Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Friday, August 28, 2009

FOKUS KARANGAN BM PMR - SPM 2009

KOKURIKULUM

Semua calon PMR dan SPM hendaklah menumpukan perhatian tentang kegiatan kokurikulum. Tema ini kemungkinan akan menjadi pilihan untuk dikeluarkan dalam peperiksaan sama ada peperiksaan PMR atau SPM. Sila teliti beberapa kata kunci dan juga format yang perlu dikuasai oleh pelajar.

Tema:
Kebaikan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum

1. Rakan anda dari luar negara menulis surat kepada anda kerana ingin tahu tentang kebaikan kegiatan kokurikulum. Balas surat rakan anda itu.
2. Anda ingin mengemukakan pendapat anda tentang kebaikan menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah di dalam ruangan forum pembaca sebuah akhbar. Tulis surat kepada editor akhbar yang berkenaan.
3. Semua pelajar wajib menyertai kegiatan kokurikulum. Huraikan kebaikan kegiatan kokurikulum.
4. Anda ingin menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kebaikan kegiatan kokurikulum.”. Sediakan teks syarahan tersebut dengan lengkap.
5. Anda ingin menyampaikan ceramah tentang kepentingan menyertai kegiatan kokurikulum kepada pelajar di sebuah sekolah menengah. Sediakan teks ceramah tersebut dengan lengkap.
6. Anda telah menyertai satu kegiatan kokurikulum yang dianjurkan oleh unit kokurikulum sekolah anda. Tulis laporan tentang aktiviti tersebut dengan lengkap.
7. Anda ingin mengadakan wawancara dengan seorang pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia tentang kebaikan kegiatan kokurikulum. Tulis teks wawancara itu dengan lengkap.
8. Anda pernah menyertai salah satu kegiatan kokurikulum yang dianjurkan oleh sekolah anda. Ceritakan pengalaman yang telah anda alami.

Tema:
Punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar.

9. Rakan anda dari luar negara menulis surat kepada anda kerana ingin tahu tentang punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar.. Balas surat rakan anda itu.
10. Minat pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah semakin menurun. Huraikan punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar.
11. Anda ingin menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda. Tajuk syarahan tersebut ialah “Punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar.”. Sediakan teks syarahan tersebut dengan lengkap.
12. Anda ingin menulis rencana tentang Punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana tersebut dengan lengkap.
13. Anda ingin mengadakan wawancara dengan seorang pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia tentang Punca-punca kegiatan kokurikulum tidak diminati oleh pelajar. Tulis teks wawancara itu dengan lengkap.

Tema:
Langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum.

14. Rakan anda dari luar negara menulis surat kepada anda kerana ingin tahu tentang Langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum. Balas surat rakan anda itu.
15. Minat pelajar untuk menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah semakin menurun. Huraikan langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum.
16. Anda ingin menyertai pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda. Tajuk syarahan tersebut ialah “Langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum.”. Sediakan teks syarahan tersebut dengan lengkap.
17. Anda ingin menulis rencana tentang langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tulis rencana tersebut dengan lengkap.
18. Anda ingin mengadakan wawancara dengan seorang pegawai Kementerian Pelajaran Malaysia tentang langkah-langkah untuk menggalakkan pelajar menyertai kegiatan kokurikulum. Tulis teks wawancara itu dengan lengkap.

(Bibliografi / Sumber: agy7500@yahoo.com.my)

No comments: