Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009

Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009
Penulis (Guru Cemerlang BM dan Munsyi Dewan) menerima Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2008/2009 daripada YAB Tan Sri Dato' Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia di Dewan Bankuet, Menara DBP, Kuala Lumpur pada 30 November 2010.

Saturday, April 18, 2015

ZHOU WEI

Menangis dan teruja penulis menonton bakat dan kepintaran Sdra. Zhou Wei, OKU (tiada peluang untuk melanjutkan pelajaran dan sering dipersendakan oleh rakan sekolah di kawasan pedalaman) mengatasi kebijaksanaan seorang Profesor Matematik China berkaitan dengan soalan ilmu kira-mengira (Matematik) dalam program "The Brain China" yang disiarkan melalui TV8 pada 18 April 2015.

Friday, April 17, 2015

Program NILAM di Sekolah


PROGRAM NILAM DI SEKOLAH
oleh Chai Loon Guan

Anugerah Tokoh Nilam Kebangsaan 2014 di PWTC, Kuala Lumpur.
Pendahuluan
          Suatu tamadun atau bangsa yang bertamadun hanya dapat dibina melalui masyarakat yang mengamalkan budaya ilmu. Pendekatan yang terbaik untuk membina bidang ilmu sesebuah negara dan menjana perkembangan mental seseorang ialah melalui amalan tabiat membaca yang berterusan dan bukan hanya membaca berorientasikan peperiksaan.
          Kajian literasi oleh Perpustakaan Negara Malaysia, 1996 mendapati kebanyakan rakyat Malaysia hanya membaca dua buah buku setahun. Kajian juga mendapati keutamaan murid membaca adalah untuk tujuan pembelajaran dan sedikit untuk bacaan senggang. Suatu pendekatan yang wajar dilaksanakan untuk memupuk tabiat membaca ialah menubuhkan dan melaksanakan Program NILAM.

Apakah NILAM?
          NILAM atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan satu daripada usaha murni Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk membina tabiat membaca dalam kalangan murid dengan hasrat mewujudkan masyarakat Malaysia yang mencintai budaya membaca dan budaya ilmu.
        Program NILAM ini merangkum rancangan membina tabiat membaca secara terancang dan berterusan melalui aktiviti-aktiviti galakan membaca di sekolah serta merupakan program penilaian pembacaan yang berterusan sepanjang tahun.
          Program ini telah mula dilaksanakan dengan murid Tahun Satu di sekolah rendah dan murid Tingkatan Satu atau Kelas Peralihan di sekolah menengah pada 1999 dan penilaian pembacaan mereka diteruskan sehinggalah mereka tamat persekolahan.

Matlamat NILAM
          Program NILAM bertujuan untuk membina tabiat membaca dalam kalangan masyarakat negara ini, khususnya golongan murid di samping menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemaikan tabiat membaca ini.

Ciri-ciri Pelaksanaan NILAM
Murid
          Murid membaca buku yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka dan mencatat maklumat pengarang, judul, penerbitan dan sinopsis buku yang dibaca ke dalam rekod.
Guru
          Guru mengesahkan serta menandatangani rekod bacaan murid. Data rekod murid hendaklah diserahkan kepada Pusat Sumber Sekolah untuk dianalisis dari semasa ke semasa.
Pengumpulan Data
          Data pembacaan murid dikumpul dan diselaraskan di peringkat bilik darjah (kelas), tingkatan, daerah, seluruh negeri dan kebangsaan pada setiap tahun.
Pengiktirafan dan Ganjaran
          Data rekod bacaan yang dikumpulkan dari sekolah akan dinilai di peringkat kebangsaan. Sekolah juga perlu memberikan pengiktirafan kepada murid yang telah mencapai tahap bacaan yang tertinggi. Murid-murid yang banyak membaca diberi pengiktirafan dan ganjaran.

Tahap Pelaksanaan dan Pencapaian NILAM
Pelaksanaan Program NILAM ini dibahagikan kepada dua tahap, iaitu:
a. Tahap Jauhari
b. Rakan Pembaca

Tahap Jauhari
Sekolah Rendah
         Murid-murid pada peringkat ini wajib melibatkan diri dalam aktiviti pembacaan sebaik sahaja membaca dan mula belajar (Pertengahan Tahun dalam Tahun Satu). Mereka perlu berusaha untuk mencapai tahap pembacaan seperti yang berikut:
a.       Gangsa (90 - 170 buku)
b.       Perak (180 - 269 buku)
c.       Emas (170 - 359 buku)
d.       Nilam (360 buku)

Sekolah Menengah
       Murid-murid pada peringkat menengah pula wajib melibatkan diri dalam aktiviti pembacaan berterusan sebaik sahaja mereka melangkah ke Tingkatan Satu atau Kelas Peralihan dan perlu mencapai tahap pembacaan seperti yang berikut: 
a.       Gangsa (72 - 143 buku)
b.       Perak (144 - 215 buku)
c.       Emas (216 - 287 buku)
d.       Nilam (288 buku ke atas)

Tokoh Nilam 1Malaysia
Rakan Pembaca
Ciri-ciri Rakan Pembaca
i.        Murid-murid yang sudah membaca lebih daripada 100 buah buku dan layak dipilih ke tahap ini.
ii.       Murid-murid pada tahun Rakan Pembaca akan dibimbing oleh guru atau fasilitator untuk turut serta di tempat-tempat aktiviti dan membantu membuat pengesanan kemajuan aktiviti yang dijalankan murid secara tidak formal.
iii.      Murid-murid yang dipilih sebagai Rakan Pembaca akan dilatih melalui bengkel dan sesi tunjuk cara yang dirancang untuk menjayakan aktiviti ini. Mereka akan memilih dan meminjam buku dari pusat sumber sekolah untuk dibawa pulang. Buku-buku yang dipinjam juga akan dibaca oleh rakan-rakan, keluarga dan jiran.
iv.      Murid juga dilatih untuk menjalankan aktiviti pembacaan bersama dengan rakan-rakan di sekolah seperti aktiviti bercerita, membaca bersama, dan bicara buku. Aktiviti yang dijalankan oleh mereka akan diberikan skor pemarkahan mengikut banyak pendengar, pembaca dan meminjam buku mereka.
v.       Murid pada tahap Rakan Pembaca ini diberi pemarkahan usaha mereka mengikut Jadual Sistem Ganjaran RP, iaitu:

Markah
Pengiktirafan
100 - 199
Gangsa
200 - 299
Perak
300 - 399
Emas
400 ke atas
NILAM

Ganjaran
          Apabila aktiviti galakan membaca diberikan pengiktirafan dan dipiawaikan melalui NILAM, masyarakat akan dimaklumi tentang klasifikasi pengiktirafan. Penganugerahan ini akan menjadi satu aset dan pemangkin budaya suka membaca. Antara ganjaran yang diperoleh murid ialah:
a.       Skor markah rekod bacaan murid akan dimasukkan ke dalam Buku Rekod Kemajuan Murid pada setiap akhir tahun.
b.       Markah rekod bacaan ini akan dimasukkan ke dalam Sijil Berhenti apabila pelajar menamatkan persekolahannya.
c.       Pihak sekolah juga wajar memberikan surat sokongan kepada pelajar yang layak menerimanya.
d.       Pelajar yang telah mencapai rekod bacaan tertinggi di peringkat kebangsaan akan diberi Anugerah Nilam.

Contoh Aktiviti Membaca
Projek Pukal
          Setiap kelas dbekalkan 50 - 100 naskhah buku dan murid dibenarkan meminjam buku sebanyak mungkin pada setiap hari.
Bicara Buku
          Aktiviti ini sesuai untuk murid sekolah menengah. Murid digalakkan untuk banyak membaca dan membuat ulasan tentang cerita yang dibaca di dalam buku rekod. Ulasan ini boleh dibentangkan semasa perhimpunan dan murid boleh mendapat markah Rakan Pembaca selain markah ujian PLBS/ULBS untuk aktiviti ini.
Khemah Membaca
          Kem ini diadakan pada tiap-tiap tahun. Murid akan didedahkan dengan teknik membaca, kemahiran pengendalian maklumat, ADD dan kerja projek.
Kuiz Bestari
          Kuiz Bestari khusus untuk murid sekolah menengah. Pada setiap bulan, soalan akan dikemukakan dan kelas akan menghantar penyertaan yang membincangkan isu-isu berkaitan ekonomi, dadah, AIDS, sejarah, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (MBMMBI). Pemenang akan dipilih dan diberi insentif.

