Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, December 14, 2008

Perkampungan Penulis Muda Peringkat Kebangsaan 2003

BENGKEL PENULISAN SAJAK
Chai Loon Guan


1.0
Definisi Sajak:
Menurut Hashim Awang:
SAJAK
· Puisi baru yang bebas daripada peraturan-peraturan dalam pembentukan rangkap, baris, kata-kata & rima.
· Dapat mengucapkan fikiran penyair dalam cara yang lebih indah, segar & bebas.
· Tema sajak – gagasan fikiran atau persoalan utama yang menjadi pemikiran atau permasalahan yang mendasari karya atau kesatuan seluruh persoalan pokok yang mendasari penciptaan & penulisan sesebuah karya.
· Persoalan sajak – hal-hal yang dipersoalkan dalam sesebuah sajak untuk memantapkan tema.
Menurut Za’ba:
· Puisi sebagai karangan yang digunakan untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah.
Menurut Coleridge:
· Sajak sebagai “ Kata-kata terbaik dalam susunan terbaik”.
Menurut Muhammad Hj.Salleh:
· Puisi – “…bentuk yang kental, berentak, banyak berunsur muzik bahasa. Bahasanya lebih padat, teliti dan kadang-kadang mendekati lagu. Temanya diolah dari hidup harian tetapi dipersembahkan kepada pembaca dengan sudut pandang yang agak luar biasa; dan dengan itu dapat membijaksanakan pembaca atau pendengarnya.”

2.0
Sifat-sifat SAJAK:
SAJAK
· Gubahan fikiran atau rintihan perasaan serta catatan pengalaman menerusi kosa kata, frasa, klausa, dan susunan sintaksis (ayat) yang puitis/indah.
· Mempunyai baris-baris ayat yang membangunkan rangkap.
· Mempunyai keharmonian & penyesuaian yang baik antara isi dengan bahasa.

Contoh:I
Akan kupintal buih-buih
Menjadi tali
Mengikatmu
Akan kuanyam gelombang-gelombang
Menjadi hamparan
Ranjang tidurmu
(Kekasih – SN Datuk Dr. Usman Awang)

Apabila seseorang penyajak/penyair ingin berkarya, beliau mesti memiliki idea (buah fikiran) atau motif yang ingin disampaikan, tema & persoalan, perasaan, pengalaman dan mesej atau perutusan yang ingin dikemukakan kepada khalayak pembaca. Justeru, sajak mempunyai tema via (melalui/menerusi) imej-imej alam & cita rasa pancaindera yang menghidupkan binaan puisinya.

Penyair akan menyusun kalimat-kalimat indah & teratur, menggunakan kata-kata yang sesuai & jelas untuk mengemukakan maksud atau motifnya.

Contoh:II
Seperti kolek terdampar di pasir
Menampakkan urat jalur-jalur tua
Anak laut itu sudah dapat menerka
Langkahnya hampir tiba
Pada muara Pencipta.
(Anak Laut – Rahimidin Zahari)

3.0
Jenis-jenis SAJAK:
· Epigram (pengajaran)
· Satira (sindiran)
· Elegi (kesedihan)
· Oda (pujaan)
· ‘Hymn’ (lelagu puji-pujian kpd.Tuhan)
· Balada (pengisahan)
· Roman (pencintaan)
· Gita puja (keagamaan)

4.0
Pengaruh dalam penciptaan PUISI:
· Pengaruh Tradisi ( pantun, syair, jampi, mantera dsb.)
· Pengaruh Karya Semasa ( karya-karya Usman Awang, A.Latif Mohidin, T.Alias Taib, Baha Zain, Suhaimi Hj.Muhammad dsb.)

5.0
Bentuk-bentuk SAJAK:
5.1 Bentuk Terikat ( pengaruh puisi tradisional)
5.2 Bentuk Separuh Bebas ( diukur melalui peratusan pengaruh puisi tradisional)
5.3 Bentuk Bebas ( bentuk yang tidak tertakluk pada pola, iaitu yang meninggalkan bentuk
pantun & syair sama sekali)
· Distikhon (2 baris ayat serangkap)
· Terzina (3 baris ayat serangkap)
· Quantrain (4 baris ayat serangkap – mirip pantun & syair)
· Quintain (5 baris ayat/kalimat serangkap)
· Sextet (6 baris ayat serangkap)
· Septet (7 baris ayat serangkap)

6.0
Gaya dalam SAJAK:
Setiap penyair/penyajak mempunyai gayanya yang tersendiri dalam menyampaikan maksud idea atau gagasannya kepada khalayak pembaca. Gaya pengucapannya disesuaikan dengan isi, perasaan serta suasana yang cuba dilukiskan olehnya.
Contoh:
· Gaya gambaran (deskriptif)
· Gaya pembayangan (reflektif)
· Gaya penuturan (naratif/kisah/cerita – monolog & dialog)
· Gaya soneta (puisi – 14 baris keseluruhannya dengan pola rima yang tidak tetap)
· Gaya perbandingan

Contoh:III
Ia merangkak
Dengan lidah terjalur
Di tengah kota
Dengan dada penuh nanah
(Sungai Kelang – A.Latif Mohidin)

7.0
Gaya bahasa SAJAK:
· Gaya perbandingan (kiasan): simile, metafora, personifikasi, hiperbola (pernyataan
berlebih-lebihan) & alusi (bahasa mengias/menyindir.
Contoh: hidup segan mati tak mahu – peribahasa)
· Gaya penegasan: pengulangan, inversi.
· Gaya pertentangan: paradoks
· Licentia poetica/Poetic licence: Kebebasan penyajak untuk melakukan
penyimpangan/terkeluar daripada realiti, bentuk, aturan dan sebagainya dalam penciptaannya dengan tujuan memperoleh
kesan/keaslian.

8.0
Unsur-unsur dalam SAJAK:
Suasana: yang sedih, muram, gembira, rindu dll.
Simbol/Perlambangan: kata-kata tertentu membawa makna tersirat. Contoh: bunga – wanita.
Imej: kesan gambaran yang timbul daripada penggunaan kata atau
ungkapan.
Bunyi: irama, rima (asonansi & aliterasi), nada (melankolik)

9.0
Sajak yang bermutu:
Isi yang baik.
Teknik & gaya yang baik.
Sajak yang lemah:
Imej yang bercampur ( Contoh: tasik boleh terbakar)
Klise ( Perbandingan yang telah basi, iaitu yang sudah sering diucapkan orang – bunga harapan)
Gaya melankolik ( Gaya yg. dipenuhi emosi sedih pilu) dan kata-kata bombastik ( kata-kata besar yang tidak sepadan dengan maksud – lautan air mata ibu)
Prosaik – berupa pengucapan bersahaja, kelonggaran maksud & pembaziran kata.

10.0
Pelan menulis SAJAK:

I
PENGUMPULAN IDEA
· Masa lepas + masa kini + masa depan
· Pemikiran + pengetahuan + pengalaman
· Idea + cetusan rasa

II
PROSES PEMILIHAN
· Mesej + tema
· Gaya + isi + bentuk

III
PROSES PENCIPTAAN
· Struktur ayat + perlambangan + bahasa pengucapan + susunan
· Kepuitisan + kelainan + asonansi + aliterasi + satira(sindiran) + pemerengganan + perbarisan
· S A J A K

11.0
Petua menulis SAJAK:
Menurut Rahman Shaari, bersajak ialah berbahasa dengan memberatkan seni. Justeru, bakal penyajak perlu:-
· Selalu mengkaji & membaca sajak penyair mapan.
· Membiasakan diri dengan pena & cebisan kertas untuk menggarap lintasan/cetusan ilham yang hadir secara tiba-tiba.
· Catat setiap lintasan ilham pada cebisan kertas & simpan.
· Memahirkan diri dengan pelbagai ungkapan tersendiri yang boleh dimengertikan.
· Jadikan bausastera Dewan/Utusan sebagai teman akrab.
· Selalu mengadakan perbincangan/interaksi dengan penyajak/penyair mapan.
· Disiplin menulis & membaca pada setiap hari wajar dikekalkan secara berterusan.

12.0
Kaedah mendeklamasi SAJAK:

· Pemahaman
· Peresapan
· Pengucapan: i. Daya hafal
ii. Daya ucapan
iii. Irama
iv. Batas kalimat
v. Memek
vi. Gerak-geri

13.0
Panduan mengirim SAJAK ke media penerbitan (akhbar & majalah):
· Taip jarak dua ( Sekuntum sajak untuk sehelai kertas yang berukuran A4 )
· Sertakan surat lampiran, biodata diri, alamat yang lengkap & no. kad pengenalan.
· Karya hendaklah kemas & bersistem.
· Kiriman surat hendaklah menggunakan setem yang mencukupi.
· Simpan alamat media penerbitan & selalu melihat/membaca/membeli akhbar/majalah di pasaran.
· Jika boleh, gunakan prasarana komputer/ICT – e-mel & disket karya.
· Kaji/selidik cita rasa pengarang akhbar/majalah berkaitan ruangan sajak.
· Intimkan diri dengan pelbagai isu semasa untuk mengungkapkan tema sajak.
· Berusaha terus berusaha dengan iringan doa.

14.0
PENUTUP:

Selamat mencuba untuk lahir sebagai insan penyair/penyajak mapan tanah air. Sematkan di hati sanubari anda untuk melihat karya anda tersiar di dada pelbagai akhbar/majalah. Segumpal kesabaran, disiplin diri, ilmu dan doa adalah resipi unggul yang bakal menonjolkan diri anda sebagai penyair yang tersohor. Yakin boleh! Mudah-mudahan anda akan memperoleh kejayaan dan kecemerlangan.

Ingatlah bahawa kejayaan tidak boleh diraih dalam sekelip mata sahaja. Kejayaan memerlukan kesanggupan diri dalam usaha mengharungi onak dan ranjau dunia penulisan kreatif yang terdedah kepada tuntutan cabaran dan kegetiran. Banyak penyair mapan sekarang sudah pernah menangis semahu-mahunya sebelum gembira ceria & ketawa besar muncul sebagai pengarang sajak yang mapan dan berketerampilan!


Menulis terus menulis. Sekian, terima kasih.
Chai Loon Guan, SMK Methodist, 35900 Tg.Malim, Perak Darul Ridzuan.
30 Jun – 3 Julai 2003.

Bibliografi:
1. Hashim Awang, Teman Pelajar Kesusasteraan; Penerbit Fajar Bakti, Petaling Jaya:1984.
2. Rahman Shaari, Persediaan Menulis Sajak (Edisi Kedua), DBP, Kuala Lumpur:2001.
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary; Oxford University Press:1993.
4. Kamus Dewan (Edisi Ketiga); Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur:1994.
5. Kamus Sastera Melayu,; Longman, Petaling Jaya: 2000.
6. Anak Laut, Kementerian Pendidikan Malaysia, DBP, Kuala Lumpur: 2000.

No comments: