Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Saturday, November 28, 2009

LATIHAN MORFOLOGI - SINTAKSIS BM

Tatabahasa Bahasa Melayu I - 4 Disember 2009
Kenal pasti jenis KATA:

1. ibu (Kata Nama Am )
2. ibu kota (Kata Nama Majmuk )
3. ngeri (Kata Adjektif )
4. menghadiahi (Kata Kerja Transitif )
5. kepada (Kata Sendi )
6. pahlawan (Kata Nama Am )
7. itu (Kata Nama Tunjuk )
8. oleh (Kata Sendi )
9. akan (Kata Sendi / Kata Bantu)
10. tetamu (Kata Ganda Separa )
11. gas (Kata Nama Am )
12. cepat (Kata Adjektif )
13. masih (Kata Bantu )
14. amat (Kata Penguat )
15. berlari (Kata Kerja Tak Transitif)
16. berapa (Kata Tanya )
17. beberapa (Kata Bilangan )
18. yang (Kata Hubung Relatif )
19. Ahmad (Kata Nama Khas )
20. sedang (Kata Bantu )
21. kedua-dua (Kata Bilangan )
22. cahaya mata (Kata Nama Majmuk )
23. bukan (Kata Nafi )
24. engkau (Kata Ganti Nama Diri )
25. tetapi (Kata Hubung Gabungan)
26. berselimutkan (Kata Kerja Tak Transitif)
27. aduhai (Kata Seru )
28. mencantikkan (Kata Kerja Transitif )
29. nian (Kata Penguat )
30. kuih-muih (Kata Ganda Berentak )

Tatabahasa Bahasa Melayu II – 4 Disember 2009
Kenal pasti jenis FRASA:

1. dusun durian (Frasa Nama )
2. memasakkan ibunya (Frasa Kerja Transitif)
3. oleh Hasnah (Frasa Sendi Nama )
4. para peneroka (Frasa Nama )
5. bertilamkan rumput (Frasa Kerja )
6. dalam hal ini (Frasa Sendi Nama )
7. ilmu biologi (Frasa Nama )
8. antara pendapatnya (Frasa Sendi Nama )
9. warkah itu (Frasa Nama )
10. amat hodoh sekali (Frasa Adjektif )
11. guru sekolah (Frasa Nama )
12. ditulis oleh Ali (Frasa Kerja Pasif )
13. indah nian (Frasa Adjektif )
14. untuk ibu (Frasa Sendi Nama )
15. gadis itu (Frasa Nama )
16. menjahitkan adiknya (Frasa Kerja Transitif )
17. ekonomi negara (Frasa Nama )
18. harus sudah tidur (Frasa Kerja )
19. ke bandar Proton (Frasa Sendi Nama )
20. enak sekali (Frasa Adjektif )
21. pertunjukan itu (Frasa Nama )
22. di atas bukit (Frasa Sendi Nama )
23. masakan ini (Frasa Nama )
24. Beberapa buah rumah (Frasa Nama )
25. sungguh mendebarkan (Frasa Adjektif )
26. kena tipu (Frasa Kerja Pasif )
27. dua unsur pilihan (Frasa Nama )
28. nyenyak benar (Frasa Adjektif )
29. penyair agung itu (Frasa Nama )
30. harga barang ini (Frasa Nama )

Tatabahasa Bahasa Melayu III – 4 Disember 2009
Kenal pasti jenis AYAT:

1. Saya sedang membaca buku.
( Ayat Dasar / Ayat Tunggal )
2. Kerja itu sudah saya selesaikan semalam.
( Ayat Pasif Diri Pertama )
3. Ali pandai bermain bola dan hoki.
( Ayat Tak Transitif )
4. Nadiah jurutaip.
( Ayat Dasar / Ayat Tunggal )
5. Menangis bayi itu setiap malam.
( Ayat Songsang Sebahagian )
6. Anuar menjadi pelukis?
( Ayat Tanya )
7. Jangan ambil harta orang.
( Ayat Perintah / Ayat Larangan )
8. Silalah datang ke rumah saya.
( Ayat Perintah / Ayat Silaan )
9. Nah, ambillah wang ini!
( Ayat Seruan )
10. Dia berjalan dengan cepat.
( Ayat Tak Transitif )
11. Baik sungguh perangainya.
( Ayat Songsang Penuh )
12. Saya membeli baju yang berwarna merah.
( Ayat Majmuk Pancangan Relatif )
13. Ke Melakakah kamu minggu lalu?
( Ayat Tanya Songsang )
14. Tolong tutup pintu itu.
( Ayat Perintah / Ayat Permintaan )
15. Dia mengetahui bahawa Ah Chong telah bersara.
( Ayat Majmuk Pancangan Komplemen)
16. Pada hujung minggu ini Encik Mutu akan menghadiri kursus ini.
( Ayat Songsang Sebahagian )
17. Abang membelikan ibu sebuah rumah.
( Ayat Transitif )
18. Kanak-kanak itu sedang mandi di kolam itu.
( Ayat Tak Transitif )
19. Syabas, engkau telah menang!
( Ayat Seruan )
20. Perajurit itu kena tembak oleh pengganas.
( Ayat Pasif )

(Sumber: Chai Loon Guan, GC BM / Munsyi Dewan / Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, DBP: 2008.)

No comments: