilities.

Educational psychology can in part be understood through its relationship with other disciplines. It is informed primarily by psychology, bearing a relationship to that discipline analogous to the relationship between medicine and biology. Educational psychology in turn informs a wide range of specialities within educational studies, including instructional design, educational technology, curriculum development, organizational learning, special education and classroom management. Educational psychology both draws from and contributes to cognitive science and the learning sciences. In universities, departments of educational psychology are usually housed within faculties of education, possibly accounting for the lack of representation of educational psychology content in introductory psychology textbooks (Lucas, Blazek, & Raley, 2006).

Sociology of education
The sociology of education is the study of how social institutions and forces affect educational processes and outcomes, and vice versa. By many, education is understood to be a means of overcoming handicaps, achieving greater equality and acquiring wealth and status for all (Sargent 1994). Learners may be motivated by aspirations for progress and betterment. Education is perceived as a place where children can develop according to their unique needs and potentialities.[33] The purpose of education can be to develop every individual to their full potential. The understanding of the goals and means of educational socialization processes differs according to the sociological paradigm used.

Universal primary education is one of the eight Millennium Development Goals and great improvements have been achieved in the past decade, yet a great deal remains to be done[34]. The Overseas Development Institute indicates the main obstacles to greater funding from donors include: donor priorities, aid architecture, and the lack of evidence and advocacy[35]. Furthermore, demand in the developing world for improved educational access is not as high as one would expect as governments avoid the recurrent costs involved and there is economic pressure on those parents who prefer their children making money in the short term over any long-term benefits of education. Recent studies on child labor and poverty have suggested that when poor families reach a certain economic threshold where families are able to provide for their basic needs, parents return their children to school. This has been found to be true, once the threshold has been breached, even if the potential economic value of the children's work has increased since their return to school.

Russia has more academic graduates than any other country in Europe.A lack of good universities, and a low acceptance rate for good universities, is evident in countries with a high population density. In some countries, there are uniform, over structured, inflexible centralized programs from a central agency that regulates all aspects of education.

•Due to globalization, increased pressure on students in curricular activities
•Removal of a certain percentage of students for improvisation of academics (usually practised in schools, after 10th grade)
India is now developing technologies that will skip land based phone and internet lines. Instead, India launched EDUSAT, an education satellite that can reach more of the country at a greatly reduced cost. There is also an initiative started by the OLPC foundation, a group out of MIT Media Lab and supported by several major corporations to develop a $100 laptop to deliver educational software. The laptops are widely available as of 2008. The laptops are sold at cost or given away based on donations. These will enable developing countries to give their children a digital education, and help close the digital divide across the world.

In Africa, NEPAD has launched an "e-school programme" to provide all 600,000 primary and high schools with computer equipment, learning materials and internet access within 10 years. Private groups, like The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, are working to give more individuals opportunities to receive education in developing countries through such programs as the Perpetual Education Fund. An International Development Agency project called nabuur.com, started with the support of former American President Bill Clinton, uses the Internet to allow co-operation by individuals on issues of social development.

Internationalisation
Education is becoming increasingly international. Not only are the materials becoming more influenced by the rich international environment, but exchanges among students at all levels are also playing an increasingly important role. In Europe, for example, the Socrates-Erasmus Programme[36] stimulates exchanges across European universities. Also, the Soros Foundation [37] provides many opportunities for students from central Asia and eastern Europe. Programmes such as the International Baccalaureate have contributed to the internationalisation of education. Some scholars argue that, regardless of whether one system is considered better or worse than another, experiencing a different way of education can often be considered to be the most important, enriching element of an international learning experience.[38]
(Sumber: Wikipedia)

Saturday, May 29, 2010

Karangan Tingkatan 1 - Badminton Piala Thomas

KEJOHANAN BADMINTON PIALA THOMAS

Kejohanan Badminton Piala Thomas telah diadakan dari tahun 1949 hingga tahun 2010. Kejohanan kali merupakan kejohanan kali yang ke-26 dan telah dimenangi oleh pasukan badminton China. Tempat kedua telah dimenangi oleh pasukan Indonesia manakala tempat ketiga pula dimenangi oleh Malaysia.

Sepanjang sejarah kejohanan badminton Piala Thomas, pasukan badminton Indonesia telah berjaya mengungguli sebanyak 13 kejuaraan, negara China memenangi 8 kejuaraan manakala Malaysia pula berjaya memperoleh 5 kali kejuaraan di arena antarabangsa.

Dalam kejohanan Piala Thomas edisi ke-26, pasukan Malaysia gagal mempamerkan kehebatan dalam pertandingan separuh akhir. Aksi pemain Malaysia dalam pertandingan pusingan awal dan suku akhir cukup memberangsangkan lebih-lebih lagi dengan adanya juara dunia, Dato’ Lee Chong Wei dan pasangan elit beregu badminton negara, Koo Kien Kiat dan Tan Boon Heong.

Kemenangan pasukan China memang sudah dijangkakan dengan kehebatan pemain perseorangannya, Lin Dan yang bergelar “Super Dan” oleh para peminat fanatiknya. Barisan pemain dari Tembok Besar Negara China kali ini cukup kebal dan sukar untuk dikalahkan oleh mana-mana pasukan sama ada di rantau Asia atau Eropah, termasuklah pasukan dari Malaysia dan Indonesia.

Biarpun dalam kejohanan kali ini, negara kita tewas dan gagal merampas Piala Thomas namun sudah menjadi harapan jutaan rakyat Malaysia agar pasukan badminton negara kita akan dapat bangkit menunjukkan keunggulan dan berdaya saing untuk mengembalikan Piala Thomas ke pangkuan tanah air yang tercinta. Sesungguhnya, dengan berbekalkan usaha dan iltizam yang sungguh-sungguh oleh barisan pelapis negara, saya amat yakin bahawa Malaysia mampu memperoleh kegemilangan pada tahun 2012.
Majulah sukan untuk bangsa dan negara.

CHAI HUI YI - Tingkatan 1 Amanah, SMK Methodist, 35900 Tg. Malim.

Thursday, May 27, 2010

Karangan BM PMR

Anda telah menghadiri kempen kesihatan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia . Tuliskan pengalaman anda sewaktu menghadiri kempen tersebut.

Pada cuti sekolah yang lalu, ayah telah mengambil kesempatan untuk membawa kami sekeluarga menghadiri kempen kesihatan. Kempen kesihatan tersebut merupakan anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada orang ramai mengenai maklumat kesihatan yang terkini.

Kempen tersebut bermula tepat pada jam lapan pagi di Dewan Tun Abdul Razak, Tanjong Malim. Kempen ini telah menarik minat lebih kurang dua ratus peserta. Kempen tersebut dimulakan dengan sesi ceramah mengenai kesihatan diri oleh Dr. Ali bin Musa, pakar perubatan Hospital Daerah Tg. Malim dan Slim River.

Menurut beliau, langkah asas untuk memastikan langkah pencegahan daripada penyakit berjangkit ialah usaha menjaga kebersihan diri. Contohnya, kita haruslah mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Amalan ini adalah kerana tangan kita biasanya akan dipenuhi dengan mikroorganisma yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Atas kecuaian, tanpa kita sedari kuman tersebut akan memasuki badan kita ketika makan atau minum.

Selain itu , kami juga diajar mengenai amalan pemakanan yang seimbang. Amalan ini berdasarkan rajah piramid makanan. Kita haruslah menyediakan makanan kita mengikut piramid tersebut. Pakar-pakar pemakanan di situ juga berpeluang untuk mengajar kami tentang cara-cara untuk mengira kalori makanan .

Seterusnya, kami dinasihati agar membuat pemeriksaan kesihatan setiap dua tahun demi menjamin kesihatan dan kecergasan diri. Senaman juga amat dititikberatkan kerana tanpa senaman, kita akan gagal memiliki imunisasi badan yang baik. Sebenarnya, aktiviti senaman dapat memupuk minda kita agar senantiasa cerdas dan cergas.

Topik mngenai Influenza A (H1N1) juga turut disentu. Pakar perubatan menasihati kita agar memakai topeng mulut semasa keluar. Kita juga dinasihati agar mengelakkan diri daripada majlis keramaian seperti pasar malam, kenduri-kendara atau berdarmawisata ke negara-negara yang dijangkiti wabak influenza tersebut . Pemeriksaan kesihatan amatlah wajar disegerakan jika kita memiliki tanda-tanda atau simptom-simptom influenza seperti batuk, sakit kepala, demam dan sebagainya.

Selepas sesi ceramah selesai, kami turut dijemput untuk makan tengah hari di dewan santapan bersama-sama dengan peserta lain . Kami dapat berbual-bual, bertukar-tukar pandangan serta menjalinkan hubungan silaturahim dengan para hadirin.

Akhirnya, kami pun balik ke rumah. Saya berpendapat bahawa majlis tersebut amat bermaklumat dan bermanfaat kepada orang ramai di samping dapat merapatkan hubungan dan kerjasama antara agensi kerajaan dengan orang ramai sejajar dengan Gagasan Satu Malaysia, iaitu “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

Disediakan oleh : Teoh Soo Shin, Tingkatan 3C, SMK Methodist, 35900 Tg. Malim.

Tuesday, May 25, 2010

Sajak - WANG
WANG

Wang.
Wang?
Wang!

Kerana wang
Orang jadi beruang
Meratah setiap tulang
Kemanusiaan
Orang jadi pejuang
Seperti lalang
Di daratan lupa

Kerana wang
Orang jadi bajingan
Menyamun kesetiaan
Merompak keikhlasan
Mencuri kehormatan

Wang
Memisahkan kaya dengan miskin
Menjarakkan kota dengan desa
Membezakan ikhlas dengan pura-pura

Wang
Kawan jadi lawan
duka jadi bahagia
madu jadi bisa
dalam sandiwara manusia!

Chai Loon Guan,
SMK Methodist, Tg.Malim.
25 Mei 2010.

Monday, May 24, 2010

SENI I

SENI II

Cerpen: Satu Malaysia


SATU MALAYSIA
oleh Wong Shun Yi, Tingkatan 5 Sains 1, SMK Methodist, Tg.Malim.

" Meng, mari sini sekejap, Meng!”
“ Ya abah, apa itu?”
“ Surat untuk awak rasanya, ayah tak tahu baca ni, semuanya dalam Bahasa Melayu.”
“Mari saya tolong bacakan…” Satu ayat demi satu ayat dibaca oleh Khin Meng dengan teliti. Dia berasa terkejut. Berulang kali dibaca olehnya. Berkali-kali dia mengejapkan mata, takut kalau-kalau pandangannya tersilap.

“Abah, kerajaan sudah meluluskan permohonan biasiswa Meng!” Berita ini amat dinanti-nantikan oleh Khin Meng. Bapanya hanya seorang penoreh getah. Dia perlu membiayai kos kehidupan untuk 3 orang anak. Sebagai anak sulung, Khin Meng asyik mencari ikhtiar untuk mengurangkan kesusahan keluarganya. Demi meringankan beban ayahnya, Khin Meng menaburkan segala usaha demi menggapai kejayaan dalam PMR supaya dia layak untuk memperoleh biasiswa. Usahanya terbalas apabila terlihat akan deretan ‘A’ pada slip keputusan peperiksaan yang diterimanya. Kini, surat ini telahpun merealisasikan idamannya.

Namun, pancaran seri wajahnya kian beransur hilang. Keningnya berkerut , termenung seketika apabila terbaca akan salah satu syarat yang dinyatakan dalam surat tersebut:

Biasiswa ini hanya berkesan sekiranya pemohon setuju bersekolah di Maktab Rendah Sains MARA (MRSM). Bagi Khin Meng yang berasal daripada Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina), agak canggung untuk bergaul dengan kawan yang berlainan bangsa, apatah lagi MRSM yang kebanyakannya pelajar Melayu dan India. Khin Meng mengeluh sambil berdiam diri. Dia tidak ingin melepaskan tawaran ini begitu sahaja kerana hal ini bukan sahaja merupakan peluang keemasan untuk melanjutkan pelajaran tetapi juga dikatakan sebagai orang mengantuk disorongkan bantal. Menatap wajah ayahnya gembira sebaik mendapat tahu tentang biasiswanya, Khin Meng bertekad untuk meneruskan pelajarannya di MRSM.

Dua bulan sudah berlalu. Nampaknya, Khin Meng sudah dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaraan di MRSM biarpun jadual hariannya padat. Namun, dia masih belum dapat menembusi tembok halangan untuk bergaul dengan rakan-rakan daripada bangsa lain. Dia diibaratkan orang asing di dalam kelasnya bukan kerana dipinggirkan oleh murid lain tetapi dirinya yang mamagarkan diri sendiri. Dia seolah-olah memenjarakan diri di dalam ruang biliknya yang tersendiri. Terasing. Terpinggir. Sunyi menyendiri.

“ Jomlah Meng! Jom kita main bola sepak petang ni,” ajak Khairul, teman seasramanya.
“ Kita ni kurang satu lagi player la, Ramulu yang duduk sebelah awak pun dah join, lagipun coach bersetuju nak menunjukkan autograf-autograf selebriti bola sepak yang sempat dikumpul olehnya. Wah, pasti seronok!”
“Tak apa, kamu… enjoy.” Penolakan Khin Meng yang dingin benar-benar mengecewakan Khairul, namun dia tidak berputus asa untuk mengajak Meng keluar.
“Awak kaki bangku ke? Tak suka akan bola sepak tak apa, mungkin awak boleh datang ke rumah saya Sabtu ini, nanti awak cubalah pulut dan rendang ayam cap mama aku,” dengan penuh semangat Khairul yakin bahawa dia akan berjaya membuka pintu hati Meng yang sudah sekian lama terkunci. Terpenjara.

“Saya…”
“Macam mana?”
“…sibuk, minta maaf!”
“Tak mengapalah, saya keluar dulu ya. Jangan lupa tolong angkat baju saya yang masih tersidai di ampaian tu, terima kasih.”

Hati Khin Meng tenggelam. Dia bukannya kaki bangku sebaliknya dalam diam-diam, dia peminat besar Ronaldino dan Beckham! Tetapi, ah dia seperti kurang yakin nampaknya!. Dia risau kawan-kawan lain tidak mahu menerimanya kerana perbezaan dalam kaum. Lagipun dia tidak petah berbahasa Melayu. Dia takut terlanjur kata dan barangkali menambahkan perselisihan faham. Sebenarnya dia amat berminat untuk mencuba masakan orang Melayu biarpuna kurang tahu akan adat istiadat masyarakat Melayu. Khin Meng takut memalukan dirinya di hadapan ibu bapa Khairul. Seminggu lagi ujian pertengahan tahun akan bermula. Keadaan di dalam kelas begitu tegang.

“ Amin, ada! Susie, ada! Khin Meng…… Khin Meng?”
“Dia absen cikgu!” ungkap Ramulu dengan sejuta pertanyaan. Sudah hampir 2 hari Khin Meng tidak kembali ke sekolah. Hal ini amat merisaukan Ramulu.
“Tak tahu apa yang terjadi kepada Khin Meng. Tak munasabah dia malas datang ke sekolah. Kalau dia masih tak balik-balik lagi, dia mungkin boleh digantung sekolah… “ kata Ramulu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Yasmin terus mencelah,” Usah peduli akan dirinya. Tak pernah pun dia bertegur sapa. Sombong betul sikapnya itu!”

“ Setahu saya, dia bukannya sombong. Ada udang di sebalik batu. Mungkin dia pemalu orangnya? Kalau benar, itu bukan salah dirinya. Saya rasa kita perlu mengenal pasti keadaan Khin Meng.” Ramulu dan Yasmin mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju akan cadangan Khairul.

Setelah dijalankan pemantauan, mereka mendapati bahawa ayah Khin Meng telah dimasukkan ke dalam wad. Selama dua hari, Khin Meng bukan sahaja menjaga ayahnya di hospital tetapi dia terpaksa juga mengasuh dua orang adiknya yang masih kecil.
Ayah Khin Meng tiba-tiba pengsan semasa menoreh getah pada suatu pagi. Barulah didapati bahawa dia menghidapi penyakit anemia teruk yang hanya boleh dirawat melalui kaedah rawatan pemindahan darah. Namun, kumpulan darahnya, iaitu jenis O hanya boleh menerima kumpulan darah O sahaja apatah lagi jenis darah ini sukar didapati. Selagi ayah Khin Meng tidak menjalani pemindahan darah, barangkali maut akan menantinya.

Berita ini turut memberikan tamparan yang hebat kepada Khairul dan Ramulu. Mereka seolah-olah dapat merasakan denyut nadi kesukaran yang sedang dialami oleh Khin Meng. Mereka mula berasa susah hati, terutamanya Yasmin.

“Tak boleh…kita tak boleh berpeluk tubuh dan membiarkan hal ini berlaku sahaja!” luah suara hati Khairul. Penuh simpati dan empati.
“Jadi, apa boleh kita buat? Kita bukannya doktor ataupun pakar perubatan…” balas Yasmin dalam nada yang serba salah semacam dilanda seribu persoalan.
“Saya ada idea!” ucap Ramulu spontan tetapi menyakinkan.
“Idea? Ilham apa, Ramulu?” soal Yasmin.
“Kempen! Kempen membantu Khin Meng!”

Maka mulai hari itu, mereka telah menjalankan kempen. Kempen bersama dengan guru-guru dan rakan-rakan sekolah, yakni meminta masyarakat setempat untuk menjalankan ujian darah agar jenis darah untuk ayah Khin Meng ditemukan. Jiwa Khin Meng tersentuh. Kelu lidahnya untuk berkata-kata. Dia cuba berusaha menahan rembesan air mata itu daripada menitis membasahi pipinya. Dia sekadar mampu menahan sebak di dada dan menampakkan sketsa keharuan, dan kesyukuran kepada Khairul, Ramulu dan Yasmin. Dia terus memeluk ketiga-tiga orang sahabat itu. Sahabat yang pada mulanya dicurigainya. Sahabat yang pada mulanya disempadaninya. Kali ini tidak lagi begitu. Merekalah sahabat yang amat memahami. Merekalah sahabat yang amat peka dan prihatin.

Berkat usaha murni Khairul, Ramulu dan Yasmin, kempen itu mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada masyarakat setempat tidak kira Melayu, Cina atau India. Nasib baik Tuhan mengurniakan rahmat kepada ayah Khin Meng. Dengan izin-Nya, ayah Khairul mempunyai jenis darah yang serasi. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada –Nya. Akhirnya ayah Khin Meng berjaya diselamatkan daripada gerbang maut anemia.
Khin Meng kembali ke sekolah. Dia berdiri di hadapan khalayak pada pagi yang bening itu. Dia ingin menyampaikan kesyukurannya kepada setiap warga sekolah dan masyarakat setempat.

“ Terima kasih! Terima kasih kepada semua atas jasa baik, keprihatinan dan perhatian kepada ayah saya. Tanpa sahabat-sahabat dan guru-guru, mungkin saya akan kehilangan seseorang yang terpenting dalam kehidupan saya. Pada kesempatan ini, saya ingin memohon maaf kepada kawan sekelas saya, terutamanya Khairul, Ramulu, dan Yasmin… Secara jujur, selama ini, saya tidak berani untuk menghulurkan persahabatan dek perbezaan. Saya takut akan diketepikan. Oleh itu, saya memilih untuk berdikari dan bersendirian. Sekarang, saya faham benar pilihan saya itu salah. Biarpun kita berbeza warna kulit, agama dan kepercayaan namun kita lahir sebagai bangsa Malaysia yang satu. Bangsa Malaysia yang jitu. Kita satu warga, satu nusa, Satu Malaysia!”

@Hak Cipta Terpelihara

LAT


LAT

Bagi khalayak muda di Malaysia pada hari ini, kartunis Lat (Dato’ Mohd Nor bin Khalid) mungkin lebih dikenali sebagai pencipta siri animasi TV Kampung Boy yang ditayangkan di Astro. Siri sebanyak 26 episod ini, yang berlandaskan buku cerita kartun Kampung Boy tentang kehidupan kanak-kanak di sebuah kampung di Malaysia (pertama kali terbit pada tahun 1979), menerima sambutan yang menggalakkan daripada penonton TV semenjak ia bermula pada tahun 1998. Selain daripada Malaysia, siri tersebut telah diputarkan di saluran-saluran televisyen Kanada, Jerman dan Asia.

Salah sebuah episod bertajuk Oh! Tok (kisah budak kampung bernama Mat bersama keluarga dan kawan-kawannya yang terpengaruh dengan pantang-larang tradisional) telah memenangi Animasi Terbaik (kategori 13 minit ke atas di Festival Animasi Annecy, Perancis,1999).

Para peminat kartun-kartun Malaysia di kalangan dewasa tentu mengenali kerja-kerja Lat semenjak tahun 1960an bilamana beliau mula melukis kartun untuk akhbar Berita Minggu dan sejak 1974 untuk New Straits Times. Sehingga kini Lat masih lagi menyumbang kartun-kartun editorial untuk akhbar New Straits Times.

Pada tahun 1998, ketika menerima anugerah Biasiswa Pertukaran Eisenhower, Lat melakukan kajian selama dua bulan tentang hubungan kaum di Amerika Syarikat. Beliau menemuramah tokoh-tokoh Kerajaan, Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan, aktivis-aktivis kumpulan komuniti dan individu-individu yang terlibat dengan isu-isu hubungan kaum. Lat telah dipilih sebagai rakyat Malaysia yang ke 25 yang menerima biasiswa tersebut di bawah Program Multi-bangsa yang bertujuan untuk mencetus kesefahaman, keamanan dan produktiviti antarabangsa melalui pertukaran maklumat.

Lahir di Kota Bharu, Perak pada 5 Mac 1951, Lat bermastautin di Ipoh bersama keluarganya. Kartun editorial beliau muncul setiap hari Isnin di New Straits Times.

Sunday, May 23, 2010
Sunday May 23, 2010
Empowering young minds
LET'S HEAR IT


I HAD a message from an old friend who said that a Chemistry student I had taught, had described me as her favourite lecturer. It is messages like this that make my day and my career as an educator so meaningful.

Nothing can buy the satisfaction of having made an impression on a young mind. I am most alive when I am with students and sharing my knowledge with them. Explaining the new quantum theory to describe the structure of an atom is “heavy stuff”, but I simplify it for my students.

I love my job as a lecturer. My experience has been enriched by my students. Their questions have spurred me to understand Chemistry better.

However, I must say that it was my teachers in school who laid the foundation that made me what I am today.

At the Methodist English School in Tanjung Malim, Perak, there were many teachers who had a positive impact on me, but I am most indebted to Mrs Eva Jenny Jothi. Her students will have lots to say about her innovative teaching methods.

She would insist that the boys take care of the girls. Assemblies and nature walks meant the boys had to hold our hands, much to our embarrassment then!

She had an excellent rapport with children, for how else would she have managed to single-handedly control a classful of nine-year-olds during excursions to different sites, including a mosque and a temple.

Back then, we did not dare to complain about teachers who gave us loads of homework for fear of getting an earful from our parents, who would obviously take the side of our teachers!

If our homework was not done, Mrs Jothi would stay back to make sure we completed it.

She made us memorise our tables and poems. Many of us can still recite The Bailiff's Daughter of Islington!

Whenever we had our annual sports, Mrs Jothi would arrange for students from Sungei Selisek, a neighbouring town, to have lunch at the homes of fellow students.

She had a jolly side to her too, and organised class parties where we donned our pretty dresses. She also taught us how to dance, and we would travel to Tapah to give performances. Yes, we had lots of fun but we knew the boundaries of discipline.

Mrs Jothi, we were blessed to have a teacher like you. To all my other teachers - Mrs Chew Teck Seong, Mrs Pereira, Cikgu Zamanhuri and Mr Anthony Warren (aka Tom Jones of Malaysia), I would like to say THANK YOU.

A few days ago, about 50 former students went to the school to celebrate Teachers Day.

We were touched by the warm reception, but sad to see the dilapidated state of the buildings. We assured the school authorities that we would do our best to help out and also form an association of former students.

PROF.DR.YANG FARINA ABDUL AZIZ,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
Bangi, Selangor.
(THE STAR)

Saturday, May 22, 2010

SYARAHAN BM PSUB NEGERI PERAK 2010

Pertandingan Syarahan BM PSUB Negeri Perak 2010 telah berlangsung di Dewan Rumah Rehat Teluk Intan pada 22 Mei 2010 (Sabtu). Majlis penutupan rasmi telah disempurnakan oleh YB Dato' Seri Dr. Hj. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kawasan Bagan Datok.
Hakim-hakim pertandingan - Ustaz Mohd Fadli, Cikgu Ahmad Bashid, Cikgu Sormon dan Cikgu Chai Loon Guan.

Thursday, May 20, 2010

Sajak - Kerusi

KERUSI

Kerusi
Menjodohkan calon
Di peti undi

Kerusi
Merealisasikan kempen
Rumah ke rumah
Khemah ke khemah
Desa ke kota
Kota ke desa

Kerusi
Menyaksikan umarak
Berkampung di kota
Berbandar di desa
Meriah
Riuh-rendah

Kerana kerusi
Api tohmah
Api fitnah
Berumah di hati rakyat
Berkhemah di akal masyarakat

Kerana kerusi
Yang menang
acapkali lupa akan jalan pulang
Yang menang
Acapkali lupa daratan!

Chai Loon Guan,
Tg.Malim.

Sajak - Sandiwara III

SANDIWARA III

Mulut sandiwara
Ternganga
Dalam kerongkongnya
Ada api
Ada duri
Lidah sandiwara
Terjelir
Dalam alir suaranya
Ada dusta
Ada marabahaya

Sandiwara
Mencurangi manusia
Membohongi dunia
Membelakangi Maha Kuasa!

Chai Loon Guan,
SMK Methodist, Tg.Malim.

OPERA CINA

Kelangsungan Opera Cina

Ketika masyarakat Cina menyambut perayaan Chap Goh Mei pada Februari yang lalu, kebanyakan pentas opera Cina di negara ini kembali ceria. Namun, selepas Chap Goh Mei, pentas opera Cina sepi. Senario itu kekal sehingga tiba musim perayaan atau keagamaan yang akan datang.

Ternyata persembahan opera Cina di negara ini sudah banyak yang berubah. Perubahan ini menyebabkan pengaruh opera Cina juga tidak lagi gah seperti dahulu. Populariti teater yang diiktiraf sebagai teater paling lengkap di dunia ini tidak mampu menarik minat penonton khususnya generasi muda. Oleh sebab persembahan yang terhad, maka tidak mustahil masih ada yang tidak pernah menonton teater atau tidak mengetahui kewujudan opera Cina di negara ini.

Hal ini dikatakan demikian kerana opera Cina tidak diletakkan bersama-sama seni pementasan teater yang lain. Opera Cina seolah-olah berdiri sendiri sebagai teater tradisional yang berkembang dalam kelompok penggiat opera Cina sahaja. Senario ini menyebabkan rakyat berbilang bangsa dan agama di negara ini keliru dengan tanggapan bahawa opera Cina merupakan satu daripada cabang keagamaan bukannya cabang seni, apatah lagi kebanyakan pentas opera didirikan berhadapan rumah berhala masyarakat Cina.

Keadaan ini ternyata berbeza daripada opera Cina di Singapura. Kelangsungan opera Cina di negara tersebut dirangka dengan teliti. Penubuhan Institut Opera Cina (COI) pada Ogos 1996 sebagai pusat latihan dan kajian yang bertanggungjawab mempromosikan opera Cina, telah berjaya menghidupkan kembali kegemilangan opera Cina.

COI sentiasa mengadakan perbincangan bersama-sama pengamal opera Cina tempatan untuk mencari formula terbaik bagi memastikan opera Cina terus bernafas. Kumpulan opera Cina di Singapura dilihat bersifat terbuka dalam mengasimi9lasikan kaedah asing ke dalam opera Cina, tetapi pengorbanan itu dipastikan berbaloi agar opera Cina diterima oleh penonton, khususnya generasi muda.

Tidak hairanlah di Singapura, pementasan opera dalam bahasa Inggeris berjaya menarik minat pementasan opera Cina juga tidak hanya berkisar tentang sejarah dinasti China dan kehidupan golongan bangsawan, tetapi lebih bersifat moden seperti menerapkan konflik cinta.

Usaha COI bersama-sama Penubuhan Singapore Chinese Opera Performing Ensemble (SCOPE) turut berjaya membawa opera Cina menerap masuk ke dalam sistem pendidikan di sekolah menengah dan maktab rendah. Usaha ini dilakukan melalui pelaksanaan Program Pendidikan Seni (AEP). Sebanyak 200 buah sekolah di negara itu aktif mengadakan bengkel yang bertujuan untuk mengasah bakat muda mengenali selok-belok yang unik dalam opera Cina.

Tidak cukup dengan itu, kem opera Cina untuk kanak-kanak pada musim cuti sekolah turut dianjurkan. Sejak tahun 1998, COI berjaya melahirkan dua buah kumpulan opera kanak-kanak yang terkenal, iaitu Monkey King dan White Bone Demonress. Kumpulan ini turut dijemput mengadakan persembahan opera Cina di Festival Teater Kanak-kanak di Jepun pada tahun 2000 dan Festival Teater Kanak-kanak peringkat dunia di Finland.

Demikian juga kelangsungan opera Cina di Malaysia tidak akan berdiri dengan sendirinya tanpa sebarang usaha untuk mengangkat kembali opera Cina yang merupakan seni teater yang tertua di dunia. Mungkin usaha negara jiran itu boleh dijadikan panduan sebagai langkah awal untuk menghidupkan kembali opera Cina di negara ini.

Mungkinkah penggiat opera Cina di negara ini masih belum bersedia menerima perubahan sehinggakan mereka sanggup membiarkan sahaja pentas opera di kampung-kampung dan bandar-bandar untuk mengekalkan identiti opera Cina asli tradisional yang kini jarang-jarang ditemukan?

Aninah Janang
(Sumber: Dewan Budaya - Jun 2010)

Wednesday, May 19, 2010

Frasa Kerja Transitif - mempunyai banyak pengalaman

Frasa `mempunyai banyak pengalaman’ sering menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya perbezaan pendapat tentang kata `banyak’ dari segi kelas kata bagi perkataan tersebut. Tokoh bahasa yang tidak asing lagi, iaitu Allahyarham Pak Asraf mengkategorikan kata `banyak’ sebagai kata adjektif dengan alasan kata tersebut dapat didampingi oleh kata penguat amat, sangat dan sungguh. Oleh itu, beliau berpendapat bahawa frasa kerja transitif `mempunyai banyak pengalaman’ tidak gramatis. Alasan yang diberikan ialah kata banyak tidak boleh disisipkan di antara kata kerja transitif dengan kata nama.

Prof. Emiritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim pula berpendapat bahawa kata `banyak’ mempunyai dwi fungsi. Pertama, kata `banyak’ dikategorikan sebagai kata bilangan tak tentu. Oleh itu, kata `banyak’ ini boleh hadir selepas kata kerja transitif `mempunyai’. Selain itu, frasa `banyak pengalaman’ merupakan frasa nama. Oleh hal yang demikian, frasa tersebut boleh hadir selepas kata kerja transitif `mempunyai’. Beliau juga berpendapat bahawa kata `banyak ‘ juga boleh berfungsi sebagai kata adjektif seperti penggunaannya dalam ayat yang di bawah ini:

2. Jumlah wang yang dijumpai oleh pemuda itu sangat banyak.

Oleh sebab Buku Tatabahasa Dewan telah dijadikan buku tatabahasa pegangan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, maka semua guru bahasa Melayu mestilah mengikut ketetapan yang terdapat dalam buku tersebut. Dalam hal ini, buku Tatabahasa Dewan menetapkan bahawa kata `banyak’ dalam ayat (1) sebagai kata bilangan tidak tentu, manakala kata `banyak’ dalam ayat (2) sebagai kata yang berfungsi sebagai kata adjektif. Oleh hal yang demikian, frasa kerja transitif dalam ayat (1) dikatakan betul dan gramatis.

Dengan berdasarkan surat daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia LP/SPPU/PMR 1.1/(jld.1 (34) yang bertarikh 30 November 1998 jelas menunjukkan bahawa Lembaga Peperiksaan Malaysia menggunakan Buku Tatabahasa Dewan sebagai buku tatabahasa pegangan.

(Sumber: Cikgu Ghalib - Munsyi Dewan)

Tuesday, May 18, 2010

Pantun Guru


Cantik dikena dokoh suasa,
Tidak perasan kancingnya karat;
Guru pembina negara bangsa,
Mendidik insan dunia akhirat.

(Sumber: Munsyi BM)

Monday, May 17, 2010

PENGAJARAN TATABAHASA BM

PENGAJARAN TATABAHASA
Baru-baru ini beberapa orang guru termasuklah guru pelatih yang sedang menjalani latihan praktikum telah menanyakan soalan tentang teknik atau cara untuk mengajarkan tatabahasa kepada murid-murid. Mereka mengatakan bahawa kebiasaannya murid-murid kurang berminat untuk belajar tatabahasa.

Pengajaran tatabahasa yang dijalankan di dalam kelas selalunya kurang menarik dan membosankan murid-murid, malahan ada juga guru yang kurang berminat untuk mengajar murid dalam bahagian ini. Fenomena yang biasanya didapati di sekolah ialah pengajaran tatabahasa diajarkan secara induktif. Hal ini bermakna aspek tatabahasa diajarkan secara langsung dengan menerangkan hukum atau rumus tatabahasa iaitu sesuatu yang khusus terlebih dahulu, kemudian barulah dibincangkan contoh-contohnya yang umum. Sepatutnya pengajaran tatabahasa boleh dipelbagaikan bentuknya. Oleh itu, guru-guru perlu kreatif untuk memilih teknik pengajaran yang menarik dan bekesan kepada murid-murid. Bagi murid pula, mereka kebiasaannya kurang berminat untuk belajar tatabahasa kerana menganggap perkara itu menyusahkan tambahan pula teknik yang digunakan tidak menarik perhatian murid.

Sebenarnya banyak teknik yang boleh digunakan untuk mengajarkan tatabahasa kepada murid-murid. Seelok-eloknya guru harus berbincang dengan pelajar itu sendiri tentang teknik yang disukai oleh mereka. Dengan berdasarkan pengalaman saya sendiri, murid-murid lebih berminat dengan teknik yang menarik seperti nyayian dan nasyid, lakonan, dialog, kuiz serta forum. Oleh itu, antara teknik yang menarik dan sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran tatabahasa adalah menerusi teknik nyayian. Jadi, perkara penting yang perlu diberikan perhatian oleh guru ialah teknik tersebut perlulah menarik perhatian pelajar dan tidak membosankan mereka. Selain itu, teknik pengajaran juga perlu berpusatkan pelajar dan guru cuma menjadi fasilitator atau pembimbing mereka. Pendekatan yang selalu dicadangkan oleh pakar-pakar pengajaran tatabahasa adalah dengan menggunakan pendekatan deduktif iaitu bermula dengan generalisasi atau contoh-contoh, kemudian barulah dibincangkan rumus atau peraturan yang khusus.

Seperti yang telah dinyatakan tadi, antara teknik pengajaran tatabahasa yang menarik dan tidak membosankan pelajar ialah teknik nyanyian atau lagu. Hal ini demikian kerana, banyak lagu yang mengandungi lirik yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Di samping menyanyikan lagu, murid-murid diminta merujuk lirik lagu. Oleh itu, guru perlu menyediakan lirik lagu tersebut terlebih dahulu dan mengedarkannya kepada pelajar. Berikan arahan dan bincangkan tugasan yang perlu dibuat oleh mereka selepas menyanyikan lagu tersebut. Sebagai contohnya, guru-guru boleh meminta murid menyenaraikan jenis-jenis kata yang terdapat dalam lirik lagu itu seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi. Selain itu, gunakan lirik lagu untuk mengesan kesalahan tatabahasa untuk mengelakkan rasa bosan para pelajar untuk mempelajari tatabahasa.

Selain lirik lagu, guru-guru juga boleh menggunakan sajak untuk membincangkan aspek tatabahasa yang terdapat dalam sajak tersebut. Sebagai contohnya, gunakan sajak Harga Remaja (Antologi Harga Remaja) untuk membincangkan aspek penggolongan kata di samping kata kerja. Oleh itu, selain aspek-aspek sastera dan maksud sajak, murid-murid juga boleh menggunakan sajak itu untuk belajar tatabahasa secara tidak langsung. Walau bagaimanapun, guru-guru perlu merancang dan mengkaji aspek tatabahasa yang hendak dibincangkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Selain teknik nyanyian, guru-guru juga boleh menggunakan keratan akhbar atau majalah untuk membincangkan aspek tatabahasa. Karya-karya komsas selain sajak seperti cerpen, prosa tradisional, novel, pantun, syair dan gurindam juga boleh digunakan untuk pegajaran tatabahasa. Hal ini bermakna, semasa pengajaran komponen sastera, guru-guru juga boleh menyelitkan aspek tatabahasa dalam perbincangan pelajar. Dengan kata lain, pengajaran tatabahasa tidak diajarkan secara langsung tetapi secara tidak langsung. Hal ini dapat mengurangkan masalah kebosanan dan kurang minat murid untuk belajar tatabahasa.

Bagi pelajar-pelajar tingkatan 6, guru-guru perlu menggunakan keratan akhbar, majalah atau risalah untuk membincangkan aspek tatabahasa. Jadi secara tidak langsung, pelajar-pelajar mendapat manfaat yang berganda iaitu selain memahami atau mencari isi penting daripada petikan itu, mereka juga dapat mengesan kesalahan-kesalahan bahasa yang terdapat di dalamnya. Sekurang-kurangnya teknik ini kuranglah membosankan pelajar kerana guru telah menetapkan fokus yang hendak dibincangkan daripada sesuatu bahan atau petikan tersebut. Di samping itu, guru juga boleh menyelitkan aspek tatabahasa ini setiap kali semasa membincangkan karangan, rumusan karangan, dan juga semasa mengalih bentuk teks. Perkara ini perlu dilakukan kerana setiap latihan yang dinyatakan itu tadi melibatkan aspek tatabahasa. Sebagai contohnya, semasa menulis karangan, rumusan karangan dan mengalih bentuk teks, pelajar-pelajar terpaksa membina ayat yang melibatkan aspek tatabahasa. Hal ini juga menunjukkan bahawa pengetahuan pelajar dalam Kertas 1 perlu diaplikasikan dalam Kertas 2.

(Sumber: Cikgu Mohd Khir Kassim - khirkassim.blogspot.com)

Sunday, May 16, 2010

KUNJUNGAN MESA II - 16 MEI 2010


Rombongan Alumni dan mantan guru memeriahkan keheningan pagi di SMK Methodist, Tg. Malim pada 16 Mei 2010. Kehadiran mereka adalah untuk memeriahkan majlis sambutan Hari Guru, ramah mesra nostalgia, penubuhan MESA - Methodist English School Alumni, projek Bumi Hijau - tanam pokok dan makan tengah hari di Restoran Seafood Garden, Tg. Malim.

Saturday, May 15, 2010

GOTONG-ROYONG PERDANA - BUMI HIJAU 2010Kempen Gotong-royong Perdana dan projek penanaman pokok bersempena dengan Bumi Hijau di SMK Methodist, Tg. Malim pada 15 Mei 2010 (Sabtu).

Friday, May 14, 2010

Sajak - Warkah Buat Ibu

Warkah Buat Ibu

Ibu,
Suara didikmu
Mendewasakan aku
Peluk ciummu
Membahagiakan aku
Marah tulusmu
Menjadikan aku
Insan berjiwa
Insan berguna
Insan berjaya
Insan berjasa

Ibu,
penyuluh hidupku
penawar dukaku
sumber ilhamku
mahkota hatiku

Ibu,
Syurgaku di hujung kakimu!

Chai Loon Guan,
Dataran Perhimpunan MES,
Tg.Malim.

Wednesday, May 12, 2010

Sajak - Warkah Buat Guru

Warkah Buat Guru
I
dekad-berdekad
dedikasi penuh tekad
kausuluhkan nur ilmu ke seluruh pelosok nusa
dari daerah pedalaman mundur sepi ke daerah riuh ICT
tabah sabar melayari bahtera perguruan
cekal gigih mendidik anak-anak bangsa
di kota di desa
tanpa malas dan pilih kasih
tanpa culas dan lesu letih
agar mereka kenal tulis baca
membesar menjadi insan cerdas cergas
berakhlak, berilmu & berbudi bahasa

II
Guruku, bagai sang petani
puas kautaburkan bebenih jasa
puas kausemaikan bebenih bakti
di sawah ilmu di kebun akhlak
agar tumbuh pepohon rendang
yang membuahkan kemajuan
yang membuahkan kejayaan

Guruku, bagai sang angkasawan
puas kauteroka lelangit buku
puas kaupupuk nilai murni di kamar hidup
cakerawala kasih murid
tanpa jemu dan keluh-kesah
tanpa putus asa dan waswas
agar lahir anak-anak bangsa
yang celik ilmu
yang baik budi
yang tinggi agama
yang kaya bahasa

III
Guruku,
kau, umarak ilmu pendeta nusa
memimpin ummah dan anak-anak bangsa
menjadi insan gagah berwawasan
menjadi warga tabah berpendirian
berketerampilan matang
cemerlang, gemilang dan terbilang
di buana kehidupan globalisasi
yang penuh teka-teki ini!

Terima kasih, guruku!

Chai Loon Guan,
Wisma Ilmu, SMK Methodist, 35900 Tg.Malim.

Hari Guru 2010


Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada haribulan yang sama dalam tahun 1956 Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu (Federal Legislative Council) telah menerima cadangan-cadangan Laporan Jawatankuasa Pelajaran (Report of the Education Committee) sebagai dasar pelajaran bagi negara kita.

Dokumen tersebut yang dikenali sebagi Laporan Razak (Razak Report) telah menjadi Dasar Pelajaran Kebangsaan semenjak itu.

LOGO HARI GURU
Putih : Menunjukkan kesucian, kesabaran, kesempurnaan dan keamanan.
Perak : Menunjukkan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan teguh.
Kuning: Sinaran cahaya yang cemerlang pada masa hadapan.
Bulan dan bintang membawa erti yang terkandung dalam bendera Malaysia.
Merah : Menunjukkan keteguhan semangat.
Biru : Menunjukkan perpaduan muhibah.

© 2010 - Kementerian Pelajaran Malaysia.

Objektif Hari Guru

Menitikberatkan peranan guru dalam pembinaan kebangsaan (termasuk perpaduan dan integrasi), pembangunan negara dan perkhidmatan kepada masyarakat.
Menarik perhatian ibubapa, murid dan orang ramai kepada peranan penting kaum guru dalam masyarakat Malaysia.
Memupuk perasaan perpaduan ikhtisas dan muhibah di antara guru.
Meninggikan martabat dan taraf guru dalam masyarakat.
Memberikan peluang untuk memajukan kecekapan guru melalui seminar-seminar, persidangan-persidangan, dan sebagainya yang diadakan pada Hari Guru.
Menilai secara objektif peranan guru dengan berlatarbelakangkan Malaysia dan mengambil langkah-langkah supaya peranan itu lebih berkesan.

Tema Hari Guru

2010 - Guru Pembina Negara Bangsa
2009 - Guru Pembina Negara Bangsa
2008 - Guru Cemerlang Negara Terbilang
2007 - Guru Penjana Modal Insan Gemilang
2006 - Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
2005 - Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2004 - Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
2003 - Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2002 - Guru Berkualiti Aspirasi Negara
2001 - Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
2000 - Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
1999 - Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
1998 - Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
1997 - Guru Bestari Sekolah Bestari
1996 - Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
1995 - Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
1994 - Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1993 - Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
1992 - Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
1991 - Ke Arah Pendidikan Cemerlang
1990 - Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
1989 - Guru Pembina Budaya Ilmu
1989 - Guru Pembina Budaya Ilmu
1988 - Guru Pengasas Budaya Membaca
1987 - Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
1986 - Pendidikan Teras Nasionalisme
1985 - Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
1984 - Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
1983 - Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
1982 - Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
1981 - Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
1980 - Pendidikan Teras Perpaduan Negara
1979 - Murid Sejahtera Negara Jaya
1978 - Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
1977 - Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
1976 - Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
1975 - Guru dan Pembangunan Negara
1974 - Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
1973 - Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
1972 - Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

© 2010 - Kementerian Pelajaran Malaysia.

Ikrar Hari Guru 2010

Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.

Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa.

Lagu Tema Hari Guru 2010

GURU PEMBINA NEGARA BANGSA

Bersedia melangkah megah
Walaupun sukar baktiku curah
Demi mu ibu pertiwi
Sumpah ku lafaz janji kukota

Berikrar eratkan bangsa
Kukuhkan cinta kepada Negara
Berjasa terus berjasa
Menyebarkan ilmu tiada batasnya

Guru Pembina Negara Bangsa
Gagah perjuangkan visi Negara
Bangunkan jiwa yang pelbagai rupa
Demi agama dan nusa tercinta

Guru Pembina Negara Bangsa
Tetap Unggul senadakan suara
Sehaluan menggapai matlamatnya
Cemerlang dan gemilangkan Malaysia

Pencipta Lagu : Khairulrizam bin Khalid
Pencipta Lirik : Ili Nurbahirah bt Baharudin
Pengubah Muzik : Marzuki bin Tambi

Monday, May 10, 2010

Hotel Grand Kampar

Hotel Grand Kampar
(Dengan izin...)

Grand Kampar Hotel is a 3 star deluxe hotel in Kampar lies within Kinta Valley, close proximity to Cameron Highlands, Perak, Malaysia.

Grand Kampar Hotel is an impressive Spanish architecture and situated in the heart of Taman Bandar Baru Kampar, which is the fastest growing township in the area. The town was a centre in the tin mine industry, founded in 1887. The name Kampar was derived from the Cantonese words “kam pou”. It means 'precious gold' and refers to the town's previously large tin reserves.

Located within the vicinity of this hotel is Kolej Tunku Abdul Rahman, University Tunku Abdul Rahman (Main Campus), banks, corporations, and factories. A wide variety of restaurants and bistros are within walking distance. Eco-recreation activities such as bird watching, trekking, fishing, caving and white water rafting are within easy reach.

Grand Kampar Hotel features 155 rooms in four categories; Standard Deluxe, Executive Deluxe, Family Suite and Executive Suite. All the rooms are equipped with modern facilities for your comfortable accommodation in Kampar. Wi-Fi connection is available.

For good and cheap dining in Kampar, there is so much to offer. Guests can dine in under the cozy atmosphere of the in-house cafe which serve Asian and Western cuisines. We also cater for a wide variety of Chinese cuisines in our in-house Chinese Restaurant.

Alternatively, one can venture out to the streets and sample the famous Kampar Chicken Biscuit and Kampar Fishball Noodle. You can chill out in the cool evening breeze watching your favorite football game or simply relax and look back on your day spent in Kampar.

Grand Kampar Hotel is the ideal venue for any banqueting, conferencing or wedding events. The function rooms offer modern amenities ranging from boardroom size to large group of up to 550 people. It has the support of the Business Centre for all your business needs.

The Grand Kampar Hotel is truly a delightful hotel to stay. The stylish, yet peaceful ambience of the hotel is accentuated by its Spanish architecture. Kampar is located about 169 km north of Kuala Lumpur, 30 km south of Ipoh and 85 km east of Pangkor and Lumut.

Sajak untuk Antologi TIMOH 2010

SAJAK I

SEJARAH

Sejarah tercipta
Sepanjang kembara
Sejarah terakam
Sepanjang zaman
Sejarah tertera
Dasawarsa demi dasawarsa
Ada ketikanya mudah kita lupa
Sejarah pula mengingatkan kita

TIMOH,
sejarahmu
telah mendewasakan nusa
sejarahmu
telah mematangkan bangsa!

Chai Loon Guan,
Tg.Malim - Hotel Grand Kampar,

10 Mei 2010.

SAJAK II

TIMOH

Asal gelarmu daripada dua kali
Bercumbu di muara pekanmu
Landskap Titiwangsamu, Sungai Temu
Menotelunkan kisah sejarah
Gah perkasa perjuangan bangsa
Penglipur lara zaman bahari, Pawang Ana
Tersohornya Mir Hassan di buana susastera
Dan berceritalah RO Winstedt
Kisah Anggun Cik Tunggal
Kisah Awang Sulung Merah Muda
Di rumah sarjana
Di laman cendekiawan

Dirgahayu, TIMOH
Pekan kecil yang terpencil
Cukup kaya akan catatan susastera
Cukup kaya akan warisan nusa bangsa!

Chai Loon Guan,
Tg.Malim - Hotel Grand Kampar,

10 Mei 2010.

Saturday, May 8, 2010

Sajak - Ceritera Seorang Ibu Tua

CERITERA SEORANG IBU TUA

Pernah bermadah pujangga
di hujung tapak kaki ibu, syurga
kasih ibu persis nur mulia
menerangi kegelapan dunia
menyinari kesuraman jiwa
biarpun sejarah pernah menotelunkan
kisah seorang ibu ditinggalkan sepi di rumah kebajikan
kendatipun pernah ia membesarkan anak-anak
di teratak usang bernama rumah
rumah kedaifan rumah kecekalan
rumah ketabahan rumah ketakwaan
di desa pedalaman

bagaikan menatang minyak yang penuh
dijahitkan anak-anak
busana indah penuh kasih
dimasakkan anak-anak
makanan enak penuh tulus
kini, dewasalah anak-anak
penuh ilmu mahir di dada
berjawatan tinggi
bergaji lumayan
berumah banglo
bermobil mewah
bersuri bidadari
harta melimpah ruah
malangnya, si anak bertuah
di dunia alpa daratan lupa
gagal mencarikan ibu ruang teduh
buat penganyam kasih
gagal menumpangkan ibu bahu manja
buat pengubat rindu
tatkala usia kian dipanjat uzur
menunggu ia dalam pasrah
sebelum kembali ke rumah Pencipta

benarlah kata pujangga
tangan mulia ibu
yang pernah mengayun buaian warisan
bisa melahirkan umarak
yang mampu menggegar dunia
barangkali belum pasti sebenarnya
anak-anak cemerlang di persada gemilang
bisa menjaga seorang ibu yang papa
bisa menjaga seorang ibu yang tua!

Chai Loon Guan,
Jabatan Bahasa Melayu,
SMK Methodist, Tg. Malim.

MDK SMK METHODIST, TG.MALIM 2010

MDK SMK METHODIST, TG.MALIM
8 Mei 2010 bersamaan Sabtu (7.30 pagi - 1.30 tengah hari) telah selamat berlangsung Program Majalah Dalam Kelas (MDK) di Dewan MES. Program MDK anjuran Jabatan Bahasa SMK Methodist, 35900 Tg. Malim dengan kerjasama intim Bahagian Majalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Sebanyak 100 orang murid terpilih daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 dan 35 orang guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil telah menyertai program tersebut yang telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Encik P. Yogarajan, Pengetua, SMK Methodist, Tg. Malim. Pada majlis yang sama, antologi cerpen perseorangan - Di Perantauan Impian terbitan DBP telah turut dilancarkan.
Foto dan teks: Chai Loon Guan

Thursday, May 6, 2010

JUBLI EMAS (50 TAHUN) SMJK KATHOLIK, 35900 TG.MALIMMajlis Makan Malam Jubli Emas (50 tahun) SMJK Katholik, 35900 Tg. Malim pada 1 Mei 2010. Tetamu Kehormat YB Dato' Seri Ong Ka Chuan, Ahli Parlimen Kawasan Tg. Malim.
(Foto: Chai Loon Guan)

Wednesday, May 5, 2010

PROGRAM MAJALAH DALAM KELAS (MDK) 2010

8 MEI 2010 (SABTU), 7.30 pagi - 1.00 tengah hari di Dewan MES, Tg. Malim - Program Majalah Dalam Kelas untuk 100 orang murid terpilih daripada Tingkatan 1 - 5 dan 35 orang guru Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil, anjuran Jabatan Bahasa SMK Methodist, Tg. Malim dengan kerjasama intim Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
Kiriman: Chai Loon Guan, Ketua Panitia BM, SMK Methodist, 35900 Tg. Malim.

Saturday, May 1, 2010

Antologi Cerpen - Di Perantauan Impian


Di Perantauan Impian menghimpunkan 20 buah cerpen hasil nukilan Chai Loon Guan yang pernah tersiar di akhbar dan majalah tempatan. Dilahirkan di negeri Perak Darul Ridzuan, secara tidak langsung telah memberikan peluang kepada beliau untuk menjadikan negeri Perak sebagai latar tempat dalam kebanyakan cerpennya. Secara keseluruhannya, cerpen-cerpen beliau memaparkan isu kekeluargaan, kemasyarakatan, kemanusiaan dan pendidikan. Sebagai penulis bukan Melayu, beliau mempunyai keistimewaan dalam mengupas persoalan yang dihadapi oleh pelbagai kaum di Malaysia. Penggunaan bahasa yang mudah dan ringkas, serta penyampaian perasaan dan pemikiran yang kritis, menjadikan kumpulan cerpen ini menarik dan memberikan kesegaran minda kepada pembaca.
Harga: RM 20.00

Satu Bahasa, Pelbagai Budaya


Satu Bahasa, Pelbagai Budaya - Bahasa Jiwa Bangsa