Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Sunday, December 14, 2008

Esei Bahasa dan Sastera sempena Konvensyen Munsyi Dewan IV 2008

GAYA BAHASA PUISI SN DATUK DR. USMAN AWANG
Chai Loon Guan

Pendahuluan

Pada umumnya, bahasa merupakan satu daripada wahana perhubungan dan komunikasi antara manusia. Sebagai satu keperluan sosial, bahasa memang menjadi alat penting dalam soal menyampaikan maksud. Bahasa lazimnya diertikan sebagai satu sistem lambang pertuturan yang arbitrari yang digunakan oleh manusia sebagai alat untuk berhubung, manakala gaya bahasa pula bermaksud cara atau bentuk bahasa yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan untuk menimbulkan kesan-kesan tertentu.
Dalam konteks puisi, bahasa adalah alat yang digunakan oleh penyair untuk memindahkan pengalaman jiwa, iaitu pemikiran serta perasaannya ke dalam puisi. Bahasa dalam sesebuah puisi perlu juga memperlihatkan kehalusan, kesempurnaan dan kemuliaan pembentukan serta penyusunannya sebagai syarat-syarat keindahan bahasa sastera, khususnya puisi untuk menimbulkan kepelbagaian kesan kepada audien pembaca atau pendengarnya.

Rencana ini akan menganalisis aspek gaya bahasa SN Datuk Dr. Usman Awang (Allahyarham) atau Tongkat Warrant dalam sajak-sajak beliau yang boleh dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu:-

· Tahap 40-an hingga 50-an (Antologi Gelombang: 1961)
· Tahap 60-an (Antologi Duri & Api: 1967)
· Tahap 70-an hingga 80-an (Antologi Salam Benua: 1982)

Biodata SN Datuk Dr.Usman Awang

Usman Awang dilahirkan di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor pada 12 Julai 1929. Beliau disekolahkan di Kuala Sedili (1936), di Mersing (1937), dan di Bandar Maharani Muar (1940) hingga lulus Darjah VI.

Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu ( Malaya ) pada 1942, Usman Awang menjadi petani di Segamat dan kemudian menjadi buruh paksa Jepun selama enam bulan di Singapura. Beliau juga pernah menjadi budak pejabat di Pejabat Tali Air Segamat sebelum memasuki Pasukan Polis Jepun (Botai).

Usman Awang menjadi anggota polis apabila Inggeris kembali memerintah pada tahun 1946. Ketika menjalankan tugas di Melaka, beliau berkenalan dengan guru-guru Melayu dan mulalah beliau menulis. Tulisan awal beliau banyak tersiar dalam Ruangan Pasukan Keselamatan, Utusan Melayu.

Pada tahun 1951, Usman telah berhijrah ke Singapura setelah meletakkan jawatan dari pasukan polis. Beliau menjadi pembaca pruf akhbar Melayu Raya sebelum menjadi anggota sidang pengarang Mingguan Melayu, terbitan Melayu Raya.

Usman berpindah ke Utusan Melayu pada 1952, menjadi anggota sidang pengarang akhbar Utusan Kanak-Kanak dan kemudian Utusan Zaman dan Majalah Mastika. Selepas Malaya merdeka dan Utusan Melayu berpindah ke Kuala Lumpur , Usman turut berpindah. Akibat pemogokan di Utusan Melayu, beliau berkhidmat pula di Penerbitan Federal sebelum menetap di Dewan Bahasa dan Pustaka sehingga beliau bersara.

Di DBP, beliau bermula sebagai sidang pengarang Dewan Bahasa, Dewan Masyarakat, Dewan Sastera dan Dewan Budaya sebelum memegang jawatan terakhir sebagai Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Sastera. Sejak 1960-an, Usman telah menulis skrip drama radio dan pentas. Beberapa buah dramanya yang sukar untuk dilupakan, termasuklah Serunai Malam, Malam Kemerdekaan, Tamu Di Bukit Kenny, Matinya Seorang Pahlawan, Degup Jantungnya dan Muzika Uda dan Dara. Antara sajaknya yang cukup popular termasuklah Bunga Popi, Gadis di Kuburan, Pak Utih, Ke Makam Bonda, Nasib Buruh dan Salam Benua.

Sebagai penyair dan dramatis, Usman Awang pernah diundang melawat ke Amerika Syarikat , Indonesia , Filipina dan Rusia. Beberapa buah karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Cina, Jepun, Korea, Perancis, Thai, Czhechoslovakia, Denmark, Tamil, Itali dan Rusia.

Dalam kegiatan persatuan, Usman adalah antara orang yang bertanggungjawab menubuhkan Ikatan Persuratan Melayu Melaka (IPM), Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50), dan menjadi penggerak utama Hari Puisi, Cempaka Berbunga, Malam Gema Puisi dan Genta Rasa, Manifestasi Dua Seni, Kumpulan Puisi Protes Keranda 152 dan Teluk Gong. Semasa hayatnya juga, Usman pernah dilantik sebagai panel Hadiah Karya Sastera dan menjadi Setiausaha Panel Anugerah Sastera Negara (1979). Beliau juga aktif dalam beberapa pertubuhan seperti Persatuan Hak Asasi Malaysia dan Persatuan Persahabatan Malaysia – Pertubuhan Solidariti Palestin (1988).

Beliau pernah menerima anugerah Pejuang Sastera pada tahun 1976,
Anugerah Penulisan Asia Tenggara (SEA Write Award) di Bangkok pada tahun 1982, menerima Ijazah Kehormat Doktor Persuratan dari Universiti Malaya pada 1983 dan seterusnya Anugerah Sasterawan Negara juga pada tahun 1983.

Pada 1985, Usman dianugerahi Anugerah Zamalah Sastera (Berita Harian), Anugerah Seniman Agung (Utusan Melayu Berhad – 1999) dan Tokoh Ikatan Persuratan Melayu (2001). Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada 28 November 2001 di Pusat Perubatan Pantai Kuala Lumpur setelah sekian lama berada dalam keadaan uzur.

Definisi Gaya

Menurut bausastera Dewan (1994), gaya didefinisikan sebagai cara menulis atau bertutur , cara membuat sesuatu, terutamanya yang menjadi ciri sesuatu zaman atau seseorang. Menurut Za’ba (1962), “ Gaya bahasa itu ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunan atau bentuk peribahasanya.”

Hal ini ditegaskan lagi oleh Nik Safiah Karim (1988) yang menganggap gaya sebagai cara mengungkapkan bahasa, iaitu cara bertutur, menulis dan seterusnya. Gaya bahasa lazimnya melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat, dan ungkapan tertentu.

Mengikut Harimurti (1982), antara pengertian gaya bahasa ialah: “ Pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, dan pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu.”

Watkin et.al (1865) pula menyebut: “Style is the manner of writing, the way the writer expresses his thoughts in language. Effective writing always involves the choice of words within sentences which basically express the same idea may seem vastle difference is usually due too style… The pattern and rhythm of your sentences should be varied, pleasing and appropriate to your subject matter and your own personality.”

Secara globalnya, gaya boleh saja berdasarkan kebolehan individu mengungkapkan kata-kata, berdasarkan masa (gaya lama, gaya klasik, dan gaya moden), medium atau bahasa pengantar (gaya Melayu, gaya Inggeris, dan gaya Arab), berdasarkan subjek atau bidang, misalnya falsafah, ilmiah, gaya popular atau pilihan dan gaya deduktif atau pengajaran dan seterusnya gaya berdasarkan tujuan.

Gaya juga didasarkan pada nada ( gaya sederhana, gaya mulia, dan bertenaga serta gaya menengah atau pertengahan). Dharmawijaya (1987) pula membahagikan gaya kepada tiga jenis yang utama, iaitu:-

a. Gaya perbandingan atau kiasan yang membabitkan simile, metafora, personifikasi, hiperbola dan alusi.
b. Gaya penegasan atau penekanan, iaitu pengulangan (anafora dan epifora), inversi atau pembalikan kata sehingga terlihat penyimpangan daripada kelaziman tatabahasa.
c. Gaya pertentangan, yakni pembentukan atau penyusunan kata-kata yang memberikan kesan gambarannya yang bertentangan dengan kenyataan.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang

Dalam usaha menganalisis gaya bahasa secara terperinci,sajak-sajak Usman Awang boleh dibahagikan kepada tiga tahap atau era, iaitu:-

· Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 40-an hingga 50-an.
· Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 60-an.
· Analisis Gaya Bahasa sajak-sajak Usman Awang pada Era 70-an dan 80-an.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang Era 40-an hingga 50-an

Sajak-sajak Usman Awang pada akhir tahun-tahun 40-an dan awal tahun 50-an (Antologi Gelombang: 1961) dengan jelas sekali memperdengarkan nada, suara, irama dan pergerakan baris yang mendengungkan setia dan jujur sifat serta peribadi puisi Melayu lama kembali.

Yang sering diungkapkan oleh Usman Awang ialah unsur-unsur bentuk dan di dalam bentuk itu terangkum bunyi dan sajak-sajak pantun serta syair. Oleh itu, dalam sajak-sajak Jiwa Hamba, Gadis Suci dan Kami Tetap Bekerja, beberapa unsur bentuk (walaupun biasanya tidak seluruhnya) dikutip dan diadunkan kembali. Contohnya, dalam sajak Jiwa Hamba, penyair mengambil bentuk quatrain dan memberikan penekanan terhadap bunyi seperti yang terdapat pada rangkap pertama, iaitu:-

Termenung seketika sunyi sejenak,
Kosong dijiwa tiada penghuni,
Hidup terasa diperbudak-budak,
Hanya suara melambung tinggi.

(Jiwa Hamba: 1949)

Selain bentuknya yang bercorak Puisi Melayu Lama, yakni empat baris serangkap (quatrain), gaya Usman banyak dipengaruhi oleh gaya pantun, iaitu hujung rima setiap baris berentak a, b, a, b. Oleh sebab bentuknya seperti pantun, maka rentak yang terhasil daripadanya pun berentak pantun. Usman ternyata berhasrat untuk mengekalkan gaya tradisi melalui sajak ini. Gaya inilah yang telah menguasai keseluruhan kegiatannya, biarpun kita kemudiannya dapat menatap beberapa banyak perubahan.


Kosa-kosa kata ‘sakti’, ‘berapi’, ‘Melaka’ dan ‘merdeka’ yang turut terungkap di dalam rangkap 4 sajak yang sama jelas memperlihatkan gaya perlambangan diksi dalam sajak-sajak Usman pada era 40-an hingga 50-an untuk menimbulkan semangat nasionalisme dan cita-cita untuk memperjuangkan kebebasan masyarakat, kemanusiaan dan kemerdekaan pada era tersebut.

Contoh:
Ingatkan kembali kata sakti,
Demi bahang kesedaran berapi,
Di atas robohan Kota Melaka,
Kita dirikan jiwa merdeka.

(Jiwa Hamba: 1949)

Pada Usman, bahasa adalah alat atau wahana yang magis, yang dapat mempengaruhi pembaca atau pendengar dan dapat dirubah perasaan atau pemikirannya oleh penyair. Dalam puisi-puisi awal Usman, kuasa bahasa ini datang daripada nada yang rendah, beralun lembut dan harmonis. Dengarkan bait pengalaman, ‘Gadis dan Ayat Suci’ misalnya:-

Suara yang manis dalam bisik daun-daun,
Beralun lagu Tuhan di sayap angin malam,
Redup menyusup di bawah langit bertirai sepi,
Gadis tetangga (simpatiku pada matanya yang buta),
Dari sinar hatinya membaca ayat-ayat suci.

(Gadis dan Ayat Suci: 1950)

Kita mendengarkan kehalusan bunyi-bunyi yang rendah dan merdu, berlari dengan ulangan vokal yang banyak, yakni a, i, u, merendahkan dan melembutkan suara penyair dan seterusnya mengesani seluruh suasana sajak.

Di sini, sebagai penyair muda pada ketika itu, Usman Awang telah menggunakan bahasa dengan kepekaan dan juga santun lama. Selain memberikan penekanan pada unsur-unsur aliterasi dan asonansi, sajak-sajak Usman berkemungkinan besar dipengaruhi oleh Amir Hamzah yang menghasilkan sajak-sajak bergaya romantik dalam dekad 1930-an. Jika ini benar, maka dapat kita katakan bahawa Amir Hamzah telah mempengaruhi Usman Awang dalam aspek gaya bahasa puisi, tetapi tidak dalam aspek isi. Perhatikan rangkap pertama sajak ‘Astana Rela’ karya Amir Hamzah.

Tiada bersua dalam dunia,
Tiada mengapa hatiku sayang,
Tiada dunia tempat selama,
Layangkan angan meninggi awan.
Sajak-sajak Usman Awang pada era ini turut memaparkan gaya perbandingan atau kiasan, yakni unsur-unsur metafora dan personifikasi. Misalnya, dalam sajak ‘Gadis dan Ayat Suci’ (1950), kata-kata seperti ‘syurga hidup’, ‘lagu Tuhan’, dan ‘bibir syurga’ memperlihatkan unsur metafora yang berkesan. Demikian juga, kata-kata ‘bunga merah’ dan ‘bunga mayat’ dalam sajak ‘Bunga Popi’ (1955).

Kosa-kosa kata seperti ‘teratai senyum’ dalam sajak ‘Gadis Suci’ (1950) dan ‘sedu menggoncang bahu’, ‘matahari bersembunyi di balik awan’ dan ‘merangkak senja’ dalam sajak ‘Gadis di Kuburan’ (1953) menonjolkan ciri-ciri personifikasi yang amat ketara sekali.

Menurut Ismail Hussein, ‘ Sekiranya kita teliti kepopularan Usman Awang yang hampir menjadi sebagai satu institusi di Malaysia, maka ini adalah akibat daripada sikap tradisionalnya dan sikap steoreotaipnya, iaitu bertentangan dengan sikap individualistik penyair moden.’ (Rahman Shaari, Dewan Sastera – Oktober 1983)

Secara tuntasnya, boleh dikatakan gaya bahasa Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an banyak dipengaruhi dan berhubungan rapat dengan bentuk puisi Melayu tradisional.

Analisis Gaya Bahasa Puisi Usman Awang pada Era 60-an

Penyair moden sentiasa memadankan isi dengan bentuk pengucapan. Sungguhpun Usman Awang amat akrab dengan gaya tradisi, namun terdapat beberapa sajak karya beliau yang menyimpang daripada gaya sajak era 40-an hingga 50-an. Antara lain seperti bait pertama dalam sajak ‘Kelopak Rasa’.

Jika rasa ini seperti angin malam
Bertiup dari laut dan gunung
Melampaui tanah-tanah subur dan ladang menghijau
Hati ini akan menghembuskan bahagia yang melimpah
Bergetar bagai riak di tasik hati
Bulan cerah
Kepada setiap benda
Supaya sama mencecah

(Kelopak Rasa: 1964)

Perkataan ‘rasa’ itu sendiri memperlihatkan beban makna yang taksa, dan makna ini ditambah pula apabila dibandingkan dengan ‘angin malam’ yang menuntut pembaca memberikan makna khusus kepadanya. Mungkin yang diberikannya ialah sifat-sifat kedinginan, kesegaran, konsep, dan misteri. Begitu juga baris-baris berikut:-

Hati ini akan menghembuskan
Bahagia yang melimpah
Bergetar bagai riak di tasik hati
Bulan cerah
(Kelopak Rasa: 1964)

Kuntum-kuntum sajak Usman mengundang kita untuk mengisi makna ke dalamnya, dari perjalanan dan pergerakan kita. Kata-kata seperti ‘bahagia yang melimpah’ dan ‘riak’ bukan sahaja menjadi kata nama atau kata kerja biasa, tetapi oleh sebab begitu lama digunakan dalam konteks perasaan, maka makna yang agak penuh juga dibawakannya di samping siratan konotasi yang luas. Selain itu, gaya perbandingan atau gaya kiasan bercirikan penggunaan simile dapat dilihat pada baris-baris sajak yang sama, iaitu:-

Jika rasa ini seperti angin malam
(Kelopak Rasa: 1:1)
bergetar bagai riak di tasik hati
(Kelopak Rasa: 1:1)

Pembentukan kata ‘tasik hati’ pula menampilkan gaya perbandingan metafora. Usman Awang biasanya mencampurkan imej alam ‘tasik’ dan manusia ‘hati’, yakni yang satu melengkapi yang lainnya. Sesungguhnya, alam melatari hidup manusia, dan manusia bergerak dalam latarnya. Kedua-duanya digunakan sebagai bahagian penting dalam semua jenis sajak Usman, dan menjadi inti kepada metaforanya.

Pada dekad 60-an, Usman juga sering kembali kepada kekayaan peribadi Melayu untuk menguatkan karya modennya, malah beliau melihat:

Bidal pusaka nenek moyang
Bukan sekadar pemanis kata
Tapi bukti kebenaran hakikat.

(Gema: 1966)

Kadang-kadang metaforanya dibina dengan mengambil seluruh bidal dan peribahasa lama, tetapi di tempat-tempat lainnya hanya dihubungkan atau dirujuk kepadanya. Banyak juga metafora ini diciptanya sendiri dengan pandangannya bahawa kiasan dan perbandingan: “haruslah tepat segar asli” (Sikap & Pemikiran Usman Awang: Hal.165). Sajak ‘Anak Jiran Tionghua’ (Puisi-puisi Pilihan Sasterawan Negara Usman Awang: Hal.117) pula mempunyai susunan rima di rangkap 1 (a,a,b,b), rangkap 3 (a,b,b,b) dan rangkap 5 (a,a,a,a). Ini menunjukkan bahawa Usman Awang masih mengekalkan gaya bahasa puisi Melayu tradisional, seperti yang dapat dilihat dalam rangkap pertama sajak tersebut:

Begitu kecil ia berdiri di tepi pagar,
Kilat matanya memanggil Iskandar,
Siapa lalu siapa berkaca,
Melihat keduanya bergurau senda.

(Anak Jiran Tionghua: 1962)

Kata-kata ‘kilat’ dan ‘berkaca’ dalam contoh di atas selain puitis juga padat dan tepat gambaran. Selain itu, gaya perbandingan personifikasi atau pengorangan jelas terpancar pada baris kedua rangkap tersebut, iaitu:-

Kilat matanya memanggil Iskandar

(Anak Jiran Tionghua: 1962)

Usman mulai menggunakan gaya bahasa pengulangan, iaitu pengulangan kata,ungkapan, baris dan rangkap pada dekad 60-an. Tetapi Usman juga berubah dengan suasana zamannya. Apabila rakyat mulai bebas dan unsur-unsur verse libre mendapat sambutan, maka Usman juga berubah, walaupun perlahan-lahan dengan zamannya. Bentuknya tidak pernah statis. Beliau mempercayai bahawa puisi menjadi sebahagian daripada seluruh masyarakatnya dan penyair harus peka kepadanya oleh sebab puisi memperjuangkan masyarakat itu. Usman bergerak dan berubah dengan keperluannya. Gerak pantun yang perlahan, irama yang agak lembut dan gemalai harus dipercepat dan dinyaringkan suaranya.

Bentuk-bentuk rakyat perlu disesuaikan dengan segala perubahan yang sedang melanda zamannya supaya puisi dapat membawakan pemikiran dan suara baru. Tetapi harus selalu kita tekankan bahawa pusat dan akar Usman ialah bentuk-bentuk tradisional, bentuk-bentuk yang tumbuh daripada rakyat dan yang akhir memberikan sebahagian daripada identitinya. Segala perubahan yang ingin dilakukan, dibuat sedemikian rupa supaya teras tradisionalnya terus kekal dan lestari. Peribadi dan jiwa puisi Usman masih Melayu walaupun kulit, wajah dan bentuk luarannya sering mengalami eksperimen dan inovasi.