Cadangan Masa Pelaksanaan NILAM
          Satu masa membaca di perpustakaan perlu dimuatkan dalam jadual waktu mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Ada juga waktu yang diperuntukkan untuk aktiviti Pusat Sumber Sekolah (PSS) yang melibatkan pengajaran kemahiran membaca. Contohnya aktiviti untuk Minggu Pusat Sumber Sekolah. Murid meluangkan masa selama sekurang-kurangnya 10 minit semasa waktu perhimpunan mingguan untuk aktiviti membaca seperti membuat ulasan buku.

Cabaran
          Program NILAM ini tidak akan mencapai objektif sekiranya terdapat masalah kurangnya kerjasama daripada pihak yang bertanggungjawab (pentadbir sekolah, panitia BM dan BI, GPM, guru-guru dan ibu bapa) di samping kelemahan penyediaan prasarana yang akan melembabkan proses pelaksanaan program ini. Antara faktor yang perlu ditekankan ialah:

Penyediaan Koleksi Bahan Bacaan Pusat Sumber Sekolah
          GPM perlu memastikan koleksi bahan di PSS mereka sentiasa selaras dengan perkembangan semasa agar murid teruja untuk mengunjungi pusat sumber.

Sokongan Pihak Pentadbir Sekolah
          Aktiviti-aktiviti pembacaan tidak akan dapat dijalankan dengan lancar sekiranya pihak pentadbir kurang memberikan sokongan dan illtizam dalam menjalankan sebarang aktiviti pusat sumber, termasuklah peruntukan masa dan hari yang sesuai serta bantuan kewangan atau dana untuk menjalankan program ini.

Pelibatan Ibu bapa dan Guru-guru
          Aktiviti membaca akan menjadi lebih aktif dan berkesan sekiranya ibu bapa memberikan sokongan kepada murid-murid membaca sejak kecil. Selain itu, guru memainkan peranan penting dalam menekankan bacaan murid di sekolah. Contohnya, sisipkan aktiviti-aktiviti bacaan seumpama teka silang kata dan latihan menulis ulasan buku dalam pembelajaran dan pemudahcaraan mingguan guru.

Impak
          Kesan daripada pelibatan murid dalam aktiviti-aktiviti membaca dan kerjasama daripada guru-guru serta Guru Perpustakaan Media (GPM) dalam pelaksanaan program ini akan mewujudkan golongan murid (modal insan) yang mempunyai minat membaca yang tinggi serta menjadikan tabiat membaca sebagai satu cara hidup dalam membentuk masyarakat intelektual, elit dan bermoral dari segi pemikiran juga pertimbangan hidup.

Kesimpulan
          Program NILAM adalah satu pendekatan yang memberikan peluang dan galakan kepada murid-murid menggunakan keupayaan diri dalam membentuk tabiat membaca. Pelaksanaan program secara teratur dan berilizam disokong dengan dokumen dan rekod yang sahih memudahkan penilaian dan pengiktirafan. Sesungguhnya, membaca jambatan ilmu. Bangsa membaca, bangsa yang berjaya. Salam NILAM.

Jurulatih Utama, Tokoh Nilam Negeri Perak 2015, guru pengiring dan Pegawai BTPN Perak bergambar kenangan dengan YBrs. Tn. Hj. Rozi bin Puteh Ismail, 
Pengarah Pendidikan Negeri Perak Darul Ridzuan.

Bibliografi: BTPN Perak Darul Ridzuan, Jalan Tawas Baru Utara, Tasek Damai, 30010 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Sajak - HIDUPHIDUP

dalam
bahasa alam
tumbuhan
memohon izin
ruang dan peluang
hidup subur
di celah batu-batan
kehidupan
tanpa curiga
tanpa sengketa
aman dalam bahagia
di bawah langit-Nya!

Chai Loon Guan,
Tg. Malim.
(Sumber: Jain Mahmud II)

Tahniah, Cassandra Fancine Marcos!

Cassandra Fancine Marcos, Tokoh Nilam Malaysia 2014 (Kategori BI Sekolah Rendah) ke udara secara langsung dalam program Nasi Lemak Kopi O (NLKO), TV9 pada pukul 8 pagi, 18 April 2015. Tahniah, Cassandra, Tokoh Nilam Negeri Perak 2014. Perak Excellent!