Sajak-sajak “Cahaya” (1965), “Darah Doa” (1966), “Kehilangan Nama” (1967), “Suara dari Pusara” (1968), dan “Kambing Hitam” (1969) memperlihatkan suatu perubahan yang amat ketara dari segi bentuk baris dan telah menyeberang masuk ke genre prosa dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih berbentuk lagu. Sajak-sajak ini berbentuk prosa naratif dan memuatkan beberapa cebisan bahasa harian. Diksinya tidak diperindah, tetapi dibenarkan mengikut alir ras dan ucapan harian. Perhatikan sajak “GEMA” (Tablo Aminuddin Baki: 1966) di bawah:-

Suara I
Dua puluh enam Januari
Seribu sembilan ratus dua puluh enam
Matahari pagi memancarkan sinar
Angin sepoi menyampaikan khabar
Untuk keluarga di daerah Chemor
Bahawa seorang putera telah dilahirkan

Ah, cuma putera biasa dari keluarga takwa
Yang nanti besar dari sejuk bumi kota timah
Didakinya hidup dalam semangat
Melengkap diri
Dadanya ilmu jiwanya iman hatinya budi

(Gema: 1966)

Pada era ini juga Usman Awang juga telah memperkenalkan dua bentuk baru dalam sajak ciptaan beliau, iaitu “Balada” dan “Tablo”. Kedua-dua unsure ini menjadi ranting kepada perkembangan gayanya. “Balada” Usman Awang ialah bentuk naratif panjang, tetapi sering pula ditambahkan dengan bentuk retorik dan drama. “Tablo” pula semacam sandiwara untuk suara, suatu persembahan yang berdasarkan kekuatan, kemerduan unsure-unsur bahasa dan ucapan. Contoh sajak-sajak yang bercirikan “Tablo” ialah “Cahaya” (1965) manakala “Kambing Hitam” (1969) memaparkan bentuk balada.

Jelas kepada kita bahawa gaya bahasa Usman pada dekad 60-an masih terikat kepada tradisinya, sumber bahasa sastera pertamanya yang berpusat kepada pantun, tetapi ditambah juga dengan bahasa syair, gurindam, hikayat dan juga bahasa puisi yang digunakan dalam tahun 1930-an. Meskipun demikian, bahasa Usman yang biasanya lembut dapat memberikan kesan yang mesra. Beliau juga meletakkan bahasa yang bersih sebagai unggul sasteranya. Di sinilah penyair mempraktikkan ungkapan bahasa jiwa bangsa dengan ghairahnya di samping keterkawalannya. Pada hemat saya, sajak-sajak Usman pada tahap 60-an turut memaparkan bentuk sajak naratif atau prosa yang berkonsepkan balada dan tablo di samping ayat-ayatnya selalu disaring dan disampaikan dengan mengikut adab dan kebiasaan berbahasa, dengan sopan-santun, dengan sukatan dan nada yang sesuai.

Analisis Gaya Bahasa Sajak-sajak Usman Awang pada era 70-an hingga 80-an

Pada tahun 1971 pun, kita masih menemukan imej dan diksi yang mengingatkan kita cara penyair tradisional menggubah gambar hati yang dibahagiakan cinta muda. Lihat misalnya tiga bait sajak berikut:-

Akan kupintal buih-buih
Menjadi tali
Mengikatmu
Akan kuanyam gelombang-gelombang
Menjadi harapan
Ranjang tidurmu
Akan kutenun awan-gemawan
Menjadi selendang
Menudungi rambutmu
(Kekasih:1971)

Betapa penyair peka akan bunyi-bunyi bahasa Melayu, terutama yang lembut, mersik dan yang melukiskan dunia indah. Unsur fantasi yang ditambah kepada tema kasih sayang mengangkat kita ke alam atau dunia di luar kenyataan.

Kutipan daripada “Kekasih” ini juga ialah contoh yang baik untuk suatu gaya tradisional, iaitu pengulangan baris atau struktur bait yang dikenal sebagai teknik paralelisme. Bait-bait “Kekasih” ini juga berlandaskan sesuatu struktur yang terbahagi kepada tiga baris, yang diulang hingga akhir sajaknya. Dalam susunan begini hanya kata-kata yang diganti, manakala bentuknya kekal. Misalnya dalam baris pertama bait pertama frasa “kupintal” diubah menjadi “kuanyam” dalam bait kedua. Seterusnya “buih-buih” bait pertama menjadi “gelombang-gelombang” pada bait kedua.

Paralelisme ini memberikan rentak yang tertentu dan teratur yang akhirnya mencipta suatu irama yang stabil dan berulang-ulang. Tetapi perlu saya tegaskan di sini, walaupun Usman popular kerana bahasa dan tekniknya yang dekat kepada tradisi Melayu, namun beliau juga sering menggunakan bahasa yang lebih nyaring dan tegas nadanya, terutama dalam sajak-sajak perjuangannya seperti “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?” (1979) dan “Selembar Kamus Kemiskinan” (1984).

Walaupun begitu, perlu disebutkan bahawa jaring konotasi perkataan Usman makin menipis sehinggalah karya-karya mutakhirnya. Bahasa mutakhir beliau lebih mendekati maksud asal dan objektif, sesuai dengan zamannya. Sajak “Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya” (1979) ialah contoh terbaik untuk karya jenis ini, di samping turut melibatkan penggunaan lambang, bahasa kiasan dan bentuk figuratif.

Pada era 70-an dan 80-an ini, gaya pengulangan kata, ungkapan, baris dan rangkap turut hadir dalam sajak-sajak Usman Awang untuk menimbulkan irama atau suasana muzikal untuk mengindahkan pendengaran, menegaskan maksud tertentu sebagai persoalan utama dan menarik tumpuan perhatian atau pendengaran. Contoh ketiga-tiga tujuan serta kesan ini dapat dirasakan dalam petikan puisi berikut:-

Selamat tinggal
Selamat tinggal wahai awan
Selamat tinggal matahari
Selamat tinggal bulan
Selamat tinggal kupu-kupu sayang
Selamat tinggal wahai
Burung-burung bersarang
Selamat tinggal anak-anak bermain riang.

(Balada Terbunuhnya Beringin Tua di Pinggir Sebuah Bandaraya: 1979)

Pengulangan ungkapan atau rangkai kata “Selamat Tinggal” yang berbentuk anafora itu berjaya menimbulkan kesan irama atau muzikal yang segar. Kedudukan pengulangan tersebut telah berhasil menarik tumpuan perhatian atau pendengaran yang tidak dipaksa. Di samping itu, kehalusan serta kelembutan pengucapannya semakin memperkuat dan memperdalam kesan pernyataan kehampaan terhadap kemusnahan keindahan alam yang asli, iaitu titik persoalan utama puisi tersebut.

Unsur-unsur puisi lama tidak terlalu benar lagi dalam karya-karya Usman Awang. Unsur-unsur kontemporari menjadi lebih penting. Bentuk sajak Usman tidak lagi begitu licin dan harmonis tetapi berbentuk pecah-pecah seperti “Salji Hitam” (1970). Baris dan iramanya tidak lagi regular tetapi berubah mengikut nada dan suasana hati kata-kata serta penyairnya. Puisi-puisi lain seperti “Salam Benua” (1970), “1971 – 1991” (1971) dan “Ucapan” (1982).

Contoh Sajak I:

V.
Salam
Tanpa visa
Pasport
Golf
Warna
Kemanusiaan rakyat
Seluruh benua
(Salam Benua: 1970)

Contoh Sajak II:

Salam
Tanpa visa
Golf
Warna
Kemanusiaan rakyat
Seluruh benua
Khob Khun Krab:
(Ucapan:1982)
Selain memaparkan ciri-ciri dan gaya kontemporari, unsur-unsur prosa atau naratif dalam sajak Usman Awang masih berkesinambungan pada era 70-an dan 80-an. Usman Awang juga mencuba bentuk prosa puitis yang bercerita secara alegori. Dalam sajak ini, tiga jenis bentuk ditemukan: puisi, prosa, dan cerita. Inilah bentuk terbaharu untuk Usman dan masih memerlukan percubaan selanjutnya. Sajak ini berjudul “Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?”

Sebenarnya sang ketam tidak pernah menyuruh
Dan mengajar anaknya berjalan betul kerana
Sang Ketam cukup yakin bahawa caranya berjalan,
Sebagaimana cara nenek moyang kepada nenek moyangnya,
Dan cucu cicit kepada cucu cicitnya
Berjalan, telah betul dan sempurna.

(Benarkah Ketam Mengajar Anaknya Berjalan Betul?: 1979)

Sajak-sajak terbaru Usman Awang pada dekad 1990-an masih jelas mempertahankan tradisi berpuisi dengan menggunakan kata-kata, frasa, klausa dan sintaksis untuk mengungkapkan nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan tanpa takut untuk menyatakan yang benar. Usman telah menyambung tradisinya, memberikannya suatu lafaz yang segar di persada tanah air.

Contoh I:

Telah kuanyam mutiara
Kebijaksanaan menjadi teknologi
Demi membina sebuah negara perkasa
Dan kaya
Dengan daya fikir, akal budi dan semangat berani
Menebus maruah bangsa
Mengembalikan keyakinan diri

(Kepada Pemimpin Perdana Dr.Mahathir Mohammad – sempena 15 tahun pentadbirannya: 31 Julai 1996)

Contoh II:

Bagaimana Melayu abad dua puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipu?
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan:
Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran:
Jangan malu mengucapkan keyakinan
Jika percaya kepada keadilan.
Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi mencipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka.

(Sajak – Melayu : Dewan Sastera Januari 1997)

Rumusan:

Setelah mengkaji dan menghalusi sajak-sajak Usman Awang sejak era 40-an hingga 80-an, jelas dapat saya simpulkan bahawa sajak-sajak Usman Awang pada era 40-an hingga 50-an, banyak memaparkan gaya bahasa pantun, iaitu intipati ciri puisi Melayu tradisional. Penyesuaian bentuk dan gaya Melayu pada zaman tersebut sebenarnya ialah suatu siri eksperimen yang separuh sedar dan separuh spontan.

Ciri-ciri tradisional Usman semakin berubah pada era 60-an. Bentuk baris puisi-puisinya tidak lagi berjumlah empat tetapi dikurangkan menjadi tiga atau dua, ataupun ditambah menjadi lima dan enam. Nafasnya kadang-kadang dipendekkan atau dipanjangkan untuk memenuhi ciri-ciri kontemporari yang ditandai oleh pelbagai eksperimen penyesuaian dan percubaan cara berbicara. Dengan bahasa lembut romantik untuk sejumlah sajak, dan bahasa yang bersahaja tetapi sinis untuk sajak-sajak yang lain, Usman mengukir nama sebagai penyair yang amat penting dalam petak kesusasteraan tanah air. Kejayaan Usman dalam beberapa buah sajaknya yang popular terletak pada kebolehannya memadukan sifat romantik serta sifat seriusnya itu, sehingga kadang-kadang dalam kesedihan tragedi, kita dapat merasakan keindahan hidup.

Sajak-sajak beliau pada era 70-an semakin stabil dan mantap serta dihalusi lagi pada tahun-tahun 80-an dan 90-an melalui eksperimen-eksperimen hingga menyeberang masuk ke dunia prosa naratif dan hampir memutuskan hubungan dengan konsep puisi tradisional yang lebih mendekati lagu. Bahasa mutakhir Usman lebih mendekati maksud asal dan objektif, sesuai dengan zamannya.

Dapat saya simpulkan di sini bahawa Usman menganggap bahawa bahasa sesebuah puisi haruslah cantik serta sesuai. Kecantikan ini dicipta dengan landasan dan bentuk sastera tradisional, manakala kesesuaian ditentukan oleh tema, zaman dan tuntutan kebebasan. Kecantikan dan kesesuaian ini juga menolong memadukan karya-karyanya. Konsep puisi beliau amat bergantung kepada prinsip bahawa bahasa bersopan santun, berukur dan harus terkawal. Cita rasanya yang halus pula membimbing penyair untuk mencapai bahasa yang dianggap unggul ini, persis kata SN Dr. Muhammad Hj.Salleh, “Usman Awang: Penghubung sastera moden dengan akar tradisi!”.

1 comment:

yoon said...

Hi Cikgu,I did a google search on you.......