Thursday, April 16, 2015

R - LANE

R - LANE
Seusai urusan di SMK Methodist (MES), Tg. Malim pada pagi ini, 17 April 2015,
penulis bergegas ke Klinik Kesihatan Tg. Malim untuk memenuhi janji temu dan mendapatkan bekalan ubat bulanan. Yang menariknya, penulis terpandang akan notis untuk makluman dan tindakan para pesakit, khususnya pesara kerajaan. R - LANE? Maksudnya, YBrs. Ketua Jabatan, Klinik Kesihatan Tg. Malim? Barangkali, Pengerusi, Lembaga Pelawat Klinik Kesihatan dapat menghulurkan bantuan dan khidmat nasihat kepada para pesakit, khususnya penulis merangkap pesara kerajaan. Bahasa Jiwa Bangsa.
Cadangan: 
"R - LANE" ditulis sebagai KAUNTER PESARA, LALUAN SEGERA atau KAUNTER EKSPRES PESARA. Terima kasih.

Warkah PPC 2014

17 April 2015, Jumaat:
Ke sekolah, penulis (MD DBP), pada pagi ini untuk menerima watikah Penghargaan Perkhidmatan Cemerlang (APC) Tahun 2014, PPD Batang Padang daripada Pengetua, SMK Methodist (MES), Tg. Malim. Terima kasih, SMK Methodist, Tg. Malim, khususnya YBrs. Cik Swee Fong Liew, KPPD Batang Padang, JPN Perak dan KPM. Bahasa Jiwa Bangsa.

Karangan BM T5Remaja yang melalui proses sosialisasi secara maya dalam kehidupan dunia siber kini semakin terdedah kepada gejala negatif. Berikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa terhadap anak-anak bagi mengelakkan generasi pelapis kita ini daripada terjebak dalam pelbagai gejala negatif.

          Dunia siber kini merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia sejagat yang memainkan peranan penting malah sudah dikenal pasti dapat mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, dunia siber bukan sahaja memberikan kesan yang positif, malah turut membawa kesan negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang begitu mudah terdedah kepada perlakuan jenayah dan masalah sosial yang kian leluasa. Antara perlakuan jenayah di dunia siber adalah seperti gejala penipuan, pornografi, pelaburan haram, keganasan dan masalah penyalahgunaan dadah. Oleh itu, pendidikan yang diberikan kepada seseorang mestilah bersesuaian dengan zaman kemajuan mutakhir. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, khususnya ibu bapa atau penjaga untuk menjauhkan diri anak-anak daripada terjebak dalam pelbagai gejala negatif sosialisasi secara maya.

          Pertama sekali, ibu bapa haruslah melaksanakan pengawasan yang rapi, yakni memantau setiap aktiviti harian anak-anak. Contohnya, ibu bapa perlu meletakkan komputer (sama ada komputer riba, komputer meja atau telefon pintar) di ruang yang terbuka bagi memudahkan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan anak-anak. Tambahan pula,  ibu bapa disyorkan agar memasang kata kunci atau kata laluan gajet atau peranti komunikasi pada komputer milik anak-anak. Pemantauan ibu bapa atau penjaga seperti ini sebenarnya dapat mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman sesawang yang berunsurkan pornografi dan keganasan, mahupun bersubahat atau melakukan aktiviti jenayah siber seperti mencetak rompak bahan media, menyebarluaskan fitnah, mencetuskan provokasi dan menggodam laman sesawang di alam maya. Yang jelas, tindakan pengawasan dan pemantauan ibu bapa terhadap anak-anak semasa menggunakan kemudahan Internet atau media sosial atas talian merupakan tindakan yang bijaksana selain langkah pencegahan secara berterusan, bak kata peribahasa Melayu, mencegah lebih baik daripada mengubati.

          Dalam konteks untuk menangani gejala negatif ini, ibu bapa atau penjaga perlulah memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai moral/sivik dan kewarganegaraan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Sebagai contoh, ibu bapa dapat mengelakkan anak-anak mereka terjebak dalam gejala sosialisasi secara maya melalui didikan, kasih sayang dan nasihat selain pemantauan berterusan agar mereka menggunakan kemudahan Internet atau media sosial dengan betul dan tidak menyalahi undang-undang negara. Dengan usaha yang berterusan ini, maka, anak-anak dapat mengukuhkan benteng pertahanan diri untuk mengelakkan diri mereka daripada terjebak atau terjerumus ke dalam dunia siber yang negatif. Sekiranya, ibu bapa mendapati anak-anak mereka telah menyalahgunakan Internet, maka tindakan yang sewajarnya haruslah dilakukan secepat mungkin, sebelum sebelum nasi menjadi bubur!

          Sehubungan dengan hal itu, ibu bapa haruslah berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi serta menguasai genre Internet dengan lebih efisien agar mereka dapat melangkah seiring dengan perkembangan anak-anak. Contohnya, ibu bapa bolehlah memuat turun aplikasi yang digunakan oleh anak-anak ketika bersosialisasi secara maya seperti "follow, add, like, dan retwitt". Usaha sedemikian difikirkan amat perlu dan wajar agar ibu bapa dapat mengetahui isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan anak di alam maya dan seterusnya dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan perbuatan yang negatif dari semasa ke semasa. Jelaslah bahawa ibu bapa seharusnya mempelajari dan menguasai sebanyak mungkin aplikasi yang sering digunakan oleh anak-anak selain menggunakan Internet dan media sosial untuk menyampaikan ilmu yang berguna kepada masyarakat.

          Ibu bapa juga seharusnya menyemaikan nilai-nilai yang positif dalam diri anak-anak. Mereka dapat bertindak menasihati, membimbing, dan memberikan peringatan kepada anak-anak mereka dari semasa ke semasa agar menggunakan teknologi maklumat untuk tujuan yang berfaedah. Sebagai contoh, ibu bapa dapat mendedahkan segala maklumat yang berkaitan dengan Internet dan menerangkan kebaikan serta keburukan penggunaan Internet. Sekiranya, anak-anak sudah didedahkan lebih awal secara teratur, sudah tentulah anak-anak akan lebih berhati-hati dan lebih bijaksana menggunakan kemudahan Internet, bak kata pepatah, melenturkan buluh biarlah dari rebungnya.

          Seterusnya, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dengan memperkenalkan medium atau modul pembelajaran dan pemudahcaraan menerusi Internet kepada anak-anak, terutamanya anak-anak yang masih di bangku sekolah. Tanpa disedari, sudah kedapatan banyak aplikasi dan laman sesawang yang berkaitan dengan pendidikan terkini, namun malangnya laman-laman tersebut kurang mendapat sambutan daripada pengguna-pengguna Internet di Malaysia. Jika ditelusuri, anak-anak akan dapat memanfaatkan kemudahaan Internet yang disediakan serta bertindak bijak mengisi masa lapang dengan melayari laman sesawang yang membawa kebaikan. Jelaslah bahawa daya usaha ibu bapa secara berterusan memperkenalkan medium atau modul pendidikan melalui Internet merupakan antara usaha yang berkesan dan bermanfaat kepada anak-anak yang bakal menjadi umarak bangsa dan negara pada masa depan.

          Bukan itu sahaja, secara kreatif, ibu bapa dapat mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti aktiviti gotong-royong, beriadah, menghadiri kenduri-kendara atau berdarmawisata untuk mengalihkan perhatian anak-anak daripada terlalu tertumpu pada alat teknologi maklumat semata-mata secara bersendirian. Pada masa lapang dan terluang, ibu bapa haruslah membawa anak-anak melancong ke luar negara selain menikmati keindahan alam dan landskap tempatan sekali gus mengenali sosiobudaya masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini bukan sahaja dapat membolehkan anak-anak mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah malah berkemampuan untuk mengurangkan tahap tekanan yang dialami sepanjang pembelajaran dan pemudahcaraan di sekolah bak kata peribahasa Melayu, “sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampau”.

          Sebagai kesimpulannya, gejala negatif dunia siber ini sebenarnya dapat dikawal dan dibanteras dengan mudah sekiranya ibu bapa memainkan peranan mendidik dan membentuk watak dan perwatakan anak-anak di rumah dengan sebaik-baiknya. Selain didikan, keprihatinan dan kasih sayang ibu bapa yang berterusan akan melahirkan generasi muda yang berkualiti, berakhlak dan berketerampilan persis kata mutiara, “pemudi tiang negara, pemuda harapan bangsa”. Oleh itu, ibu bapa sebagai suri teladan haruslah memainkan peranan utama di barisan hadapan sebelum gejala negatif dunia siber membarah serius dan memusnahkan dunia dan masa depan generasi muda di persada kehidupan pada alaf globalisasi ini.

Disediakan oleh:
Chai Wuang Xing, Tingkatan 5 Sains 1, SMJK Katholik Tanjong Malim, Perak Darul Ridzuan.